Tributes to leading authors

EKEBI honours leading Greek authors by organising tributes to them in the form of cultural events, conferences, exhibitions, workshops and special publications.

Tributes organised in recent years include:

Giannis Ritsos (2009)
M. Karagatsis (2008)
Nikos Eggonopoulos (2007)
Nikos Kavadias (2006)
Giorgos Theotokas (2005)
Nikos Kazantzakis (2004)
Kostis Palamas (2003)
Andreas Empiricos (2001)
Alexandros Papadiamantis (2001)
Grigoris Xenopoulos (2001)
Angelos Sikelianos (2001)
Giorgos Seferis (2000)