Έρευνες βιβλιοπαραγωγής

Δείτε την έρευνα βιβλιοπαραγωγής του 2008 .

Δείτε τα νεώτερα στοιχεία για το 2009-2011 (στα αγγλικά).