Το Ευρωπαϊκό Περίπτερο

 
Για πρώτη φορά, τέσσερα κράτη-μέλη της Ε.Ε. (Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα και Πολωνία) συμμετέχουν με την υποστήριξη της Ε.Ε. σε κοινό Ευρωπαϊκό Περίπτερο σε σημαντικές διεθνείς εκθέσεις βιβλίου εκτός των συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Μπουένος Άιρες (Αργεντινή), Γουαδαλαχάρα (Μεξικό), Ταϊπέι (Ταϊβάν) και Σάο Πάολο (Βραζιλία) (2005-2006).
Το Bureau International de l’ edition francaise (BIEF, Γαλλία) ως συντονιστής, η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου της Φρανκφούρτης, το Ινστιτούτο Βιβλίου της Πολωνίας και το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου συνεργάζονται ώστε να ταξιδέψει το ευρωπαϊκό βιβλίο σε διεθνείς εκθέσεις βιβλίου σε όλο τον κόσμο.
Ο στόχος της οργάνωσης κοινού Ευρωπαϊκού Περιπτέρου είναι η προώθηση της ευρωπαϊκής εκδοτικής βιομηχανίας και η παρουσία των ευρωπαϊκών βιβλίων σε άλλες ηπείρους, καθώς και η αποτελεσματική προώθηση του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Επιπλέον, το σχέδιο έκανε δυνατή την εγκαθίδρυση ισχυρότερων δεσμών μεταξύ των ευρωπαίων συνδιοργανωτών.
Οι συνδιοργανωτές στοχεύουν στη συνέχιση του προγράμματος και την οργάνωση του Ευρωπαϊκού Περιπτέρου σε περισσότερες διεθνείς εκθέσεις με την υποστήριξη της Ε.Ε.
 
Η πηγή χρηματοδότησης για το Ευρωπαϊκό Περίπτερο: Προπαρασκευαστικές ενέργειες συνεργασίας στον πολιτιστικό τομέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 
Από το έτος 2002, ο προϋπολογισμός της Ε.Ε. περιλαμβάνει κονδύλια για προπαρασκευαστικές ενέργειες συνεργασίας σε πολιτιστικά θέματα. Τα σχέδια που χρηματοδοτούνται έχουν πειραματικό χαρακτήρα και προωθούν τους ακόλουθους στόχους :
 
Ενίσχυση της κινητικότητας όσων δρουν στον πολιτιστικό τομέα
  Αύξηση της κυκλοφορίας των πολιτιστικών προϊόντων και έργων
  Ανάπτυξη το διαπολιτισμικού διαλόγου.
 
Ο δικτυακός τόπος της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Πολιτισμού:
http://www.europa.eu.int/comm/culture/eac/index_en.html