Απολογισμός της χρονιάς 2009Κάντε κλικ στην εικόνα και ενημερωθείτε για το πρόγραμμα δράσεων που πραγματοποίησε το ΕΚΕΒΙ το 2009:


ΕΝ ΣΥΝΤΟΜΙΑ...
- Το 2009 χρονιά της ψηφιοποίησης

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ
- Προτεραιότητα στο παιδί
- Καμπάνιες για την ανάγνωση
- Εκθέσεις
- Επετειακά
- Βραβεία
- ΔΙάλογος του βιβλίου με τις άλλες τέχνες
- Έρευνες - στατιστικές - παρακολούθηση της βιβλιοπαραγωγής
- Συνέδρια

ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
- Εργαλεία προβολής
- Πρόγραμμα Έλληνες συγγραφείς στο εξωτερικό
- Ελλάδα τιμώμενη χώρα
- Συμμετοχή του ΕΚΕΒΙ σε διεθνείς εκθέσεις βιβλίου
- Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια

ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΚΕΒΙ
- Το Εργαστήρι του βιβλίου
- 10 χρόνια υποστήριξη του ΕΚΕΜΕΛ
- Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για τις Επιστήμες του ανθρώπου RAMSES II