Η Δύσκολη Ανάπτυξη

Τα Οικονομικά του Βιβλίου στην Ελλάδα
Αθήνα 2004

 
 

 
 • Εξώφυλλο (1.81 Mb)
 • Περιεχόμενα - Εσαγωγή (232 Kb)
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Ιδιωτική Κατανάλωση (894 Kb)
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Διαφοροποίηση της ιδιωτικής κατανάλωσης για βιβλία με βάση τα κοινωνικά και περιφερειακά χαρακτηριστικά των νοικοκυριών (8.16 Mb)
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Η εξέλιξη της βιβλιοπαραγωγής 1998-2002 (2.88 Mb) 
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Η εξέλιξη των τιμών (45 Kb)
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Δημόσιες Δαπάνες (76 Kb)
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: Εξωτερικό εμπόριο (519 Kb)
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: Χρηματοοικονομική ανάλυση ισολογισμών εκδοτικών επιχειρήσεων (543 Kb)
 • ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ (340 Kb)
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: Πίνακες 2ου ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ-Π.2.2-Π.2.19 (2.54 Mb)
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: Πίνακες 3ου ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ-Π.3.17 (172 Kb)
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: Πίνακες 7ου ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ-Π.7.3-Π.7.22 (1.45 Mb)
 • ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΙΝΑΚΩΝ - ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ (325 Kb)
 •  
  Σημείωση: Για να δείτε τα κείμενα χρειάζεστε το Adobe Acrobat reader. Αν δεν το έχετε, μπορείτε να το βρείτε εδώ.