Β' Πανελλήνια έρευνα αναγνωστικής συμπεριφοράς και πολιτιστικών πρακτικών, 2004
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Λόγοι για τους οποίους δεν διάβασαν κανένα βιβλίο