Γαλλοελληνικό πρόγραμμα στήριξης Ελλήνων και Γάλλων συγγραφέων, μεταφραστών και εκδοτών

Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων

Στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου συνεργασίας που υπεγράφη τον Ιούλιο του 2011 μεταξύ του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου της Γαλλίας (CNL) και του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου της Ελλάδας (ΕΚΕΒΙ) δημοσιεύεται πρόσκληση για την υποβολή υποψηφιοτήτων απευθυνόμενη σε Έλληνες και Γάλλους συγγραφείς, μεταφραστές και εκδότες.

Το πρόγραμμα ισχύει για 2 χρόνια και χρηματοδοτείται από το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου της Γαλλίας, με συνολικό ποσόν ύψους 150.000 ευρώ, ως ένδειξη αλληλεγγύης προς την Ελλάδα.

Στόχος του προγράμματος, που βασίζεται στην απόλυτη σύγκλιση πολιτικής βιβλίου των δύο Εθνικών Κέντρων Βιβλίου της Ελλάδας και της Γαλλίας αλλά και στον ρόλο που διαδραματίζουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι να ενδυναμώσει την εκδοτική παραγωγή ανάμεσα στις δύο χώρες.

Αν είστε συγγραφέας

Α. Έλληνας συγγραφέας

  • Ετοιμάζετε συγγραφικό έργο, διαμένετε στην Ελλάδα και έχετε ήδη εκδώσει ένα βιβλίο σε εκδοτικό οίκο στην Ελλάδα:

Μπορείτε να λάβετε μία από τις 10 υποτροφίες συγγραφής, για τις δύο από τις οποίες προβλέπεται αμοιβή 7.000 ευρώ εκάστη, ενώ για τις υπόλοιπες οκτώ υποτροφίες προβλέπεται 3.500 ευρώ εκάστη.

Για περισσότερες πληροφορίες και για τον φάκελο υποβολής υποψηφιότητας: [κλικ εδώ]

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

Οι αιτήσεις πρέπει να αποστέλλονται στα γραφεία του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου (ΕΚΕΒΙ) - Αθανασίου Διάκου 4, 11742, Αθήνα. (υπόψη Μαρίας Ρουσάκη) ή να κατατίθενται αυτοπροσώπως.

  • Διαμένετε στην Ελλάδα, έχετε ήδη εκδώσει ένα βιβλίο σε ελληνικό εκδοτικό οίκο αλλά επιθυμείτε να μείνετε στη Γαλλία για να ολοκληρώσετε το συγγραφικό έργο σας και να έρθετε σ’ επαφή με το γαλλικό αναγνωστικό κοινό;

Μπορείτε να λάβετε μία από τις 5 χρηματοδοτήσεις διαμονής, 2.000 ευρώ εκάστη, με την προϋπόθεση ότι έχετε εξασφαλίσει τη διαμονή σας σε ένα Σπίτι Λογοτεχνίας της Γαλλίας που συνεργάζεται με το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου της Γαλλίας (CNL).

Δείτε τον κατάλογο με τα Σπίτια Λογοτεχνίας στη Γαλλία:
http://fr.calameo.com/read/000063574aa4bd717bb22
(Από τη σελίδα 40)

Ο φορέας υλοποίησης του προγράμματος είναι το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου της Γαλλίας (CNL)

Για περισσότερες πληροφορίες και για τον φάκελο υποβολής υποψηφιότητας: http://www.centrenationaldulivre.fr/?CREDITS-DE-RESIDENCE-AUX-AUTEURS

Για τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Marie-Claude Van der Haegen: τηλ.: 0033149546841
ηλ.ταχ. Marie-claude.van-der-haegen@centrenationaldulivre.fr

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:
Oι επιτροπές του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου της Γαλλίας συνεδριάζουν τρεις φορές τον χρόνο: Μάρτιο, Ιούνιο και Οκτώβριο. Οι υποψήφιοι πρέπει για τα έτη 2012 και 2013 να καταθέσουν τις αιτήσεις τους στις εξής ημερομηνίες:
- 15 Δεκεμβρίου (για την πρώτη περίοδο)
- 10 Απριλίου (για τη δεύτερη περίοδο)
- 25 Αυγούστου (για την τρίτη περίοδο)

 

Β. Γάλλος συγγραφέας

  • Θέλετε να μείνετε στην Ελλάδα για να ολοκληρώσετε το συγγραφικό έργο σας και να έρθετε σ’ επαφή με το ελληνικό αναγνωστικό κοινό, διαμένετε στη Γαλλία, έχετε ήδη εκδώσει ένα βιβλίο σε γαλλικό εκδοτικό οίκο:

Μπορείτε να λάβετε μία από τις 3 χρηματοδοτήσεις διαμονής, 2.000 ευρώ έκαστη, με την προϋπόθεση ότι έχετε εξασφαλίσει τη διαμονή σας στο Σπίτι Λογοτεχνίας της Ρόδου που συνεργάζεται με το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου της Ελλάδας (ΕΚΕΒΙ).

Για να μάθετε περισσότερα για τον ξενώνα:
http://www.writerscenter.gr/

Για περισσότερες πληροφορίες και για τον φάκελο υποβολής υποψηφιότητας: [κλικ εδώ]

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011
Οι αιτήσεις πρέπει να αποστέλλονται στα γραφεία του
Εθνικού Κέντρου Βιβλίου (ΕΚΕΒΙ) - Αθανασίου Διάκου 4, 11742, Αθήνα. (υπόψη Μαρίας Ρουσάκη) ή να κατατίθενται αυτοπροσώπως.

 

Αν είστε μεταφραστής

  • Σχεδιάζετε να μεταφράσετε ένα γαλλικό έργο στην ελληνική γλώσσα, τα ελληνικά είναι μητρική σας γλώσσα, διαμένετε στην Ελλάδα και επιθυμείτε να μείνετε στη Γαλλία για να ολοκληρώσετε το έργο σας (έρευνα σε βιβλιοθήκη, συνάντηση με τον συγγραφέα, κ.λπ.).

Μπορείτε να λάβετε μία από τις 10 υποτροφίες διαμονής, 2.000 ευρώ εκάστη (που καλύπτουν μεταφορικά έξοδα και έξοδα διανυκτέρευσης). Οι υποτροφίες αυτές χορηγούνται για τη μετάφραση έργων της κλασικής και σύγχρονης γαλλικής λογοτεχνίας ή των επιστημών του ανθρώπου.

Ο φορέας υλοποίησης του προγράμματος είναι το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου της Γαλλίας (CNL)


Για περισσότερες πληροφορίες και για τον φάκελο υποβολής υποψηφιότητας: http://www.centrenationaldulivre.fr/?BOURSES-DE-SEJOUR-AUX-TRADUCTEURS

Για τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Sarah Ghorbal: τηλ.: 0033149546851
e-mail: sarra.ghorbal@centrenationaldulivre.fr
ή με την Florine Soulié, τηλ.: 0033149546850
e-mail: florine.soulie@centrenationaldulivre.fr

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:
Oι επιτροπές του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου της Γαλλίας συνεδριάζουν τρεις φορές τον χρόνο: Μάρτιο, Ιούνιο και Οκτώβριο. Οι υποψήφιοι πρέπει για τα έτη 2012 και 2013 να καταθέσουν τις αιτήσεις τους στις εξής ημερομηνίες:
- 15 Δεκεμβρίου (για την πρώτη περίοδο)
- 10 Απριλίου (για τη δεύτερη περίοδο)
- 25 Αυγούστου (για την τρίτη περίοδο)

 

Αν είστε εκδότης

  • Είστε έλληνας εκδότης και θέλετε να εκδώσετε τη μετάφραση ενός γαλλικού έργου, με πνευματικά δικαιώματα, είτε λογοτεχνικό είτε των επιστημών του ανθρώπου.
  • Είστε γάλλος εκδότης και θέλετε να εκδώσετε τη μετάφραση ενός ελληνικού έργου με πνευματικά δικαιώματα, είτε λογοτεχνικό είτε των επιστημών του ανθρώπου.

Με την προϋπόθεση της σύμφωνης γνώμης των αρμοδίων επιτροπών του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου της Γαλλίας (CNL) και με κριτήριο τη λογοτεχνική ή επιστημονική ποιότητα του έργου, μπορείτε να λάβετε επιχορήγηση της μετάφρασης σε ποσοστό 80% για τη μετάφραση από τα ελληνικά στα γαλλικά, από 60% έως 80% για τη μετάφραση από τα γαλλικά στα ελληνικά, δηλαδή μια αύξηση της τάξης του 30% από τα συνήθη ποσοστά. Για τον σκοπό αυτό πρόκειται να διατεθούν 50.000 € σε διάστημα δύο ετών.

Ο φορέας υλοποίησης του προγράμματος είναι το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου της Γαλλίας (CNL)

 

Για περισσότερες πληροφορίες και για τον φάκελο υποβολής υποψηφιότητας:

Επιχορήγηση για τη μετάφραση ελληνικών έργων στα γαλλικά:
http://www.centrenationaldulivre.fr/?SUBVENTIONS-AUX-EDITEURS-POUR-LA,578

Επιχορήγηση για τη μετάφραση γαλλικών έργων στα ελληνικά.
Η αίτηση επιχορήγησης πρέπει να υποβληθεί από τον γάλλο εκδότη ο οποίος έχει τα δικαιώματα.
http://www.centrenationaldulivre.fr/?Subventions-pour-la-traduction-d,639

 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:
Oι επιτροπές του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου της Γαλλίας συνεδριάζουν τρεις φορές τον χρόνο: Μάρτιο, Ιούνιο και Οκτώβριο. Οι υποψήφιοι πρέπει για τα έτη 2012 και 2013 να καταθέσουν τις αιτήσεις τους στις εξής ημερομηνίες:
- 15 Δεκεμβρίου (για την πρώτη περίοδο)
- 10 Απριλίου (για τη δεύτερη περίοδο)
- 25 Αυγούστου (για την τρίτη περίοδο)


Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το πρόγραμμα, επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες:
www.ekebi.gr (Ελλάδα)
http://www.centrenationaldulivre.fr/ (Γαλλία)