Γ' Πανελλήνια έρευνα αναγνωστικής συμπεριφοράς και πολιτιστικών πρακτικών, 2010

Δελτίο Τύπου

Σύνοψη αποτελεσμάτων ( 3.2 MB)

Ταυτότητα της Έρευνας ( 0.1 MB)

Κεφάλαιο Α: Προφίλ ερωτώμενων και νοικοκυριών ( 0.5 MB)

Κεφάλαιο Β: Γενική αναγνωστική συμπεριφορά ( 0.7 MB)

Κεφάλαιο Γ: Συνήθειες ανάγνωσης βιβλίων ( 2.4 MB)

Κεφάλαιο Δ: Πολιτιστικές πρακτικές ( 3.6 MB)

Κεφάλαιο Ε: Αποτελέσματα πολυπαραγοντικής ανάλυσης ( 0.3 MB)

Παράρτημα: Δημογραφικό προφίλ των ερωτώμενων ( 0.1 MB)

 

 

 

Αναλυτικά αποτελέσματα της έρευνας σε μορφή πινάκων Excel

 I. Γενική σχέση με το βιβλίο

ΙΙ. Πολιτιστικές πρακτικές - Α (χρήση των ΜΜΕ)

ΙΙΙ. Χρήση του Internet

ΙV. Συνήθειες & πρακτικές των αναγνωστών

V. Θεματικές προτιμήσεις των αναγνωστών - Α

VΙ. Θεματικές προτιμήσεις των αναγνωστών - Β

VΙΙ. Τρόποι πρόσβασης στο βιβλίο

VΙΙΙ. Αγοραστική συμπεριφορά του κοινού

ΙX. Πολιτιστικές πρακτικές - B (μουσική, θέατρο, κιν/φος, μουσεία, κ.ά.)

X. Ανάλυση τηλεθέασης

XI. Ιεράρχηση πεποιθήσεων/αξιών

XII. Κατοχή αγαθών των νοικοκυριών