Η ελληνική αγορά βιβλίου (άρθρο του Mike Esplen, 2002)
 
Επιλέξτε εδώ  για να κατεβάσετε το σχετικό έγγραφο