Η κάλυψη του βιβλίου από τον Τύπο (1999)
 
Νοέμβριος 1999
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

 1. Οι "πρωταθλητές" και οι "ουραγοί" του ημερήσιου και κυριακάτικου Τύπου
  1. Τι γίνεται στον ημερήσιο Τύπο
  2. Τι γίνεται στον κυριακάτικο Τύπο
  3. Η εξέλιξη των δημοσιευμάτων στο χρόνο: Μήνας βιβλίου ο Μάιος
 2. Τα είδη δημοσιευμάτων και η σχέση μεταξύ τους
  1. Κριτικές: αισθητή η απουσία τους
  2. Αναφορές/παρουσιάσεις: η κυρίαρχη κατηγορία
  3. Λογοτεχνικά νέα
  4. Δημοσιεύματα για το Ε.ΚΕ.ΒΙ.: συνεχής η παρουσία τους στον Τύπο
  5. Πολιτική βιβλίου: μικρό το ενδιαφέρον για την τύχη του βιβλίου
  6. Τα αφιερώματα
  7. Οικονομία στα…οικονομικά του βιβλίου
  8. Οι συνεντεύξεις
  9. Προδημοσιεύσεις: γνωριμία και…διαφήμιση
  10. Οι νέες τεχνολογίες: τεχνολογική "δυσλεξία" του Τύπου 
 3. Τα είδη των βιβλίων
  1. Ο Τύπος "προτιμά" τη Λογοτεχνία 
  2. Είδη λογοτεχνικών βιβλίων
  3. Τα είδη μυθιστορήματος
 4. Ο Τύπος των best-sellers
 5. Οι εκδοτικοί οίκοι στον Τύπο
  1. Η "έμμεση παρουσία τους"
  2. Η διαφημιστική πίττα
 6. Πώς διαμορφώνεται το σκηνικό στον οικονομικό Τύπο
  1. Είδη δημοσιευμάτων: ομοιότητες και διαφορές με τις πολιτικές εφημερίδες
  2. Είδος βιβλίων: συγκλίσεις και αποκλίσεις οικονομικών και πολιτικών εφημερίδων
 7. Ξεφυλλίζοντας τα περιοδικά
  1. Είδος δημοσιευμάτων
  2. Είδος βιβλίων
 8. Οι "ομάδες" των εφημερίδων
 9. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ