Β' Πανελλήνια έρευνα
αναγνωστικής συμπεριφοράς
και
πολιτιστικών πρακτικών, 2004

 
 

Εισαγωγή

 

Φώτο: Ιωάννης Βουλγαράκης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Προσδιορισμός του
αναγνωστικου
κοινού:
Αριθμός
αναγνωστών
που διάβασαν
έστω και ένα
βιβλίο κατά τους
τελευταιους 12
μήνες,
γενικά σε
σχέση με το
επάγγελμά τους.

 
Φώτο: Κατερίνα Καμπίτη

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Λόγοι για τους οποίους δεν διάβασαν κανένα βιβλίο

         

Φώτο: Νικόλαος Βούτος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

Αναγνωστικές και πολιτιστικές πρακτικές στην Ελληνική κοινωνία, μέρος Α' (γενικά):τηλεόραση, εφημερίδες, περιοδικά, κόμικς

 
Φώτο: Νίκος Ρηγόπουλος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

Αναγνωστικές πρακτικές όσων διαβάζουν βιβλία

         

Φώτο: Σταύρος Πρωτογεράκης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

Θεματικές προτιμήσεις του αναγνωστικού κοινού

 
Φώτο: Πέτρος Παπαδόπουλος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

Αναγνωστικές και πολιτιστικές πρακτικές στην λληνική κοινωνία, μέρος Β' (ειδικά στοιχεία):τηλεόραση, ραδιόφωνο, εφημερίδες, βιβλία, μουσικά Cd, κοινωνικό-οικονομικά και δημογραφικά στοιχεία.

 

COPYRIGHT: ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΒΛΙΟΥ, 2004