ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΒΛΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΕΙ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΤΟΥ ΤΟΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2005

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο και η Διευθύντρια του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου είναι στην ευχάριστη θέση να δώσουν στη δημοσιότητα, όπως είχαν υποσχεθεί, τον Οικονομικό Απολογισμό του έτους 2005.

Η δημοσιοποίηση περιλαμβάνει (κάντε κλικ στο θέμα που σας ενδιαφέρει):

  1. Τον ισολογισμό και την έκθεση των ορκωτών λογιστών.
  2. Την ανάλυση δαπανών (κατά θεματικές κατηγορίες).
  3. Τον απολογισμό δράσεων.