Φωτογραφικό λεύκωμα Giovanni Giovannetti
Μίγγας Δημήτρης

Άνω Πόλη, Θεσσαλονίκη                    ©Giovanni Giovannetti
>> Αρχείο Σύγχρονων Ελλήνων Συγγραφέων