Συλλογές

Το βιβλίο αποτελεί τον κεντρικό θεματικό άξονα των συλλογών της βιβλιοθήκης: Το βιβλίο ως προϊόν βιοτεχνικής και βιομηχανικής δραστηριότητας, ως οικονομικό αντικείμενο, ως πολιτισμικό μέσο, ως φορέας πληροφοριών και εργαλείο εκπαίδευσης, ως μέσο διακίνησης της πνευματικής και της επιστημονικής παραγωγής. Γύρω από αυτές τις γενικές κατηγορίες κινούνται άλλες ειδικότερες, όπως: 

 • Ιστορία του βιβλίου
 • Βιβλιοθήκες και βιβλιοθηκονομία
 • Ανάγνωση
 • Εκδοτική παραγωγή και εκδοτική τέχνη
 • Βιβλιοπώλες και βιβλιεμπόριο
 • Τυπογραφία
 • Βιβλιοδεσία
 • Μετάφραση και ερμηνεία 
 • Πνευματική ιδιοκτησία
 • Βιβλίο και επικοινωνία
 • Πολιτική για το βιβλίο
 • Στατιστικές παραγωγής, διακίνησης και χρήσης του βιβλίου

Το βιβλιακό υλικό συμπληρώνεται από μια σειρά βιβλιολογικών περιοδικών, ελληνικών και ξενόγλωσσων. 

Οργάνωση

Ανταποκρινόμενη στις σύγχρονες τεχνολογίες η βιβλιοθήκη είναι οργανωμένη βάσει του ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης βιβλιοθηκών Advance της Geac. Μέσω του on line καταλόγου (OPAC) υπάρχει πρόσβαση σε όλες τις εγγραφές και δίνεται η δυνατότητα εκτύπωσης για κάθε αναζήτηση.

Για την καταλογογράφηση και ταξινόμηση του υλικού χρησιμοποιούνται οι Αγγλοαμερικανικοί Κανόνες Καταλογογράφησης (AACR2) και το Δεκαδικό Σύστημα Ταξινόμησης Dewey (DDC) αντίστοιχα. Για τις ανάγκες της θεματικής ταξινόμησης συντάχθηκε, για πρώτη φορά στα ελληνικά, ειδικό θεματολόγιο από τον Κυριάκο Ντελόπουλο με λήμματα βιβλιολογικού χαρακτήρα.  

Ο εμπλουτισμός των συλλογών γίνεται με αγορές και επιλεγμένες δωρεές.

Άλλες υπηρεσίες πληροφόρησης

Η Βιβλιολογική Βιβλιοθήκη δεν λειτουργεί μόνον ως συμβατική βιβλιοθήκη συγκεντρώνοντας αποκλειστικά «φυσικό» υλικό αλλά και ως Κέντρο Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης το οποίο εντοπίζει και καταγράφει την πληροφορία παραπέμποντας τον ενδιαφερόμενο στην πηγή της. Στη λογική αυτή βασίζεται και η υιοθεσία βιβλιολογικών συλλογών, που έχει σκοπό να παρέχει στους ενδιαφερόμενους τη δυνατότητα έρευνας βιβλιολογικού υλικού. Μέχρι στιγμής έχει "υιοθετηθεί" ένα μέρος της βιβλιολογικής συλλογής του Κ. Σπανού (350 τίτλοι) και είναι σε εξέλιξη ο εντοπισμός και η καταγραφή και άλλων παρόμοιων ιδιωτικών και δημόσιων συλλογών.