E.KE.BI.
01. What is EKEBI?
02. The Book Market in Greece
03. Promoting Reading
04. Promotion Abroad
05. Support for authors - professionals
06. Documentation - Libraries - Research
07. Publications
:: Information for Chinese publishers ::
:: Information for Serbian publishers ::
HOME CONTACT
Writers' archive
Illustrators
Translators
Publishers
Booksellers
Libraries
Greek books in translation
[not yet translated]

 

Thessaloniki Book Fair

Frasis – the new translation funding programme for Greek books  


 

The Book Market in Greece 


 
   
x
aaa
x

Anagnosztákisz, Manólisz - Andoníu, Dimítrisz - Aszimakópulosz, Kósztasz - Athanaszúlisz, Kríton - Búmi-Pappá, Ríta - Cúrasz, Andréasz - Délfisz, Fívosz - Diktéosz, Árisz - Dimákisz, Minász - Dóxasz, Tákisz - Droszínisz, Jeórjosz - Elítisz, Odisszéasz - Embiríkosz, Andréasz - Engonópulosz, Níkosz - Gánasz, Mihaíl - Gripárisz, Jánnisz - Gácosz, Níkosz - Hadzópulosz, Konsztandínosz - Hrisztópulosz, Athanásziosz - Jéorjilasz, Emmanúil - Jeránisz, Sztéliosz - Joannídu-Belojánni, Ellí - Kálvosz, Andréasz - Karandónisz, Andréasz - Karavídasz, Jánnisz - Karélli, Zoí - Kariotákisz, Kósztasz - Kaváfisz, Konsztandínosz P. - Kazantzákisz, Níkosz - Kócirasz, Jorjísz - Kókkinosz, Dimoszthenísz - Kóndosz, Jánnisz - Kornárosz, Vikéndzosz - Kosztavárasz, Thanászisz - Kulufákosz, Kósztasz - Kulúrisz, Hrísztosz - Livadítisz, Tászosz - Ludémisz, Menélaosz - Malakászisz, Miltiádisz - Manuszákisz, Jórjisz - Melisszánthi - Mirtiótissza - Palamász, Kosztísz - Panajotópulosz, Joánnisz - Panajotúnisz, Pánosz - Papacónisz, Tákisz - Papadícasz, Dimitrísz - Pappász, Níkosz - Pappász, Tászosz - Patríkiosz, Títosz - Pavléasz, Szarándosz - Polidúri, María - Porfírasz, Lámbrosz - Prevelákisz, Pandelísz - Rígasz, Velesztínlisz - Rítszosz, Jánnisz - Szahlíkisz, Sztéfanosz - Szarandárisz, Jórgosz - Szarandísz, Jórgosz - Szeférisz, Jórgosz - Szikelianósz, Ángelosz - Szolomósz, Dionísziosz - Szpániasz, Níkosz - Sztaszinópulosz, Mihaíl - Szterjópulosz, Kósztasz - Thémelisz, Jórgosz - Uránisz, Kósztasz - Vafópulosz, Jeórjosz - Valaorítisz, Arisztotélisz - Várnalisz, Kósztasz - Varviciótisz, Tákisz - Vilarász, Joánnisz - Vrettákosz, Nikifórosz - Zalokósztasz, Jeórjosz. A bolond gránátalmafa: Újgörög költők antológiája. [tr.by]: Győző Csorba, Kálmán Szabó, László Lator, Imre Trencsényi-Waldapfel, Gàbor Devecseri, Dezső Tandori, Géza Képes, György Végh, György Rónay, Kálmán Dudás, András Fodor & Gábor Garai · Editor Árpád Papp. Budapest: Kozmosz, 1984. 512p. - (A világirodalom gyöngyszemei)
ISBN: 963-211-618-6
Original title: (No original title)
Language: Hungarian
Subject: Literature - Anthology

Notes: Contents: "Az újgörög Marseillaise", "Harci induló" / Velesztinlisz R. - "Himnusz a Szabadsághoz", "A pszarai katasztrófára", "A tébolyult anya", "A kis lélek", "Az ismeretlen lány", "Nyugalom" / Szolomosz D. - "A szőke lány", "A nép szava a helytartóhoz", "Szfakia farkasai", "Dimosz meg a puskája" / Valaoritisz A. - "Odüsszeia", "El Greco" / Kazantzakisz N. - "Sztratisz, a tengerész leir egy embert", "Mathiasz Paszkálisz a rózsák között", "Az aggastyán", "Háromsorosak", "Az angyalok fehérek", "’41 júniusának napjai", "'Fenyőrigó'", "Helené", "Az öröm közjátéka", "Euripidész, Athén fia", "Enkomi", "Szent Miklós macskái", "Nyári Napéjegyenlőség" / Szeferisz J. - "Hazatérés", "Csupasz ablak", "Látomás" / Themelisz J. - "A vándor", "Az első ember", "A megfagyott hold" / Panajotopulosz J. - "Asszonyember", "Evidences invisibles" / Karelli Z. - "A felszín", "A testvérek elégiája" / Vafopulosz J. - "Az ártatlanok vére", "Egy barbár naplójából", "Az ismeretlen katona", "Görög folytatás" / Pappasz N. - "Esti panaszdal", "Thermopülai" / Bumi-Pappa R. - "Feketedés", "Görög húsvét", "A határ" / Prevelakisz P. - "Görögség", "Ismeretség", "Mégis", "Kötelesség", "Pók", "Testvériség", "Hamisítások", "Másolat", "A lépcső", "Átlényegülés", "Kövek", "Dodona vége", "Rövid áttekintés", "A másik város", "A bezárt cirkusz", "Áttetsző", "A lakedaimoniak és az athéniak közt kötött szövetség felbomlása után", "Házkutatás", "Az aranygyapjú", "Papírszeletek", "Héraklész és mi", "A lány", "Nem, nem", "Vénülés", "Éjszaka", "Tartalékok", "Görög triptichon", "Testté lett ige" / Ritszosz J. - "Arcotok jeleket hordoz", "Azon a nyáron", "Káin", "Lélektani útirány", "Dal a Naphoz" / Melisszanthi - "Vér és költészet", "Csillag" / Karandonisz A. - "Bolivár" / Engonopulosz N. - "Védőbeszéd", "A Tajgetosz emlékével", "Szemtől szemben", "A változatlan kor", "Levél egy idegenbe szakadthoz", "A favágó és a tűz", "Levél hazám emberéhez", "Margaréta szeme", "Elválás", "Dél", "Tegnap éjjel", "visszatértem a Tajgetoszra", "A költők dolga", "Harminc év óta, esőben", "Búcsú Görögország napjától", "A zene számai", "Felirat", "Kis síremlék", "A mindennapi démonom", "Advent, száműzetésben" / Vrettakosz N. - "Az Égei-tenger", "Égei melankólia", "A kék emlék kora", "A bolond gránátalmafa", "A nappal születése", "A sziklák Marinája", "Lehorzsolt térdű gyerer", "Augusztusi történet", "Lakonikusan", "Óda Picassóhoz", "A levéljós", "Mozart: Romance a d-moll zongoraversenyből (K 466)", "Méltó", "A fény-fa", "Az életfogytig tartó pillanat", "Kicsi zöld tenger", "Eleni", "A bátrak álma", "Kis hasonlat Nikosz Hadzsinikolau-Ghikasznak" / Elitisz O. - "Utazás", "Végrendeletemből", "Egy mai harcos ifjúhoz" / Athanaszulisz K. - "Gyönyörű csillag", "Hó", "Kis emlékmű a nyugati szélnek" / Varviciotisz T. - "Élet" / Dimakisz M. - "Iránytű", "Hajnali ének", "Holnap" / Pavleasz S. - "Az eső, az és ez, és a többiek", "Kukorica", "Krisztus Dafni kolostorában", "Kallidromosz út 74/a" / Dikteosz A. - "Acrokkal zsúfoltan", "Az Odüsszeia 25. éneke" / Livaditisz T. - "Idő-ostrom", "Sors", "Halott költők" / Kocirasz J. - "Holdfény", "Kiút" / Papadicasz D. - "Földközi-tenger", "Feledj el engem", "Korai volt még" / Kulurisz H. - "Fogolytábor", "Hagyaték", "Megfáradt harcos" / Kulufakosz K. - "Egyre csupaszabban", "Reggel", "Korok", "Korok II", "Szabályos léptek...", "Fiamnak", "A hajótörés", "Beszélek..." / Anagnosztakisz M. - "Karmok közt...", "A márványtorzók..." / Szterjopulosz K. - "Három változat, rohanó viz szinére írva", "Ezek a versek..." / Kosztavarasz Th. - "Megvirrad", "Tenger-hullám" / Panajotunisz P. - "Álom", "Optimizmus", "Preveza", "Gyerekdal", "Távozz, szívem", "Utolsó utazás" / Kariotakisz K. - "Egy kisázsiai községben", "A barbárokra várva", "A barbárok", "Egy nagy görög gyarmaton Kr. e. 200-ban", "Egy nagy görög gyarmaton", "Trójaiak", "Thermopülai", "Thermopülé", "Ithaka", "Ithaka", "Dareiosz", "Elhagyja az Isten Antoniust", "Az Isten elhagyja Antoniust", "Jöjj, ö, lakedaimoniak királya!", "Bárcsak adnának", "A görög városszövetségek védőire", "A szószegő", "A város", "A város", "Kitörtem", "A hajón", "A művészetbe", "Hangok", "Festett", "Falak", "Gyertyák", "Az ablakok", "Ablakok", "Így", "Akitől elpártolt a szerencse", "A lehetetlen", "1906. június 27 - én, du. 2 órakor, Denszuánban", "Összegezés", "Öregember", "Fölöttébb ritkán" / Kavafisz K. - "Száz hang", "A ház, ahol születtem", "Mi vagy?", "A legkeserűbb bánat", "És szólt a Romlás", "Hazák", "Reggel", "Az athéni Kerameikosz temető sírjai", "Élet-himnusz", "Mi dolgozók", "A görög ifjúsághoz" / Palamasz K. - "Kortyold borod", "Lacrimae rerum", "Isten hozott, dobold csak..." / Porfirasz L. - "Halál-tanulmány", "Óda egy elveszett szerelemhez", "Szolón utolsó beszéde", "A spártai Szűzanya", "Szent Út" / Szikelianosz A. - "A vezér", "Krisztus anyja", "Magdaléna", "Oresztész", "Cigánydal", "Sírfelirat" / Varnalisz K. - "A rossz kereskedők", "Levél az attikai tavaszról", "Vers" / Andoniu D.- "Végrendelet" / Aszimakopulosz K. - "Ezüstözőműhely", "Platresz", "Édesanyám" / Curasz A. - "A delfı Kocsihajtó", "A Kerameikosz-temetőben", "Száraz ágak", "És újból a pacsirta" / Delfisz F. - "Kis világok Epigramma", "Június" / Doxasz T. - "Görög föld", "A bűnös fürtök", "Éjfélkor, ha már mély az éjszaka", "A két kezem" / Droszinisz J. - "A szavak", "Téli szőlő", "Stear", "A ragyogó" / Embirikosz A. - "Alapszín", "Nappalaim és éjszakáim", "M. G. (1888-1978)", "Időszerűtlenek" / Ganasz M. - "Szokd meg", "Miért az öröm?", "Álom" / Griparisz J. - "Amorgosz II", "A Lovag és a Halál" / Gacosz N. - "A dal, mely ott zokog...", "Nem másét keresem", "A harang sír", "A pirkadat dala", "Ősz" / Hadzopulosz K. - "Átok", "Vágy", "A kakas" / Hrisztopulosz A. - "A rodoszi pestis" / Jeorjilasz E. - "Lemez", "Az apokalipszis küszöbén" / Jeranisz S. - "Maltemi", "Két vers 'ha'-val" / Joannidu-Belojanni E. - "A Szabadsághoz", "A Halálhoz" / Kalvosz A. - "Szabadság", "A tolvajok", "A költő", "Minőségi változas", "Szédülésig" / Karavidasz J. - "Beszélgetések" / Kokkinosz D. - "Erotokritosz" / Kornarosz V. - "Áramszünet", "A kronométer", "Mágikus kép", "Lejtős korszak", "Álom-tapasztalat", "Semleges idő" / Kondosz J. - "'Jól vagyok...'" / Ludemisz M. - "Tavaszi zivatar", "A tengerparton" / Malakaszisz M. - "Falfestmény", "Öreg nő", "Amerikai régészek Krétán, 1994-ben" / Manuszakisz M. - "Magányomban" / Mirtiotissza - "Advent", "Az első tavaszi zöld fűszálak" / Papaconisz T. - "Üdvözlet a 'Nea Piiszi'-nek", "Epilógus" / Pappasz T. - "Adó", "Szombat-est" / Patrikiosz T. - "Már többé nincs hová tekintenem", "Ó, mit akar ez a tavasz?", "Tavaszi fuvallat", "Mielőtt elmennék" / Poliduri M. - "A szegény mind baráttalan..." / Szahlikisz S. - "A bánat, a kert...", "Máskor a tenger", "Irgalom a galamboknak és a lelkünknek!" / Szarandarisz J. - "Előszó", "Régi út", "Thermopülai", "Ajánlás" / Szarandisz J. - "Mozart feliratlan sírjára", "Jazz" / Szpaniasz N. - "Az idegenbe szakadtak", "A sakk-ló" / Sztaszinopulosz M. - "Nosztalgiák", "Átutazók" / Uranisz K. - "Tavasz", "Ál-nemeslelkűség", "Panasz" / Vilarasz J. - "A csók", "Bárány-dermesztő északi szél" / Zalokosztasz J.
PrintPrintEmailBack
PROJECT CO-FUNDED
BY THE E.U. AND THE MINISTRY OF CULTURE.
O.P. 'INFORMATION SOCIETY’
User: [Login]


ΕΚΕΒΙ © 2008. Hellenic Ministry of Culture. All rights reserved.
Site designed by Digid / karamella, Developed by Globo S.A.
ankara escort ankaya escort