Χρήσιμες Διευθύνσεις

  1. Οργανωτική Επιτροπή Ενίσχυσης Βιβλιοθηκών (ΟΕΕΒ) και ηλεκτρονικού περιοδικού Συνεργασία: www.goethe.de/synergasia
  2. Ένωση Ελλήνων Βιβλιοθηκονόμων και Επιστημόνων Πληροφόρησης: http://www.eebep.gr