Υποτροφίες συγγραφής

 

Χορηγούνται 10 υποτροφίες σε λογοτέχνες (fiction και non fiction) ως ενίσχυση για να ολοκληρώσουν ένα συγγραφικό τους έργο.

ΠΟΙΟI ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΟΥΝ ΑΙΤΗΣΗ
Αν είστε Έλληνας, διαμένετε στην Ελλάδα, έχετε εκδώσει τουλάχιστον ένα βιβλίο σε εκδοτικό οίκο της Ελλάδας και ετοιμάζετε νέο συγγραφικό έργο, μπορείτε να υποβάλετε αίτηση.

ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ
Οι αιτήσεις μαζί με όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα πρέπει να αποστέλλονται στα γραφεία του ΕΚΕΒΙ με συστημένη ταχυδρομική επιστολή ή να κατατίθενται αυτοπροσώπως προκειμένου να λαμβάνουν το σχετικό πρωτόκολλο.

Σε περίπτωση που ο φάκελος υποψηφιότητας δεν συμπεριλαμβάνει όλα τα απαραίτητα έγγραφα, η αίτηση δεν θα λαμβάνεται υπόψη από την επιτροπή.

Οι υποψηφιότητες θα γίνονται δεκτές έως τις 15 Δεκεμβρίου 2011 και η επιτροπή θα συνεδριάσει αρχές Ιανουαρίου 2012.

ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
Οι ενδιαφερόμενοι λογοτέχνες θα πρέπει να αποστείλουν υπόψη της αρμόδιας επιτροπής έναν φάκελο στον οποίο θα κατατίθενται:

 1. Αίτηση συμμετοχής
 2. Επιστολή ενδιαφέροντος
 3. Παρουσίαση του σχεδίου συγγραφής (μπορεί να συνοδεύεται από απόσπασμα)
 4. Κατάλογος εκδοθέντων έργων (τίτλος, είδος, εκδοτικός οίκος, έτος κυκλοφορίας – για ό,τι αφορά τα συλλογικά έργα, παράθεση ονομάτων των υπόλοιπων συγγραφέων)
 5. Ένα αντίτυπο από κάθε βιβλίο* (σε περίπτωση έκδοσης περισσότερων από 5 βιβλία, μπορεί να αποσταλεί μια επιλογή)
 6. Βιογραφικό σημείωμα
 7. Υπεύθυνη δήλωση για την ανάγκη οικονομικής στήριξης
 8. Στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού (τράπεζα, αρ. τραπεζικού λογαριασμού, IBAN, SWIFT CODE)

*Τα βιβλία που κατατίθενται θα μπορούν να τα πάρουν πίσω οι συγγραφείς από τα γραφεία του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου έως 31 Μαρτίου 2012.

Ταχυδρομική διεύθυνση αποστολής φακέλου
Εθνικό Κέντρο Βιβλίου
Υπόψη Μαρίας Ρουσάκη
Αθανασίου Διάκου 4
117 42 Αθήνα

 

ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

 • Οι υποψηφιότητες εξετάζονται από την κοινή αρμόδια επιτροπή του CNL και του ΕΚΕΒΙ, η οποία θα συνεδριάσει τον Ιανουάριο 2012.
 • Τα κριτήρια είναι:
  • Ποιότητα του συγγραφικού έργου του υποψηφίου
  • Καταλληλότητα του υποψήφιου σχεδίου 
  • Ανάγκη για οικονομική στήριξη βάσει του βαθμού δυσκολίας ολοκλήρωσης του έργου καθώς και της οικονομικής και επαγγελματικής κατάστασης του υποψηφίου.

 

ΥΨΟΣ & ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

 • Υποτροφία ύψους 3.500,00€
  Απευθύνεται κυρίως σε νέους λογοτέχνες των οποίων ένα ή δύο έργα έχουν κυκλοφορήσει από εκδοτικό οίκο.

 • Υποτροφία ύψους 7.000,00€
  Απευθύνεται σε καταξιωμένους λογοτέχνες.

 • Το 80% του ποσού της υποτροφίας χορηγείται μέσα σε 2 μήνες από την ημερομηνία έγκρισης του φακέλου. Το υπόλοιπο 20% χορηγείται μέσα σε 2 έτη, με την κυκλοφορία του έργου, ή αφού παρέλθουν 2 έτη, με την παρουσίαση της πορείας του έργου.


⇒ Η συνεδρίαση της κοινής αρμόδιας επιτροπής πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι στις 10 Φεβρουαρίου 2012.

⇒ Για τις αποφάσεις, πιέστε εδώ

⇒ Σύνθεση της κοινής αρμόδιας επιτροπής

  Πρόεδρος
  Jean-François Colosimo, Πρόεδρος Εθνικού Κέντρου Βιβλίου Γαλλίας (CNL)
  Μέλη
  Isabelle Nyffenegger, Υπεύθυνη Δημιουργικού Τμήματος -CNL
  Aurélie Latchimy, Υπεύθυνη Συντονισμού με το εξωτερικό -CNL
  Sabine Wespieser, Εκδότρια
  Florence Noiville, Συγγραφέας και Δημοσιογράφος
  Κατρίν Βελισσάρη, Διευθύντρια Εθνικού Κέντρου Βιβλίου Ελλάδας (ΕΚΕΒΙ)
  Τάκης Θεοδωρόπουλος, τ. Πρόεδρος Δ.Σ. ΕΚΕΒΙ


  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  Εθνικό Κέντρο Βιβλίου (ΕΚΕΒΙ)
  Υπόψη Μαρίας Ρουσάκη
  Αθ. Διάκου 4, 117 42 Αθήνα
  Τηλ.: 210-9200348, Fax: 210-9200305
  Ε-mail: mrousaki@ekebi.gr, www.ekebi.gr