Η ελληνική αγορά βιβλίου 1974 - 1999 (άρθρο στο περιοδικό Ithaca, 2002)
 
Επιλέξτε εδώ  για να κατεβάσετε το σχετικό έγγραφο