Αρχείο Εικαστικής Απεικόνισης
του Βιβλίου και της Ανάγνωσης

Το αρχείο εικαστικής απεικόνισης του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου παρουσιάζει το βιβλίο στην ελληνική εικαστική απεικόνιση από το τέλος του 19ου αιώνα μέχρι τις μέρες μας και περιλαμβάνει περισσότερα από 300 έργα. Μέχρι πρόσφατα το αρχείο ήταν διαθέσιμο με τη μορφή διαφανειών. Τώρα, η ηλεκτρονική του μορφή δίνει τη δυνατότητα σε μεγαλύτερο κοινό να προσεγγίσει το αρχείο, εύκολα και γρήγορα.

Το αρχείο εντοπίζει το βιβλίο ως προσφιλές θέμα στη ζωγραφική, τη χαρακτική και τη γλυπτική. Αναζητεί όλες τις σχετικές απεικονίσεις, καθώς το βιβλίο δεν είναι απλώς αντικείμενο ανάγνωσης αλλά και σύμβολο της πνευματικής υποστάσεως του ανθρώπου, ένας τόπος γνωριμίας και τρόπος συνεπαφής των ανθρώπων.

Ανατρέχοντας στο διάστημα από το 1750 μέχρι τις μέρες μας, η σύνταξη του αρχείου οργανώθηκε και κινήθηκε πάνω σε κατευθυντήριες που αναφέρονται είτε στις επιμέρους θεματολογικές ομάδες είτε στις υποπεριόδους της Ιστορίας της Τέχνης στη νεότερη Ελλάδα. Η σύνταξη του αρχείου ανετέθη στον Γιάννη Χ. Παπαϊωάννου, Αρχιτέκτονα, Δρ. Ιστορίας της Τέχνης.

 

Λίγα λόγια για το αρχείο