Ε.ΚΕ.ΒΙ.
01. To EKEBI
02. Προώθηση της ανάγνωσης
03. Προβολή στο εξωτερικό
04. Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης
05. Έκθεση Παιδικού και Εφηβικού Βιβλίου
06. Ενίσχυση Δημιουργών - Επαγγελματιών
07. Τεκμηρίωση - Βιβλιοθήκες - Έρευνες
08. Τράπεζα δεδομένων - Αρχεία
09. Εκδόσεις του ΕΚΕΒΙ
10. Νομικά θέματα
 
ΑΡΧΙΚΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ SITE MAP LINKS ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Αρχείο συγγραφέων
Αρχείο λογοτεχνικών βραβείων
Αρχείο εικονογράφων
Αρχείο μεταφραστών
Αρχείο εκδοτών
Αρχείο βιβλιοπωλείων
Αρχείο βιβλιοθηκών
Αρχείο μεταφρασμένων ελληνικών βιβλίων
Αρχείο περιοδικών
Ανθολογία ελληνικής ποίησης
Αρχείο 'Βιβλίο & Τέχνη'
Επιστήμες του Ανθρώπου
Θεματικές Εκθέσεις
Αρχείο ημερίδων για βιβλιοθήκες
Κέντρα φιλοξενίας λογοτεχνών
Αρχείο κριτικών λογοτεχνίας
01. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ 10ης ΔΕΒΘ
Αναζητήστε τις φωτογραφίες σύμφωνα με την ημερομηνία ή τον τίτλο της εκδήλωσης  

02. Παράταση αιτήσεων για συμμετοχή στο πρόγραμμα «Φράσις» του ΕΚΕΒΙ
Η Επιτροπή του Προγράμματος «Φράσις» του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου (ΕΚΕΒΙ) συνεδρίασε στις 13 Μαΐου αποφασίζοντας να παραταθεί έως τις αρχές Ιουνίου η δυνατότητα υποβολής αιτήσεων από ενδιαφερόμενους εκδοτικούς οίκους, φορείς, πνευματικά ιδρύματα και πολιτιστικούς οργανισμούς του εξωτερικού για την επιχορήγηση μεταφράσεων Ελλήνων συγγραφέων.  

03. 10η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης: Αντίστροφη μέτρηση για το «άνοιγμα των πυλών»
Τα εγκαίνια της Εκθεσης θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη 16 Μαΐου (ώρα: 7.30 μ.μ.), στην κεντρική πλατεία της Έκθεσης.  

04.  10η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης (16 -19 Μαΐου 2013)
Διαβάστε το αναλυτικό πρόγραμμα εκδηλώσεων της 10ης ΔΕΒΘ.  

05. 10η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης - 16 έως 19 Μαΐου 2013
Η Έκθεση ετοιμάζεται σ’ εντατικούς ρυθμούς από το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου, με γνώμονα το γεγονός ότι αποτελεί κορυφαίο ετήσιο ραντεβού για εκδότες, συγγραφείς, βιβλιόφιλους και άλλους επαγγελματίες του κλάδου.  

06. «Φράσις» - Πρόγραμμα επιχορήγησης μεταφράσεων ελληνικών βιβλίων σε ξένες γλώσσες
Με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και του νέου ΔΣ του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου θα επαναλειτουργήσει το πρόγραμμα «Φράσις» με καινούργια Επιτροπή.  

07. Τα Εργαστήρια Βιβλίου του ΕΚΕΒΙ
Από το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου διευκρινίζεται ότι η λειτουργία των Εργαστηρίων Βιβλίου του ΕΚΕΒΙ έχει προς το παρόν ανασταλεί και σε κανέναν δεν έχει παρασχεθεί το δικαίωμα να παρουσιάζεται ως συνεχιστής. Σχετικά με το θέμα έχει αποσταλεί εξώδικο προς το βιβλιοπωλείο που εμφανίζεται με διαφημίσεις ως συνεχιστής των Εργαστηρίων που επί σειρά ετών λειτούργησαν με επιτυχία από το ΕΚΕΒΙ.  
Homer - Hesiod - Tyrtaeus - Callinus - Archilochus - Alcman - Mimnermus - Semonides of Amorgos - Alcaeus - Sappho - Solon - Stesichorus - Ibycus - Phocylides - Anacreon - Theognis - Simonides - Aeschylus - Pindar - Bacchylides - Sophocles - Euripides - Aristophanes - Plato - Aristotle - Menander - Cleanthes - Anyte - Theocritus - Aratus - Callimachus - Asclepiades - Poseidippus - Hedylus - Apollomius Rhodius - Leonidas of Tarentum - Herodas - Alcaeus of Messene - Dioscorides - Moschus - Bion - Antipater of Sidon - Meleager - Antiphilus - Quintus Smyrnaeus - Musaeus - Gregory of Nazianzus - Synesius - Cyrus of Panopolis - Nonnus - Pamprepius of Panopolis - Agathias Scholasticus - Macedonius - Romanos - Paul the Silentiary - Pisidis, George - Andrew of Crete - St John Damascene - Cosmas of Maiouma - John Geometres - Symeon the Mystic - Christopher of Mytilene - John Mavropous - Theodore Prodromos - Michael Acominatos - Manuel Philes - Cornaros, Vizentzos - Chortatzis, George - Rhigas Pherhaios - Solomos, Dionysios - Kalvos, Andreas - Soutsos, Alexander - Zalokostas, George - Rangavis, Alexander Rizos - Typaldos, Julius - Karasoutsas, John - Markoras, Gerasimos - Paraschos, Achilles - Paparrhegopoulos, Demetrios - Vizyenos, G. - Valaoritis, Aristotle - Drosinis, George - Palamas, Kostis - Polemis, John - Krystallis, K. - Mavilis, Lorentzos - Porphyras, Lambros - Hatzopoulos, Constantine - Nirvanas, Paul - Malakasis, Miltiades - Gryparis, John - Karyotakis, Constantine - Polydoure, Maria - Myrtiotissa - Daphne, Emily S. - Cavafis, C. - Sikelianos, Angelos - Seferis, George - Elytis, Odysseus. The Pengin book of Greek verse. [tr.by]: C. A. Trypanis · Editor Konstantinos A. Trypanis · Introduction Konstantinos A. Trypanis. Harmondsworth: Penguin Books, 1971. 630p. - (Penguin poets)
ISBN: 0-14-042093-2
Original title: (No original title)
Language: English - Greek
Subject: Literature - Anthology

Notes: This anthology includes the following writers: I. Ancient Greece: Homer (from “The Iliad”, from “The Odyssey”, Hesiod (Pandora, The Fifth Generation, Power and Right, The Cry of the Crane, Winter, Time for Sailing, The Gift of the Muses, The End of the Titans), Homeric Hymns (Persephone Snatched Away, Demeter at the House of Celeus, The Delian Festival, The Baby Cattle-thief), Homeric Epigram (Midas’ Tomb), Tyrtaeus (The Proper Way to Die), Callinus (War is Upon us), Archilochus (A Poet’ s Spear, A Poet’ s Shield The Real General, Anything May Happen), Alcman (Hagesichora, Sleep), Mimnermus (There is no Joy without Aphrodite, Like the Generations of the Leaves…), Semonides of Amorgos (Hope is Misleading), Anonymous (Swallow Song), Alcaeus (The Great House Flashes, The Ship of State, Drinking Songs, Drink and Get Drunk With me, Helen and Thetis, The Dioscuri), Sappho (A Prayer to Aphrodite, To a Young Girl, The Stars and the Moon, Absent from Atthis, The Evening Star, Parting, A Young Bride, Biiter-sweet Love, I Sleep Alone, Love’ s Attack, The Most Lovely Thing), Pseudo-Sappho (Andromache’ s Wedding), Solon (They Hurry Here and There), Stesichorus (The Setting Sun), Ibycus (No Rest from Love, The Wide Nets of Cypris), Phocylides (The Evil Lerians), Anacreon (To Artemis, To Dionysus, The Motley-sandalled Girl, My Hair is Already Grey, Bring Wine, The Thracian Filly), Anacreontea (Love Stood at My Door, A Cicada), Theognis (Cyrnus), Simonides (The Greek Dead at Thermopylae, Danae, On the Spartan Dead at Thermopylae, On the Seer Megistias, Pausanias’ Offering at Delphi, On the Spartan Dead, On the Defenders of Tegea, Timocreon), Anonymous (Harmodius and Aristogeiton), Aeschylus (Salamis, Prometheus Bound, The Sacrifice of Iphigenia, The Beacons, Orestes Sees the Furies, His Own Epitaph), Pindar (Pelops, Evadne, Hieron’ s Pythian Victory, Athens, Theoxenus), Bacchylides (Croesus), Sophocles (Long and Immeasurable Time, None is More Wonderful Than Man, Love, Orestes’ Chariot-race, Thebes in Time of Pestilence, Oedipus Finds Out, The Grove of Colonus, Old Age, The End of Oedipus), Euripides (The Cyclops, Alcestis, Medea’ s Revenge, I Wish I Could Take Shelter, Song of the Slaves, Youth, Delphic Dawn, O, the Many Drops of Tears, The Furies, Receive This God, Whoever He May Be, What is Wisdom?, Old Age, Daybreak) Aristophanes (Have No Grudge Against Me, A Rude, Bilious Master, The Clouds, The Hoopoe, The Birds, The Women Will Stop War, Peace, A Battle of Poets, Poverty), Timotheus (A Defeat at Sea), Plato (Agathon, Aster, Dion, On the Dead of Eretria), Aristotle (Virtue). II. The Hellenistic World: Menander (Whom the Gods Love, Watch Ungrieving, Vanitas Vanitatum, All that Injures Lies Within, Poverty), Cleanthes (Hymn to Zeus), Anyte (The Goat, Myro’ s Pets, The Tomb of Damis’ Horse), Theocritus (The Cup, The Death of Daphnis, Simaetha, Harvest-time in Cos, Bombyca, Gorgo and Praxinoa, The Distaff), Aratus (Proem), Callimachus (Against his Critics, The Things I Keep, Acontius and Cydippe, The Olive and the Laurel, The City Waking Up, The Epiphany of Apollo, Artemis and the Cyclopes, Nicoteles, Heraclitus, All Public Things Disgust Me), Asclepiades (Zeus, Too, is a Victim, Nicarete, Tryphera, Drink, Asclepiades, Wine is the Test of Love) Poseidippus (Archianax), ?Poseidippus (You Are Not Being Fair), Hedylus (Let Us Drink), Apollomius Rhodius (The Sailing of the “Argo”, Eros and Aphrodite, Medea, The Light of Love, “Argo” Sails through the Wandering Rocks), Leonidas of Tarentum (The Season for Sailing, The Vine and the Billy-goat, The Relics of his Ancient Craft, His Own Epitaph), Herodas (Law and Order), Alcaeus of Messene (Philip, King of Macedon), Philip V, King of Macedon (Alcaeus of Messene), Dioscorides (A Faithful Servant), Moschus (Europa and the Bull), Bion (Lament for Adonis), Anonymous (Lament for Bion), Antipater of Sidon (No Longer, Orpheus), Meleager (Heliodora, The Cup-beare, Heliodora’ s Wreath, Noisy Cicada), Pompeius (Mycenae), Antiphilus (On the Ship’ s Poop), Anonymous (Flute Song), Satyrus (Pastoral Solitude). III. The Period of Transition: Quintus Smyrnaeus (The Return from Troy), Anonymous (The Ancient Gods are Dead), Musaeus (Leander’ Death), Gregory of Nazianzus (The Storm Which Converted Him, On Himself), Anonymous (Joyful Light, Evensong), Synesius (Christ’ Journey to Heaven), Cyrus of Panopolis (On the Stylite Daniel), Nonnus (Chalcomede and Her Lover), Anonymous (On Sabinus), Anonymous (On Vibius, Evening Prayer, On Adam), Pamprepius of Panopolis (The Storm), Anonymous (The Akathistos Hymn), Agathias Scholasticus (On the Archangel Michael, On the Death of a Partridge, On Justinian’ s Bridge over the River Sangarios), Macedonius (On the Morning Star), Romanos (Christmas Hymn, Mary at the Cross, On the Crucifixion, On the Resurrection, On the Forty Martyrs of Sebastia), Anonymous (Wash away Your Sins), Paul the Silentiary (The Lighted Dome will Guide the Sailors). IV. The Byzantine Empire: George Pisidis (The Victory of Heraclius over the Persians), Andrew of Crete (The Major Kanon), St John Damascene (On the Birth of Christ), Cosmas of Maiouma (Kanon on Easter Saturday), Theodore the Studite (On the Attendant of the Sick Monks, On the Shoemakers), Cassia (On Mary Magdalene), John Geometres (On the Church of St John of the Studion, The Bitter-sweet Arrows are Aimed at Us Again), Symeon the Mystic (You Alone Can See, The Sorrow of Death), Christopher of Mytilene (On the Death of his Sister Anastasia, The Hours), John Mavropous (On Plato and Plutarch, The Virgin’s Tears), Theodore Prodromos (Cursed be Learning), ?Theodore Prodromos (Promises Are Not to be Kept), Michael Acominatos (Athens in the Middle Ages), Manuel Philes (On an Ikon of the Virgin), Anonymous (The Description of Chrysorrhoe), Anonymous (Young Digenis after his First Hunt, The Combat between Digenis and Philopappos), Anonymous (The Soldier’s Love), Anonymous (Pity Me, My Love, The Bird Has Flown), Anonymous (The Fourtain and the Golden Tree), Anonymous (Lament for Christ). V. Under Frankish and Turkish Rule: Anonymous Folk-songs (The Death of Digenis, Constantine and Arete, The Last Mass in Santa Sophia, The Bridge of Arta, The Curse of the Deserted Maiden, Love Song, The Red Lips, Black Swallows from the Desert, Love and Friendship are Transitory, A Lullaby, The Maiden in the Underworld, The Ship of Death, The Passing of Death, The Battle of the Mountains, Kolokotronis’ Band), ?Vizentzos Cornaros (The Sacrifice of Abraham), George Chortatzis (The Nurse’s Lament for Erophile), Vizentzos Cornaros (The Terrible Caramanite, The Power of Words, The Parting of Arete and Erotocritos, Time Heals All Wounds, Glory is Transitory, The Death of Aristos, The Soul Leaves the Hero’s Body, The Happy End), Rhigas Pherrhaios (The War-hymn). VI. Modern Greece: Dionysios Solomos (Ode to Liberty, On Psara, Easter Day, April and Love, Temptation), Andreas Kalvos (Zante), Alexander Soutsos (The Roumeliote Veteran), George Zalokostas (The Cold North Wind), Alexander Rizos Rangavis (The Voyage of Dionysus), Julius Typaldos (Escape), John Karasoutsas (Nostalgia), Gerasimos Markoras (The Dead Maiden’s Lament), Achilles Paraschos (The Laurel, Rest, O My Eyes), Demetrios Paparrhegopoulos (The Lantern of the Cemetery of Athens), G. Vizyenos (The Dream), Aristotle Valaoritis (The Rock and the Wave), George Drosinis (The Soil of Greece, Evensong), Kostis Palamas (Digenis Akritas, Eternal Greece, The Grave, Athens, The Dead Boy, The Bronge Age, The Cypress-tree, The Gypsy’s Freedom, The Lake, Love, Resurrection, The Empress Theophano, Morning Light, The Naked Song, The East), John Polemis (The Old Violin), K. Krystallis (The Sunset), Lorentzos Mavilis (Forgetfulness, The Olive-tree), Lambros Porphyras (The Journey, The Last Fairy-tale, Stand Death a Drink), Constantine Hatzopoulos (The Dance of the Shades), Paul Nirvanas (Hellenic Dawn), Miltiades Malakasis (Spring Shower), John Gryparis (Death, Sleep), Constantine Karyotakis (Sleep), Maria Polydoure (Because You Loved Me), Myrtiotissa (I Love You), Emily S. Daphne (Attic Nights), C. Cavafis (Desires, Monotony, Thermopylae, The God Abandons Antony, Waiting for the Barbarians, Ithaca, The City, On a Ship), Angelos Sikelianos (Thalero, Pan, Pantarkes, The Sacred Road, The Suicide of Atzesivano, At St Luke’s Monastery), George Seferis (The Song of Love, The Argonauts, Sleep, The King of Asine), Odysseus Elytis (Anniversary, The Mad Pomegranate Tree). At the pagination given below, there are pages numbered in latin (lxv)
PrintPrintEmailBack
EΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ
ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ε ΚΑΙ ΤΟ ΥΠOYΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ.
Ε.Π. 'ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ'
Χρήστης: [Είσοδος]


ΕΚΕΒΙ © 2008. Hellenic Ministry of Culture. All rights reserved.
Site designed by Digid / karamella, Developed by Globo S.A.
ankara escort ankaya escort