Τα οικονομικά και διαρθρωτικά χαρακτηριστικά της εκδοτικής επιχείρησης στην Ελλάδα
 

Το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου (ΕΚΕΒΙ) παρουσιάζει τα αποτελέσματα της κλαδικής μελέτης για το χώρο παραγωγής του βιβλίου στην Ελλάδα. Η μελέτη, με γενικό τίτλο "Τα Οικονομικά και Διαρθρωτικά Xαρακτηριστικά της Εκδοτικής Επιχείρησης στην Ελλάδα" ανατέθηκε στην εταιρεία συμβούλων Metrotech Α.Ε., με επιστημονικό υπεύθυνο τον πανεπιστημιακό κ. Νίκο Χαριτάκη.

Ειδικά για την έρευνα συγκροτήθηκαν:

Ομάδα Αξιολόγησης που την αποτελούσαν οι κ.κ. Νίκος Πετραλιάς (καθηγητής πανεπιστημίου), Δημήτρης Παντελέσκος (πρόεδρος ΠΟΕΒ., μέλος του Δ.Σ. του ΕΚΕΒΙ) και Γιάννης Ψυχάρης (οικονομολόγος)

Ομάδα Παρακολούθησης που την αποτελούσαν οι κα Μυρσίνη Ζορμπά (διευθύντρια ΕΚΕΒΙ), κ. Γιάννης Ψυχάρης (οικονομολόγος) και κ. Α. Τάκος (οικονομολόγος).

Η έρευνα για τα "Οικονομικά και Διαρθρωτικά Χαρακτηριστικά της Εκδοτικής Επιχείρησης στην Ελλάδα" αποτελεί την πρώτη συστηματική προσπάθεια στη χώρα μας για την καταγραφή, την κριτική αποτίμηση και τη διατύπωση προτάσεων πολιτικής για τον χώρο του βιβλίου.

Ειδικότερα, οι στόχοι της μελέτης ήταν:
1. Η συστηματική συγκέντρωση και καταγραφή των στοιχείων και των παραμέτρων που επηρεάζουν τις εκδοτικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα και δημιουργούν το επιχειρηματικό εκδοτικό περιβάλλον.
2. Η κωδικοποίηση των εκδοτικών επιχειρήσεων σε κατηγορίες, ανάλογα με το μέγεθος και το είδος της δραστηριότητάς τους.
3. Η ανακάλυψη τάσεων και τυπικών συμπεριφορών των εκδοτικών επιχειρήσεων.
4. Η εξαγωγή συμπερασμάτων και η διατύπωση προτάσεων για την άσκηση πολιτικής στο χώρο παραγωγής του βιβλίου.
5. Ο σχεδιασμός ενός πληροφοριακού συστήματος οικονομικών εξελίξεων για το χώρο παραγωγής του βιβλίου.


Η προσέγγιση που υιοθετήθηκε για τη μελέτη είναι ολοκληρωμένη, βασίζεται σε συγκεκριμένο μεθοδολογικό πλαίσιο και λαμβάνει υπόψη της τους υπάρχοντες περιορισμούς και δεσμεύσεις. Στο μεθοδολογικό πλαίσιο της μελέτης περιλαμβάνονται:

Συνεντεύξεις με αντιπροσωπευτικό δείγμα 50 εκδοτών, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν το 80% της συνολικής παραγωγής βιβλίων στη χώρα μας, συλλογή και ανάλυση στατιστικών στοιχείων, καθώς και συνεντεύξεις με όλους τους παράγοντες που επηρεάζουν την αγορά του βιβλίου. Με άλλα λόγια, ήταν μια μελέτη που έθεσε το χέρι της "επί τον τύπον των ήλων", και όχι μία απλή θεωρητική θεώρηση του ζητήματος.

Οι βασικές ενότητες της μελέτης είναι:

 
Η Αγορά του Βιβλίου
Η εκδοτική επιχείρηση στην Ελλάδα
Κύκλωμα διακίνησης
Θεσμικό περιβάλλον
Τεχνολογικές εξελίξεις
Σχεδιασμός πληροφοριακού συστήματος
Ανάλυση κλάδου και δυνατοτήτων
Προτάσεις πολιτικής