Βρέθηκαν 61910 εγγραφές. Εγγραφές 15985-16983.Νέα αναζήτηση
Ταξινόμηση σύμφωνα με:
Αποτελέσματα ανά σελίδα:
Άρθρα
ΣελίδαΚατηγορίαΣυγγραφέαςΤίτλος
Νέα Εστία - τχ. 1605
695ΑΓΓΕΛΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΚΙ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ   
Νέα Εστία - τχ. 1606
768ΑΓΓΕΛΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΚΙ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ   
Νέα Εστία - τχ. 1608
900ΑΓΓΕΛΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΚΙ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ   
Νέα Εστία - τχ. 1609
970ΑΓΓΕΛΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΚΙ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ   
Νέα Εστία - τχ. 1610
1040ΑΓΓΕΛΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΚΙ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ   
Νέα Εστία - τχ. 1611
1109ΑΓΓΕΛΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΚΙ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ   
Νέα Εστία - τχ. 1612
1180ΑΓΓΕΛΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΚΙ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ   
Νέα Εστία - τχ. 1613
1249ΑΓΓΕΛΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΚΙ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ   
Νέα Εστία - τχ. 1614
1318ΑΓΓΕΛΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΚΙ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ   
Νέα Εστία - τχ. 1615
1390ΑΓΓΕΛΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΚΙ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ   
Νέα Εστία - τχ. 1616
1460ΑΓΓΕΛΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΚΙ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ   
Νέα Εστία - τχ. 1618
1530ΑΓΓΕΛΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΚΙ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ   
1599ΑΓΓΕΛΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΚΙ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ   
Νέα Εστία - τχ. 1620
67ΑΓΓΕΛΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΚΙ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ   
Νέα Εστία - τχ. 1621
137ΑΓΓΕΛΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΚΙ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ   
Νέα Εστία - τχ. 1622
206ΑΓΓΕΛΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΚΙ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ   
Νέα Εστία - τχ. 1623
276ΑΓΓΕΛΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΚΙ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ   
Νέα Εστία - τχ. 1624
348ΑΓΓΕΛΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΚΙ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ   
Νέα Εστία - τχ. 1625
416ΑΓΓΕΛΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΚΙ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ   
Νέα Εστία - τχ. 1626
486ΑΓΓΕΛΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΚΙ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ   
Νέα Εστία - τχ. 1627
558ΑΓΓΕΛΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΚΙ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ   
Νέα Εστία - τχ. 1629
694ΑΓΓΕΛΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΚΙ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ   
Νέα Εστία - τχ. 1630
768ΑΓΓΕΛΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΚΙ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ   
Νέα Εστία - τχ. 1631
830ΑΓΓΕΛΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΚΙ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ   
Νέα Εστία - τχ. 1644
65ΑΓΓΕΛΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΚΙ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ   
Νέα Εστία - τχ. 1645
135ΑΓΓΕΛΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΚΙ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ   
Νέα Εστία - τχ. 1646
207ΑΓΓΕΛΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΚΙ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ   
Νέα Εστία - τχ. 1647
279ΑΓΓΕΛΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΚΙ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ   
Νέα Εστία - τχ. 1648
347ΑΓΓΕΛΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΚΙ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ   
Νέα Εστία - τχ. 1649
417ΑΓΓΕΛΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΚΙ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ   
Νέα Εστία - τχ. 1650
488ΑΓΓΕΛΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΚΙ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ   
Νέα Εστία - τχ. 1651
558ΑΓΓΕΛΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΚΙ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ   
Νέα Εστία - τχ. 1652
627ΑΓΓΕΛΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΚΙ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ   
Νέα Εστία - τχ. 1653
694ΑΓΓΕΛΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΚΙ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ   
Νέα Εστία - τχ. 1654
768ΑΓΓΕΛΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΚΙ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ   
Νέα Εστία - τχ. 1655
828ΑΓΓΕΛΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΚΙ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ   
Νέα Εστία - τχ. 1668
69ΑΓΓΕΛΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΚΙ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ   
Νέα Εστία - τχ. 1669
137ΑΓΓΕΛΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΚΙ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ   
Νέα Εστία - τχ. 1670
212ΑΓΓΕΛΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΚΙ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ   
Νέα Εστία - τχ. 1671
283ΑΓΓΕΛΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΚΙ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ   
Νέα Εστία - τχ. 1672
356ΑΓΓΕΛΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΚΙ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ   
Νέα Εστία - τχ. 1673
428ΑΓΓΕΛΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΚΙ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ   
Νέα Εστία - τχ. 1674-1675
654ΑΓΓΕΛΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΚΙ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ   
Νέα Εστία - τχ. 1676
729ΑΓΓΕΛΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΚΙ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ   
Νέα Εστία - τχ. 1677
798ΑΓΓΕΛΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΚΙ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ   
Νέα Εστία - τχ. 1678
871ΑΓΓΕΛΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΚΙ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ   
Νέα Εστία - τχ. 1679
938ΑΓΓΕΛΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΚΙ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ   
Νέα Εστία - τχ. 1680
1008ΑΓΓΕΛΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΚΙ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ   
Νέα Εστία - τχ. 1683
1226ΑΓΓΕΛΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΚΙ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ   
Νέα Εστία - τχ. 1684
1297ΑΓΓΕΛΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΚΙ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ   
Νέα Εστία - τχ. 1685
1369ΑΓΓΕΛΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΚΙ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ   
Νέα Εστία - τχ. 1686
1439ΑΓΓΕΛΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΚΙ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ   
Νέα Εστία - τχ. 1687
1513ΑΓΓΕΛΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΚΙ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ   
Νέα Εστία - τχ. 1688
1584ΑΓΓΕΛΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΚΙ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ   
Νέα Εστία - τχ. 1689
1656ΑΓΓΕΛΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΚΙ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ   
Νέα Εστία - τχ. 1690
1729ΑΓΓΕΛΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΚΙ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ   
Νέα Εστία - τχ. 1692
68ΑΓΓΕΛΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΚΙ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ   
Νέα Εστία - τχ. 1693
141ΑΓΓΕΛΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΚΙ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ   
Νέα Εστία - τχ. 1694
215ΑΓΓΕΛΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΚΙ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ   
Νέα Εστία - τχ. 1695
290ΑΓΓΕΛΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΚΙ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ   
Νέα Εστία - τχ. 1696
364ΑΓΓΕΛΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΚΙ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ   
Νέα Εστία - τχ. 1697
436ΑΓΓΕΛΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΚΙ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ   
Νέα Εστία - τχ. 1700
658ΑΓΓΕΛΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΚΙ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ   
Νέα Εστία - τχ. 1702
801ΑΓΓΕΛΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΚΙ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ   
Νέα Εστία - τχ. 1703
881ΑΓΓΕΛΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΚΙ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ   
Νέα Εστία - τχ. 72
1110ΑΓΓΕΛΜΑΤΑ - ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΤΗΣ «ΝΕΑΣ ΕΣΤΙΑΣ»   
Νέα Εστία - τχ. 869
1251ΑΓΓΕΛΜΑΤΑ - ΤΑ ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ   
Νέα Εστία - τχ. 873
1745ΑΓΓΕΛΜΑΤΑ - ΤΑ ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ   
Νέα Εστία - τχ. 1093
137ΑΓΓΕΛΜΑΤΑ - ΤΑ ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ   
Νέα Εστία - τχ. 1344
886ΑΘΗΣΑΥΡΙΣΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΗΛΑΡΑΣ ΜΙΑ ΑΓΝΩΣΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ (ΑΝΑΚ. ΔΗΜ. Θ. ΝΑΤΣΙΟΥ) 
Νέα Εστία - τχ. 1348
1048ΑΘΗΣΑΥΡΙΣΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΣ ΕΝΑ ΑΘΗΣΑΥΡΙΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ (ΑΝΑΚ. Θ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ) 
Νέα Εστία - τχ. 1352
1348ΑΘΗΣΑΥΡΙΣΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΣ ΔΥΟ ΑΓΝΩΣΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ 
Νέα Εστία - τχ. 1532
577ΑΘΗΣΑΥΡΙΣΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΜΑΛΑΚΑΣΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ Ο ΠΟΙΗΤΗΣ ΤΟΥ ΣΚΙΟΦΩΤΟΣ (ΑΛ. ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ) 
Νέα Εστία - τχ. 1533
687ΑΘΗΣΑΥΡΙΣΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΜΑΛΑΚΑΣΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΩΣ ΕΣΒΗΣΕ Ο ΖΑΝ ΜΩΡΕΑΣ 
Νέα Εστία - τχ. 1466
1031ΑΘΗΣΑΥΡΙΣΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ - ΕΡΓΑ ΚΑΡΑΓΑΤΣΗΣ Μ. ΓΝΩΡΙΜΙΑ - Ο ΦΑΜ-ΤΑΜ ΚΑΙ Ο ΜΠΑΜΠΑΛΑΣ - Ο ΧΑΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ - ΕΞΟΧΗ 
Νέα Εστία - τχ. 10
638ΑΙ ΕΙΚΟΝΕΣ ΜΑΣ   
Νέα Εστία - τχ. 11
696ΑΙ ΕΙΚΟΝΕΣ ΜΑΣ Φ. Κ.  
Νέα Εστία - τχ. 14-15
827ΑΙ ΕΙΚΟΝΕΣ ΜΑΣ   
Νέα Εστία - τχ. 16-17
892ΑΙ ΕΙΚΟΝΕΣ ΜΑΣ   
Νέα Εστία - τχ. 18-19
955ΑΙ ΕΙΚΟΝΕΣ ΜΑΣ Ξ. ΣΤ.  
Νέα Εστία - τχ. 20-21
1013ΑΙ ΕΙΚΟΝΕΣ ΜΑΣ   
Νέα Εστία - τχ. 93
1122ΑΙ ΕΙΚΟΝΕΣ ΜΑΣ  ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ 
Νέα Εστία - τχ. 10
639ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ   
Νέα Εστία - τχ. 11
702ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ   
Νέα Εστία - τχ. 12-13
765ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ   
Νέα Εστία - τχ. 14-15
830ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ   
Νέα Εστία - τχ. 16-17
895ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ   
896ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΣΟΦΟΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ Η ΓΕΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΥ 
Νέα Εστία - τχ. 18-19
959ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ   
Νέα Εστία - τχ. 20-21
1022ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ   
Νέα Εστία - τχ. 217
78ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ   
Νέα Εστία - τχ. 218
159ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ   
Νέα Εστία - τχ. 219
237ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ   
Νέα Εστία - τχ. 220
311ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ   
Νέα Εστία - τχ. 221
382ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ   
Νέα Εστία - τχ. 222
455ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ   
Νέα Εστία - τχ. 223
526ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ   
Νέα Εστία - τχ. 224
599ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ   
Νέα Εστία - τχ. 225
670ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ   
Νέα Εστία - τχ. 226
743ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ   
Νέα Εστία - τχ. 227
814ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ   
Νέα Εστία - τχ. 534
1301ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ   
Νέα Εστία - τχ. 538
1582ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ   
Νέα Εστία - τχ. 601
972ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ   
Νέα Εστία - τχ. 602
1041ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ   
Νέα Εστία - τχ. 605
1252ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ   
Νέα Εστία - τχ. 606
1322ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ   
Νέα Εστία - τχ. 607
1391ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ   
Νέα Εστία - τχ. 609
1531ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ   
Νέα Εστία - τχ. 610
1600ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ   
Νέα Εστία - τχ. 612
70ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ   
Νέα Εστία - τχ. 613
139ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ   
Νέα Εστία - τχ. 615
280ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ   
Νέα Εστία - τχ. 616
350ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ   
Νέα Εστία - τχ. 623
946ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ   
Νέα Εστία - τχ. 723
1293ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ   
Νέα Εστία - τχ. 726
1434ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ   
Νέα Εστία - τχ. 1536
918ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ   
Νέα Εστία - τχ. 1537
988ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ   
Νέα Εστία - τχ. 1538
1058ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ   
Νέα Εστία - τχ. 1539
1128ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ   
Νέα Εστία - τχ. 1540
1198ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ   
Νέα Εστία - τχ. 1541
1269ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ   
Νέα Εστία - τχ. 1542
1339ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ   
Νέα Εστία - τχ. 1543
1408ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ   
Νέα Εστία - τχ. 1544
1477ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ   
Νέα Εστία - τχ. 1545
1547ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ Ω.  
Νέα Εστία - τχ. 1546
1618ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ   
Νέα Εστία - τχ. 1560
922ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ   
Νέα Εστία - τχ. 1561
993ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ   
Νέα Εστία - τχ. 1562
1062ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ   
Νέα Εστία - τχ. 1563
1132ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ   
Νέα Εστία - τχ. 1564
1199ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ   
Νέα Εστία - τχ. 1565
1271ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ   
Νέα Εστία - τχ. 1566
1341ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ   
Νέα Εστία - τχ. 1567
1425ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ   
Νέα Εστία - τχ. 1568
1496ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ   
Νέα Εστία - τχ. 1569
1565ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ   
Νέα Εστία - τχ. 1570
1636ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ   
Νέα Εστία - τχ. 1633
971ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ   
Νέα Εστία - τχ. 1634
1041ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ   
Νέα Εστία - τχ. 1635
1110ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ   
Νέα Εστία - τχ. 1636
1180ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ   
Νέα Εστία - τχ. 1637
1251ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ   
Νέα Εστία - τχ. 1638
1321ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ   
Νέα Εστία - τχ. 1639
1390ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ   
Νέα Εστία - τχ. 1640
1458ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ   
Νέα Εστία - τχ. 1641
1531ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ   
Νέα Εστία - τχ. 1642
1599ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ   
Νέα Εστία - τχ. 1656
900ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ   
Νέα Εστία - τχ. 1657
971ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ   
Νέα Εστία - τχ. 1658
1040ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ   
Νέα Εστία - τχ. 1659
1111ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ   
Νέα Εστία - τχ. 1660
1181ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ   
Νέα Εστία - τχ. 1661
1250ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ   
Νέα Εστία - τχ. 1662
1320ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ   
Νέα Εστία - τχ. 1663
1391ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ   
Νέα Εστία - τχ. 1664
1461ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ   
Νέα Εστία - τχ. 1665
1531ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ   
Οροπέδιο - τχ. 1
105ΑΝΑΦΟΡΕΣ Νίκος Χειλαδάκης Η σκοτεινή πλευρά του φεγγαριού 
Οροπέδιο - τχ. 2
103ΑΝΑΦΟΡΕΣ Νίκος Χειλαδάκης Ένας Ξένος, ο Πάνος 
Οροπέδιο - τχ. 3
437ΑΝΑΦΟΡΕΣ Νίκος Χειλαδάκης Intime 
Οροπέδιο - τχ. 4
637ΑΝΑΦΟΡΕΣ Νίκος Χειλαδάκης Συγχαρητήρια κύριε Κρυστάλλη..! 
Οροπέδιο - τχ. 5
213ΑΝΑΦΟΡΕΣ Νίκος Χειλαδάκης Η ασπίδα του Ριζοσπάστη 
Οροπέδιο - τχ. 6
467ΑΝΑΦΟΡΕΣ Νίκος Χειλαδάκης Δανιήλ Κρυστάλλης 
Νέα Εστία - τχ. 714
473ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ Κ. Σ. ΚΩΝΣΤΑΣ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΟΤΖΙΟΥΛΑ 
Νέα Εστία - τχ. 745
1071ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ  ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΡΗΓΑ ΓΚΟΛΦΗ (ΑΝΑΚΟΙΝ. ΔΗΜ. ΓΙΑΚΟΥ) 
Νέα Εστία - τχ. 750
1443ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ  ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΟΝ Α. ΔΕΛΜΟΥΖΟ (ΑΝΑΚΟΙΝ. Π. Χ.) 
1464ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ Λ. ΔΕΛΜΟΥΖΟΣ ΤΟ «ΚΡΥΦΟ ΣΚΟΛΕΙΟ» 
Νέα Εστία - τχ. 754
1312ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΕΝΤΑ Ο ΟΥΡΑΝΗΣ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ (ΤΕΥΧ. 754) 
Νέα Εστία - τχ. 819
1066ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΛΗ ΛΑΜΠΡΙΔΗ ΕΝΑ ΑΝΕΚΔΟΤΟ ΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΨΥΧΑΡΗ 
1077ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ Κ. Σ. ΚΩΝΣΤΑΣ ΜΙΛΛΕΡ ΠΡΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΟΓΛΟΥ (ΤΡΙΑΝΤΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ) 
Νέα Εστία - τχ. 835
495ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ Γ. Κ. ΚΑΤΣΙΜΠΑΛΗΣ ΕΝΑΣ ΡΩΜΑΝΤΙΚΟΣ ΕΡΩΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΗ 
Νέα Εστία - τχ. 843
1156ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΞΥΔΗΣ ΑΝΕΚΔΟΤΟ ΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ 
Νέα Εστία - τχ. 844
1280ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΕΛΑΧΡΙΝΟΣ ΕΝΑ ΛΑΘΟΣ Κ' ΕΝΑ ΓΡΑΜΜΑ 
Νέα Εστία - τχ. 852
38ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΥΠΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΔΕΚΑΞΗ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΤΟΥ ΜΑΝΩΛΗ ΚΑΛΟΜΟΙΡΗ 
Νέα Εστία - τχ. 853
74ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ Κ. Σ. ΚΩΝΣΤΑΣ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΡΗΓΑ ΓΚΟΛΦΗ 
Νέα Εστία - τχ. 924
30ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΙΝΗΣ ΣΟΦΙΑ ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ (ΜΕ ΔΥΟ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΕΡ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ) 
Νέα Εστία - τχ. 926
179ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΜΜ. Γ. ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΡ. ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΤΟΥ 
Νέα Εστία - τχ. 928
331ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ Κ. Σ. ΚΩΝΣΤΑΣ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΑΛΑΜΑΔΩΝ 
Νέα Εστία - τχ. 937
996ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΥΡΤΙΩΤΙΣΣΑ ΜΙΑ ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΥΔΟΥΡΗ ΚΑΙ ΠΕΝΤΕ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ 
Νέα Εστία - τχ. 1024
291ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΣ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ 
Νέα Εστία - τχ. 1044
25ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΑΙΡΗ Ν. ΒΕΗ ΕΝΑ ΑΝΕΚΔΟΤΟ ΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ PERNOT 
Νέα Εστία - τχ. 1045
74ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΝΙΚΟΣ ΜΗΝΑΔΑΚΗΣ ΜΙΑ ΑΓΝΩΣΤΗ ΦΙΛΙΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ 
Νέα Εστία - τχ. 1048
335ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ Κ. Σ. ΚΩΝΣΤΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ 
Νέα Εστία - τχ. 1049
391ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ Κ. Σ. ΚΩΝΣΤΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ 
Νέα Εστία - τχ. 1050
466ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ Κ. Σ. ΚΩΝΣΤΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ 
Νέα Εστία - τχ. 1115
232ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΡΓΥΡΗΣ ΕΦΤΑΛΙΩΤΗΣ ΑΝΕΚΔΟΤΟ ΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΚΩΣΤΑ ΠΑΣΑΓΙΑΝΝΗ (ΑΝΑΚ. Γ. ΒΑΛΕΤΑ) (ΧΡ. Τ.) 
Νέα Εστία - τχ. 1190
168ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΩΣΤΑΣ Ε. ΛΑΣΣΙΘΙΩΤΑΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ B. KNOS 
Νέα Εστία - τχ. 1195
496ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ Α' ΑΘΗΝΑΓΟΡΑΣ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ (ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ) (ΑΝΑΚ. Θ. ΒΟΪΛΑ) 
Νέα Εστία - τχ. 1201
913ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΑΚΗΣ ΛΑΠΠΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΚΑ 
Νέα Εστία - τχ. 1202
977ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ Ε. ΚΡΙΑΡΑΣ ΑΓΝΩΣΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΟΛΩΜΟΥ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ 
Νέα Εστία - τχ. 1214
176ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΩΣΤΑΣ ΔΑΦΝΗΣ ΤΕΣΣΕΡΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΧΡ. ΧΡΗΣΤΟΒΑΣΙΛΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΙΝΑ ΠΑΠΑ 
Νέα Εστία - τχ. 1223
775ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΑΡΙΑ ΜΠΟΥΓΑΤΣΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΕΚΔΟΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ ΣΤΟΝ ΨΥΧΑΡΗ 
Νέα Εστία - τχ. 1260-1261
66ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ Π. ΚΩΣΤ. ΕΝΑ ΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΠΡΙΓΚΗΠΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΨΥΧΑΡΗ 
Νέα Εστία - τχ. 1273
995ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑΝΝΗΣ ΨΥΧΑΡΗΣ ΕΝΑ ΑΝΕΚΔΟΤΟ ΓΡΑΜΜΑ 
Νέα Εστία - τχ. 1276
1189ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ Γ. Π. ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΝΕΚΔΟΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΥ ΚΑΙ ΔΥΟ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΤΟΥ 
Νέα Εστία - τχ. 1278
1354ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ Γ. Π. ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΕΚΔΟΤΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ Γ. Κ. ΚΑΤΣΙΜΠΑΛΗ - ΓΙΩΡΓΟΥ ΣΕΦΕΡΗ 
Νέα Εστία - τχ. 1305
1556ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ 
Νέα Εστία - τχ. 1376
1408ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΩΣΤΑΣ Ν. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΕΙΚΟΣΙΕΝΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ Δ. ΡΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ «ΠΕΡΙΠΛΟΥ» ΤΟΥ 
Νέα Εστία - τχ. 1379
337ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΥΠΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ ΟΚΤΩ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΥ 
Νέα Εστία - τχ. 1389
731ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΩΣΤΑΣ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΥΑΣ ΒΛΑΜΗ 
Νέα Εστία - τχ. 1416
864ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΕΙΚΟΣΙΕΝΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ ΣΤΟΝ Β. ΚΙΝΤΖΙΟ 
Νέα Εστία - τχ. 1225
935ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ - ΕΡΓΑ Κ. Γ. ΚΑΣΙΝΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ: ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΙΑΚΩΒΟΥ ΠΟΛΥΛΑ 
947ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ - ΕΡΓΑ ΤΕΛΛΟΣ ΑΓΡΑΣ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΙΟΥΛΙΑ ΔΑΒΑΡΑ (ΑΝΑΚ. ΤΑΣΟΥ ΚΟΡΦΗ) 
Νέα Εστία - τχ. 1226
982ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ - ΕΡΓΑ Κ. Γ. ΚΑΣΙΝΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ: ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΘΕΟΤΟΚΗ 
Νέα Εστία - τχ. 1228
1149ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ - ΕΡΓΑ Κ. Γ. ΚΑΣΙΝΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ: ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΜΑΡΚΟΡΑ 
Νέα Εστία - τχ. 1224
889ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ - ΚΡΙΤΙΚΗ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΞΥΔΗΣ ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ: «ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ» (1916 - 1928), ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Κ. Γ. ΚΑΣΙΝΗ 
Νέα Εστία - τχ. 934
786ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ - ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ROLAND HIBON ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΙΤΑΛΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΜΑΒΙΛΗ 
Νέα Εστία - τχ. 936
948ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ - ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ROLAND HIBON ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΙΤΑΛΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΛΟΡΕΝΤΖΟΥ ΜΑΒΙΛΗ 
Νέα Εστία - τχ. 809
397ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΙΜΟΣ Μ. ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΝΙΚΟΛΑΟΝ ΧΡΥΣΟΓΕΛΟΝ 
Νέα Εστία - τχ. 810
446ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΑ Κ. Σ. ΚΩΝΣΤΑΣ ΟΤΑΝ ΕΣΤΕΝΕΥΕΝ Ο ΚΛΟΙΟΣ…(ΤΕΣΣΕΡΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ) 
Νέα Εστία - τχ. 811
555ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΑ - ΚΡΙΤΙΚΗ ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΙΝΗΣ ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ: «ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΗ ΡΑΧΗΛ» 
Νέα Εστία - τχ. 1127
1054ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΝΙΚΟΣ Ι. ΓΡΥΠΑΡΗΣ Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΝΕΚΡΟΥ ΤΟΥ ΒΥΡΩΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ ΣΤΗ ΖΑΚΥΝΘΟ 
Νέα Εστία - τχ. 607
1326ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΣΩΤΗΡΗΣ ΣΚΙΠΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ  
Νέα Εστία - τχ. 632
1617ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΩΣΤΑΣ ΟΥΡΑΝΗΣ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΠΕΤΡΟ ΧΑΡΗ 
1617ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΕΤΡΟΣ ΧΑΡΗΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΥΡΑΝΗ 
1624ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΩΣΤΑΣ ΟΥΡΑΝΗΣ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΤΙΜΟ ΜΑΛΑΝΟ 
1624ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΙΜΟΣ ΜΑΛΑΝΟΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΟ ΑΝΕΚΔΟΤΟ ΓΡΑΜΜΑ ΟΥΡΑΝΗ 
Νέα Εστία - τχ. 634
1710ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΣΩΤΗΡΗΣ ΣΚΙΠΗΣ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΓΙΑΝΝΗ ΧΑΤΖΙΝΗ 
Νέα Εστία - τχ. 676
1116ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΩΣΤΑΣ ΟΥΡΑΝΗΣ ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ (ΑΝ. Π. ΚΑΡΡΑΒΙΑ) 
1154ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΓΓΕΛΟΣ Ν. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ (ΠΡΙΓΚΗΠΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΕΛΕΥΘ. Κ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ, ΑΛΕΞ. ΔΙΟΜΗΔΗ, Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ, Ν. ΠΟΛΙΤΗ, Ν. Δ. ΛΕΒΙΔΗ) 
1160ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΝ 
1161ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΕΤΡΟΣ ΧΑΡΗΣ ΜΙΑ ΕΡΕΥΝΑ (ΑΝΕΚΔ. ΚΕΙΜΕΝΑ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ, ΚΑΜΠΟΥΡΟΓΛΟΥ, ΠΑΛΑΜΑ, ΜΙΧ. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΡΗΓΑ ΓΚΟΛΦΗ, ΓΡΗΓ. ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΓΕΩΡΓ. ΔΡΟΣΙΝΗ) 
Νέα Εστία - τχ. 677
1220ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΓΓΕΛΟΣ Ν. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ (ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ, Σ. ΛΑΜΠΡΟΥ, Δ. ΒΙΑΖΗ, Σ. ΘΕΟΤΟΚΗ, Ν. ΠΟΛΙΤΗ, Π. ΖΕΡΛΕΝΤΗ, Σ. ΒΛΑΝΤΗ, Κ. ΡΑΔΟΥ, Δ. ΠΑΠΠΟΥΛΙΑ, Δ. ΠΑΣΧΑΛΗ, Γ. ΣΩΤΗΡΙΑΔΗ, ΜΑΝ. ΓΕΔΕΩΝ, ΔΗΜ. ΠΕΤΡΑΚΑΚΟΥ, ΣΑΚΟΡΡΑΦΟΥ) 
1227ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΑ ΝΑΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΙΜΙΑ 
Νέα Εστία - τχ. 678
1295ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΓΓΕΛΟΣ Ν. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ (ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ, Σ. ΛΑΜΠΡΟΥ, Δ. ΒΙΑΖΗ, Σ. ΘΕΟΤΟΚΗ, Ν. ΠΟΛΙΤΗ, Π. ΖΕΡΛΕΝΤΗ, Σ. ΒΛΑΝΤΗ, Κ. ΡΑΔΟΥ, Δ. ΠΑΠΠΟΥΛΙΑ, Δ. ΠΑΣΧΑΛΗ, Γ. ΣΩΤΗΡΙΑΔΗ, ΜΑΝ. ΓΕΔΕΩΝ, ΔΗΜ. ΠΕΤΡΑΚΑΚΟΥ, ΣΑΚΟΡΡΑΦΟΥ) 
Νέα Εστία - τχ. 679
1375ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ Ι. Ν. ΓΡΥΠΑΡΗΣ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ (ΑΝ. ΑΓΓ. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ) 
Νέα Εστία - τχ. 947
14ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ Ο «ΓΕΡΟΣ ΤΟΥ ΜΩΡΙΑ» ΤΟΥ ΜΕΛΑ ΣΤΗΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑ (ΧΡ. Τ.) 
Νέα Εστία - τχ. 990
1309ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΜΥΡΤΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΕΖΑ 
Νέα Εστία - τχ. 1014
1375ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ Κ. ΕΝΕΠΕΚΙΔΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΙΗΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΩΝ ΠΡΟΣ Κ. ΚΡΟΥΜΠΑΧΕΡ 
Νέα Εστία - τχ. 1015
1429ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ Κ. ΕΝΕΠΕΚΙΔΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΙΗΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΩΝ ΠΡΟΣ Κ. ΚΡΟΥΜΠΑΧΕΡ 
Νέα Εστία - τχ. 1016
1495ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ Κ. ΕΝΕΠΕΚΙΔΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΙΗΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΩΝ ΠΡΟΣ Κ. ΚΡΟΥΜΠΑΧΕΡ 
Νέα Εστία - τχ. 1017
1599ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ Κ. ΕΝΕΠΕΚΙΔΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΙΗΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΩΝ ΠΡΟΣ Κ. ΚΡΟΥΜΠΑΧΕΡ 
Νέα Εστία - τχ. 1033
982ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΣΤΡΑΤΗΣ ΜΥΡΙΒΗΛΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ «ΜΑΕΣΤΡΟ» - Η ΜΟΝΑΞΙΑ ΚΑΙ Η ΤΕΧΝΗ 
985ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΣΤΡΑΤΗΣ ΜΥΡΙΒΗΛΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ «ΜΑΕΣΤΡΟ» - Η ΜΟΝΑΞΙΑ ΚΑΙ Η ΤΕΧΝΗ 
1015ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΛΙΛΗ ΙΑΚΩΒΙΔΗ ΑΝΕΚΔΟΤΟ ΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΜΥΡΙΒΗΛΗ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΤΩΠΟ 
Νέα Εστία - τχ. 1043
227ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΑΣΟΣ ΑΘ. ΓΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Ο ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΑΥΤΟΒΙΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΟΣ 
Νέα Εστία - τχ. 1120
297ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ Κ. Σ. ΚΩΝΣΤΑΣ ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ ΠΡΟΣ ΚΩΣΤΗΝ ΠΑΛΑΜΑΝ 
Νέα Εστία - τχ. 1122
470ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ Κ. Σ. ΚΩΝΣΤΑΣ ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ ΠΡΟΣ ΚΩΣΤΗΝ ΠΑΛΑΜΑΝ 
Νέα Εστία - τχ. 1131
1273ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΙΚΟΣ Α. ΒΕΗΣ (BEES) ΟΙ ΛΟΓΟΘΕΤΑΙ ΤΗΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 
Νέα Εστία - τχ. 1143
255ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΕΒΑΝΤΑΣ ΕΝΑΣ ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΝΙΚΟΣ ΧΑΝΤΖΑΡΑΣ 
Νέα Εστία - τχ. 1160
1446ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΙΑΚΟΣ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΑΛΑΜΑ, ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ, ΒΕΝΕΖΗ ΣΤΟΝ ΧΑΤΖΙΝΗ 
Νέα Εστία - τχ. 1169
393ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ Ι. Α. ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΝΑ ΑΓΝΩΣΤΟ ΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ 
Νέα Εστία - τχ. 1170
438ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Β. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ Θ. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 
Νέα Εστία - τχ. 1171
530ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΑΝΟΣ ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΜΝΗΜΗ ΠΑΥΛΟΥ ΝΙΡΒΑΝΑ 
Νέα Εστία - τχ. 1219
495ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΓΓΕΛΟΣ Ν. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ  Ο ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ 
Νέα Εστία - τχ. 1220
589ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΓΓΕΛΟΣ Ν. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ  Ο ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ 
Νέα Εστία - τχ. 1221
671ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΓΓΕΛΟΣ Ν. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ  Ο ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ 
Νέα Εστία - τχ. 1288
327ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΙΝΗΣ ΕΝΑ ΑΝΕΚΔΟΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ (Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ) (ΑΝΑΚ. ΓΙΑΝΝΗ ΚΟΥΧΤΣΟΓΛΟΥ) 
Νέα Εστία - τχ. 1290
424ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ Η ΚΡΑΥΓΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΑΝΑΚ. ΓΙΩΡΓΟΥ ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗ) 
429ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΒΙΒΕΤ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗ ΤΣΑΡΛΑΜΠΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ (ΕΝΑ ΓΡΑΜΜΑ) 
430ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΒΙΒΕΤ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗ ΤΣΑΡΛΑΜΠΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ (ΕΝΑ ΓΡΑΜΜΑ) 
Νέα Εστία - τχ. 1292
586ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ Μ. ΜΑΛΑΚΑΣΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ (ΑΝΑΚ. ΜΕΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ) 
589ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΙΝΗΣ Η ΕΠΟΧΗ ΜΑΣ ΚΑΙ Η ΕΛΛΑΔΑ (ΑΝΑΚ. ΓΙΑΝΝΗ ΚΟΥΧΤΣΟΓΛΟΥ) 
Νέα Εστία - τχ. 1351
1267ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΡΩΜΑΣ ΔΕΚΑΕΞΙ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΛΥΡΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ 
1273ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΡΩΜΑΣ ΒΑΣΤΑ ΚΑΗΜΕΝΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 
Νέα Εστία - τχ. 1354
1493ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΣ ΤΟ ΤΟΠΙΟ ΤΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ (ΑΝΑΚ. ΒΙΒΕΤ ΤΣΑΡΛΑΜΠΑ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗ) 
Νέα Εστία - τχ. 1398
1260ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΡΙΤΑ ΠΑΠΑ ΜΠΟΥΜΗ ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ 
Νέα Εστία - τχ. 1402
1577ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΡΙΤΑ ΠΑΠΑ ΜΠΟΥΜΗ Η «ΔΙΑΠΛΑΣΗ» ΚΙ ΕΓΩ 
Νέα Εστία - τχ. 1250
1048ΑΝΕΚΔΟΤΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ LEOPOLD SENGHOR SEDAR ΣΤΟΥΣ ΣΕΝΕΓΑΛΕΖΟΥΣ ΤΟΥ ΑΠΟΙΚΙΑΚΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΠΟΥ ΠΕΘΑΝΑΝ ΓΙΑ ΤΗ ΓΑΛΛΙΑ (ΜΤΦ. ΣΤΑΥΡΟΥ ΔΗΜ.) 
Νέα Εστία - τχ. 762
430ΑΝΕΚΔΟΤΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ ΕΝΑ ΑΝΕΚΔΟΤΟ ΓΡΑΜΜΑ (ΣΤΗ ΜΥΡΤΙΩΤΙΣΣΑ) 
Νέα Εστία - τχ. 765
635ΑΝΕΚΔΟΤΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ Η «ΒΟΥΛΕΥΤΙΝΑ» ΚΑΙ Ο ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΘΗΛ. ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ 
653ΑΝΕΚΔΟΤΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ Κ. Ν. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ 
Νέα Εστία - τχ. 767
773ΑΝΕΚΔΟΤΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ ΕΝΑ ΑΝΕΚΔΟΤΟ ΓΡΑΜΜΑ (ΣΤΗ ΛΙΛΗ ΠΑΤΡΙΚΙΟΥ - ΙΑΚΩΒΙΔΗ) 
Νέα Εστία - τχ. 790
716ΑΝΕΚΔΟΤΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θ. ΖΩΡΑΣ ΚΑΛΒΙΚΑ (ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ) 
Νέα Εστία - τχ. 794
976ΑΝΕΚΔΟΤΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ ΣΤΟΝ ΦΙΛΟ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟ ΒΛΑΣΤΟ 
Νέα Εστία - τχ. 795
1067ΑΝΕΚΔΟΤΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ ΠΑΝΟΣ Ι. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΟΚΤΩ ΑΝΕΚΔΟΤΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΟΡΔΙΟΥ 
Νέα Εστία - τχ. 796
1160ΑΝΕΚΔΟΤΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ ΒΑΣΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΝΑ ΑΝΕΚΔΟΤΟ ΛΑΡΙΣΙΝΟ ΑΡΧΕΙΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΑΓΩΝΑ 
Νέα Εστία - τχ. 799
1360ΑΝΕΚΔΟΤΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ ΣΙΜΟΣ Μ. ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΠΕΡΑΝΤΣΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΝΙΚΟΛΑΟΝ ΧΡΥΣΟΓΕΛΟΝ 
Νέα Εστία - τχ. 802
1571ΑΝΕΚΔΟΤΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ ΗΛΙΑΣ Π. ΒΟΥΤΙΕΡΙΔΗΣ Η «ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΝΗ ΣΧΟΛΗ» ΤΟΥ ΡΟΪΔΗ 
Νέα Εστία - τχ. 815
153ΑΝΕΚΔΟΤΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ ΗΛΙΑΣ Π. ΒΟΥΤΙΕΡΙΔΗΣ Η ΚΕΦΑΛΟΝΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ Κ' ΟΙ ΠΑΛΙΟΤΕΡΟΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΤΕΣ ΛΟΓΙΟΙ 
Νέα Εστία - τχ. 825
1498ΑΝΕΚΔΟΤΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ ΚΩΝ. ΑΜΑΝΤΟΣ Ο ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΟΝΩΝ 
Νέα Εστία - τχ. 834
435ΑΝΕΚΔΟΤΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ Β. ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Ο ΜΕΤΕΡΝΙΧ ΚΑΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ 
Νέα Εστία - τχ. 841
940ΑΝΕΚΔΟΤΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ ΝΙΚΟΣ Α. ΒΕΗΣ (BEES) ΛΟΥΚΑΣ Γ' 
Νέα Εστία - τχ. 842
1099ΑΝΕΚΔΟΤΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ ΜΙΧ. Κ. ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ΛΕΞΙΚΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ 
Νέα Εστία - τχ. 850
1867ΑΝΕΚΔΟΤΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΩΡΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΝ 
Νέα Εστία - τχ. 862
704ΑΝΕΚΔΟΤΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ Ι. ΘΡΕΨΙΑΔΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΣΤΟ ΓΑΛΑΞΙΔΙ 
Νέα Εστία - τχ. 874
1754ΑΝΕΚΔΟΤΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ ΚΛΕΩΝ Β. ΠΑΡΑΣΧΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Νέα Εστία - τχ. 881
394ΑΝΕΚΔΟΤΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΛΑΠΑΘΙΩΤΗΣ ΟΝΕΙΡΟ ΤΗΣ 6 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1940 
399ΑΝΕΚΔΟΤΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΛΑΠΑΘΙΩΤΗΣ ΑΓΝΩΣΤΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ 
Νέα Εστία - τχ. 882
428ΑΝΕΚΔΟΤΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ ΠΕΤΡΟΣ Σ. ΣΠΑΝΔΩΝΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ 
Νέα Εστία - τχ. 883
516ΑΝΕΚΔΟΤΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ ΝΤΙΜΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Η ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΡΟΜΑΝΤΙΚΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 
522ΑΝΕΚΔΟΤΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ ΝΤΙΜΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΝΑ ΓΡΑΜΜΑ 
Νέα Εστία - τχ. 884
584ΑΝΕΚΔΟΤΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ ΝΤΙΜΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Ο ΜΥΘΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ 
Νέα Εστία - τχ. 894
1385ΑΝΕΚΔΟΤΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ ΚΛΕΩΝ Β. ΠΑΡΑΣΧΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Νέα Εστία - τχ. 924
34ΑΝΕΚΔΟΤΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΛΕΚΟΣ ΔΡΑΚΟΣ ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΑΣΜΟΙ 
Νέα Εστία - τχ. 931
611ΑΝΕΚΔΟΤΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΛΕΚΟΣ ΔΡΑΚΟΣ ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΑΣΜΟΙ 
Νέα Εστία - τχ. 948
1ΑΝΕΚΔΟΤΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΣΤΗΝ ΑΡΙΑΔΝΗ 
Νέα Εστία - τχ. 952
300ΑΝΕΚΔΟΤΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ ΚΑΠΟΙΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
Νέα Εστία - τχ. 955
529ΑΝΕΚΔΟΤΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ ΚΥΠΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ ΕΝΑ ΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ 
Νέα Εστία - τχ. 968
1473ΑΝΕΚΔΟΤΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Α. ΚΟΚΚΙΝΟΣ Η ΜΟΝΑΡΧΙΑ ΤΟΥ ΟΘΩΝΟΣ 
Νέα Εστία - τχ. 1046
145ΑΝΕΚΔΟΤΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ Π. Α. ΜΙΧΕΛΗΣ Η ΤΕΧΝΗ Κ' ΕΜΕΙΣ 
Νέα Εστία - τχ. 1053
634ΑΝΕΚΔΟΤΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ ΗΛΙΑΣ Π. ΒΟΥΤΙΕΡΙΔΗΣ Ο ΙΩΑΝΝΗΣ-ΙΑΚΩΒΟΣ ΜΑΓΕΡ ΣΤΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ (ΑΝΑΚ. Π. Η. ΒΟΥΤΙΕΡΙΔΗ) 
Νέα Εστία - τχ. 1057
923ΑΝΕΚΔΟΤΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ ΠΕΤΡΟΣ Σ. ΣΠΑΝΔΩΝΙΔΗΣ Η ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΜΟΥ ΔΡΑΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ (ΑΝΑΚΟΙΝ. ΠΕΤΡΟΥ ΧΑΡΗ) 
Νέα Εστία - τχ. 1062
1256ΑΝΕΚΔΟΤΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ ΣΚΟΡΠΙΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΤΕΤΡΑΔΙΑ ΤΟΥ 
Νέα Εστία - τχ. 1065
1537ΑΝΕΚΔΟΤΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Χ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΑΔΗΣ ΑΝΕΚΔΟΤΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΤΟΥ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 
Νέα Εστία - τχ. 1071
237ΑΝΕΚΔΟΤΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ ΜΗΝΑΣ ΔΗΜΑΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ 
Νέα Εστία - τχ. 1072
301ΑΝΕΚΔΟΤΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ ΜΗΝΑΣ ΔΗΜΑΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ 
Νέα Εστία - τχ. 1075
509ΑΝΕΚΔΟΤΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ ΚΩΣΤΑΣ ΔΑΦΝΗΣ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΚΑΙ ΑΓΝΩΣΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΟΝΕΜΕΝΟΥ 
Νέα Εστία - τχ. 1084
1200ΑΝΕΚΔΟΤΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ ΥΠΑΤΙΑ ΔΕΛΗ ΑΝΤΡΕ ΜΑΛΡΩ (ΑΝΑΚ. ΤΑΤΙΑΝΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥ) 
Νέα Εστία - τχ. 1123
498ΑΝΕΚΔΟΤΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ ΚΩΣΤΑΣ Ε. ΤΟΥΡΝΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ 
Νέα Εστία - τχ. 1124
566ΑΝΕΚΔΟΤΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ Π. Α. ΜΙΧΕΛΗΣ Ο ΠΑΡΘΕΝΩΝΑΣ 
Νέα Εστία - τχ. 1160
1443ΑΝΕΚΔΟΤΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΙΝΗΣ ΣΤΟΧΑΣΜΟΙ 
Νέα Εστία - τχ. 1161
1488ΑΝΕΚΔΟΤΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΙΝΗΣ ΓΡΑΜΜΑ Σ' ΕΝΑΝ ΦΙΛΟ ΜΟΥ (ΑΝΑΚΟΙΝ. ΚΩΣΤΑ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ) 
Νέα Εστία - τχ. 1194
443ΑΝΕΚΔΟΤΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ ΣΤΡΑΤΗΣ ΜΥΡΙΒΗΛΗΣ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΕ ΤΑ ΚΕΝΤΗΜΑΤΑ 
Νέα Εστία - τχ. 1197
661ΑΝΕΚΔΟΤΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Ν. ΚΑΡΤΕΡ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ 21ΗΣ ΜΑΪΟΥ 1864 ΣΤΑ ΕΦΤΑΝΗΣΑ 
Νέα Εστία - τχ. 1265
428ΑΝΕΚΔΟΤΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ Π. Α. ΜΙΧΕΛΗΣ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ (ΑΝΑΚ. ΕΦΗΣ ΜΙΧΕΛΗ) 
Νέα Εστία - τχ. 1269
725ΑΝΕΚΔΟΤΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ ΚΩΣΤΑΣ ΑΡΓΥΡΗΣ Ο ΦΙΛΟΣ ΜΟΥ (ΑΝΑΚ. ΚΩΣΤΑ Ν. ΧΑΤΖΗΠΑΤΕΡΑ) 
Νέα Εστία - τχ. 1272
916ΑΝΕΚΔΟΤΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΒΟΥΤΥΡΑΣ ΑΜΑ ΕΦΥΓΕ... 
Νέα Εστία - τχ. 1273
996ΑΝΕΚΔΟΤΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΙΣ ΙΣΑΝΤΡΟΣ ΗΡΕΜΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ 
997ΑΝΕΚΔΟΤΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ ΓΕΡ. ΣΠΑΤΑΛΑΣ Ο ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ 
Νέα Εστία - τχ. 1274
1050ΑΝΕΚΔΟΤΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ Μ. ΜΑΛΑΚΑΣΗΣ 14 ΙΟΥΛΙΟΥ - ΣΠΙΤΙ ΚΑΙ ΚΑΛΥΒΙ 
Νέα Εστία - τχ. 1275
1150ΑΝΕΚΔΟΤΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ ΜΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ 60 ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΜΟΥ 
Νέα Εστία - τχ. 1276
1209ΑΝΕΚΔΟΤΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ ΜΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ 60 ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΜΟΥ 
Νέα Εστία - τχ. 1279
1559ΑΝΕΚΔΟΤΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΣ ΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ RUPERT BROOKE (ΑΝΑΚ. Γ. Π. ΣΑΒΒΙΔΗ) 
Νέα Εστία - τχ. 1283
87ΑΝΕΚΔΟΤΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΕΡΖΑΚΗΣ ΣΤΟΧΑΣΜΟΙ 
Νέα Εστία - τχ. 1299
1096ΑΝΕΚΔΟΤΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ ΚΩΣΤΑΣ ΣΟΥΚΑΣ Η ΕΠΟΧΗ ΜΑΣ ΚΑΙ Η ΕΛΛΑΔΑ (ΑΝΑΚ. ΓΙΑΝΝΗ ΚΟΥΧΤΣΟΓΛΟΥ) 
Νέα Εστία - τχ. 1302
1298ΑΝΕΚΔΟΤΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ ΠΑΥΛΟΣ ΦΛΩΡΟΣ ΜΥΘΙΚΗ ΧΩΡΑ, ΛΕΙΒΑΔΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 
Νέα Εστία - τχ. 1303
1388ΑΝΕΚΔΟΤΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΤΟΥ ΑΡΕΟΠΑΓΙΤΟΥ ΣΤΑ 51 Μ. Χ. (ΠΟΙΗΜΑ) 
Νέα Εστία - τχ. 1305
1554ΑΝΕΚΔΟΤΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Η ΗΘΙΚΗ ΤΩΝ ΣΤΩΙΚΩΝ 
Νέα Εστία - τχ. 1313
355ΑΝΕΚΔΟΤΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΡΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΤΟΥ (ΑΝΑΚ. ΑΓΛΑΪΑΣ ΠΑΠΑ) 
Νέα Εστία - τχ. 1342
733ΑΝΕΚΔΟΤΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΡΑΝΤΩΝΗΣ Η ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 
Νέα Εστία - τχ. 915
1047ΑΝΕΚΔΟΤΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ - ΕΡΓΑ ΦΩΤΗΣ ΚΟΝΤΟΓΛΟΥ ΛΙΓΑ ΤΑΠΕΙΝΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΝ ΟΡΛΑΝΔΟΝ 
Νέα Εστία - τχ. 1447
1388ΑΝΕΚΔΟΤΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ - ΕΡΓΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΣΑΤΣΟΣ ΑΦΟΡΙΣΜΟΣ 
Νέα Εστία - τχ. 607
1329ΑΝΕΚΔΟΤΟΙ ΣΤΙΧΟΙ ΣΩΤΗΡΗΣ ΣΚΙΠΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ 
Οροπέδιο - τχ. 1
113ΑΝΕΜΟΛΟΓΙΟ   
Οροπέδιο - τχ. 2
123ΑΝΕΜΟΛΟΓΙΟ    
Οροπέδιο - τχ. 3
441ΑΝΕΜΟΛΟΓΙΟ   
Οροπέδιο - τχ. 4
641ΑΝΕΜΟΛΟΓΙΟ   
Οροπέδιο - τχ. 5
217ΑΝΕΜΟΛΟΓΙΟ   
Οροπέδιο - τχ. 6
472ΑΝΕΜΟΛΟΓΙΟ   
Νέα Εστία - τχ. 10
580ΑΠΟ ΤΗΝ ΖΩΗΝ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗΝ  Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 
581ΑΠΟ ΤΗΝ ΖΩΗΝ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗΝ   
Νέα Εστία - τχ. 11
649ΑΠΟ ΤΗΝ ΖΩΗΝ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙΡΟΦΥΛΑΣ Ο ΖΑΚΥΝΘΙΟΣ ΦΩΣΚΟΛΟΣ 
662ΑΠΟ ΤΗΝ ΖΩΗΝ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗΝ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Δ. ΚΑΜΠΟΥΡΟΓΛΟΥΣ ΘΡΥΨΑΛΑ 
663ΑΠΟ ΤΗΝ ΖΩΗΝ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΥΩΤΑΚΗΣ ΙΔΑΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΧΕΙΡΕΣ 
664ΑΠΟ ΤΗΝ ΖΩΗΝ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗΝ ΙΩΑΝΝΗΣ Μ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΙΡΟΣΙΓΚΕ (1792 - 1858) 
Νέα Εστία - τχ. 16-17
837ΑΠΟ ΤΗΝ ΖΩΗΝ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗΝ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΟ ΜΟΙΡΟΛΟΙ ΤΗΣ ΕΚΑΒΗΣ 
839ΑΠΟ ΤΗΝ ΖΩΗΝ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗΝ ΙΩΑΝΝΗΣ Μ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Η ΑΜΒΕΡΣΑ ΚΙ Ο ΡΟΥΜΠΕΝΣ (ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΕΤΕΙΟΣ) 
841ΑΠΟ ΤΗΝ ΖΩΗΝ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗΝ ΚΛΕΩΝ ΠΑΡΑΣΧΟΣ ΚΙ ΟΜΩΣ ΜΙΑ ΜΕΡΑ (COMTESSE DE NOAILLES) 
842ΑΠΟ ΤΗΝ ΖΩΗΝ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗΝ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Δ. ΚΑΜΠΟΥΡΟΓΛΟΥΣ Ο ΘΡΥΛΟΣ ΟΔΗΓΟΣ 
845ΑΠΟ ΤΗΝ ΖΩΗΝ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗΝ ΕΙΡΗΝΗ ΓΑΛΑΝΟΥ ΣΤΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ 
854ΑΠΟ ΤΗΝ ΖΩΗΝ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗΝ ΑΘΗΝΑ Ν. ΤΑΡΣΟΥΛΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΣΤΟΥΣ ΑΡΜΕΝΙΟΥΣ (ΚΟΡΩΝΗΣ) 
855ΑΠΟ ΤΗΝ ΖΩΗΝ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗΝ ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΗΣ 
858ΑΠΟ ΤΗΝ ΖΩΗΝ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗΝ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΣΜΑΝΟΒ Η ΟΧΙΑ (ΜΤΦ Κ. Κ.) 
861ΑΠΟ ΤΗΝ ΖΩΗΝ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗΝ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΣΠΑΤΑΛΑΣ ΠΗΓΕΣ ΤΟΥ "ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ" 
862ΑΠΟ ΤΗΝ ΖΩΗΝ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΜΑΡΙΝΗΣ ΤΟ ΧΩΡΙΟ (ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ) 
867ΑΠΟ ΤΗΝ ΖΩΗΝ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗΝ ΑΥΡΑ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ Ο ΦΕΜΙΝΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 
870ΑΠΟ ΤΗΝ ΖΩΗΝ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗΝ ΧΑΡΙΤΩΝ ΚΑΛΛΙΡΟΗ 
875ΑΠΟ ΤΗΝ ΖΩΗΝ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗΝ JULES ROMAINS ΚΝΟΚ Η Ο ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΜΤΦ ΓΡ. ΞΕΝ.) 
Νέα Εστία - τχ. 20-21
964ΑΠΟ ΤΗΝ ΖΩΗΝ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗΝ ΓΟΡΓΙΑΣ ΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟΝ ΝΟΜΠΕΛ ΚΑΙ Η ΕΛΛΑΣ 
966ΑΠΟ ΤΗΝ ΖΩΗΝ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗΝ ΜIX. Γ. ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΣΤΑ ΞΕΝΑ (ΕΞΑΣΤΙΧΑ) 
967ΑΠΟ ΤΗΝ ΖΩΗΝ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗΝ ΒΑΣ. ΚΑΣΤΡΙΩΤΗΣ PAUL CLAUDEL 
973ΑΠΟ ΤΗΝ ΖΩΗΝ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙΡΟΦΥΛΑΣ ΜΕΣ ΣΤΗ ΝΥΧΤΑ (ΓΚΡΑΤΣΙΑ ΝΤΕΛΕΝΤΑ) 
984ΑΠΟ ΤΗΝ ΖΩΗΝ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗΝ Δ. Σ. ΜΑΞ ΛΙΜΠΕΡΜΑΝΝ (1847 - 1927) 
988ΑΠΟ ΤΗΝ ΖΩΗΝ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗΝ ΕΙΡΗΝΗ Η ΑΘΗΝΑΙΑ ΤΟ ΜΟΙΡΑΙΟ 
990ΑΠΟ ΤΗΝ ΖΩΗΝ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗΝ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Π. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΖΟΥΡΑΙ (ASURAS) 
992ΑΠΟ ΤΗΝ ΖΩΗΝ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΜΑΡΙΝΗΣ ΤΟ ΧΩΡΙΟ (ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ) 
996ΑΠΟ ΤΗΝ ΖΩΗΝ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗΝ ΧΑΡΙΤΩΝ ΚΑΛΛΙΡΟΗ 
1002ΑΠΟ ΤΗΝ ΖΩΗΝ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗΝ JULES ROMAINS ΚΝΟΚ Η Ο ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΜΤΦ ΓΡ. ΞΕΝ.) 
1006ΑΠΟ ΤΗΝ ΖΩΗΝ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗΝ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Α. ΖΑΚΥΝΘΗΝΟΣ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΟΡΟΥ "ΕΝΤΟΙΧΙΑ" 
1007ΑΠΟ ΤΗΝ ΖΩΗΝ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗΝ ΔΗΜ. ΣΤΑΗΣ ΣΕ ΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΔΡΙΑ 
Νέα Εστία - τχ. 11
648ΑΠΟ ΤΗΝ ΖΩΗΝ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗΝ - ΕΡΓΑ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΡΟΥΜΠΕΝΣ 
Νέα Εστία - τχ. 12-13
711ΑΠΟ ΤΗΝ ΖΩΗΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗΝ ΓΟΡΓΙΑΣ ΤΟ "ΧΡΥΣΟ ΜΠΑΛΕΤΟ" 
713ΑΠΟ ΤΗΝ ΖΩΗΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗΝ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΣΠΑΤΑΛΑΣ ΟΙ ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΟΥ ΦΩΣΚΟΛΟΥ 
715ΑΠΟ ΤΗΝ ΖΩΗΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙΡΟΦΥΛΑΣ Η ΜΗΤΕΡΑ ΚΑΙ Η ΚΟΡΗ ΤΟΥ ΦΩΣΚΟΛΟΥ 
724ΑΠΟ ΤΗΝ ΖΩΗΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗΝ ΤΕΛΛΟΣ ΑΓΡΑΣ ΜΕΤΑΜΕΛΕΙΑ 
726ΑΠΟ ΤΗΝ ΖΩΗΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗΝ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Δ. ΚΑΜΠΟΥΡΟΓΛΟΥΣ ΕΤΣΙ ΓΡΑΦΕΤΑΙ Η ΙΣΤΟΡΙΑ 
728ΑΠΟ ΤΗΝ ΖΩΗΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗΝ Α. Δ. ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ ΘΛΙΒΕΡΟ ΠΡΟΜΗΝΥΜΑ (ΔΙΗΓΗΜΑ) 
731ΑΠΟ ΤΗΝ ΖΩΗΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗΝ ΜIX. Γ. ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΑΙ ΜΑΣ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ 
734ΑΠΟ ΤΗΝ ΖΩΗΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗΝ ΜΗΤΣΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
735ΑΠΟ ΤΗΝ ΖΩΗΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗΝ ΣΟΦΙΑ Κ. ΣΠΑΝΟΥΔΗ Ο ΡΩΜΑΝΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ: "ΣΟΥΜΑΝ - ΜΠΕΡΛΙΟΣ - ΣΟΠΕΝ - ΛΙΣΤ - ΒΑΓΝΕΡ 
741ΑΠΟ ΤΗΝ ΖΩΗΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗΝ ΧΑΡΙΤΩΝ ΚΑΛΛΙΡΟΗ 
745ΑΠΟ ΤΗΝ ΖΩΗΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗΝ JULES ROMAINS ΚΝΟΚ Η Ο ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΜΤΦ ΓΡ. ΞΕΝ.) 
Νέα Εστία - τχ. 14-15
773ΑΠΟ ΤΗΝ ΖΩΗΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗΝ ΓΟΡΓΙΑΣ ΤΟ "ΠΝΕΥΜΑ" ΤΗΣ ΣΗΜΕΡΙΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 
775ΑΠΟ ΤΗΝ ΖΩΗΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗΝ ΜΙΧ. Δ. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟ ΑΔΕΙΟ ΒΑΓΟΝΙ 
776ΑΠΟ ΤΗΝ ΖΩΗΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗΝ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Δ. ΚΑΜΠΟΥΡΟΓΛΟΥΣ ΤΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΤΗΣ ΣΠΗΛΗΑΣ 
779ΑΠΟ ΤΗΝ ΖΩΗΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗΝ Κ. ΒΑΡΝΑΛΗΣ ΤΟ "ΝΟΗΜΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ" 
780ΑΠΟ ΤΗΝ ΖΩΗΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗΝ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΝΑΣ ΛΑΙΚΟΣ ΠΟΙΗΤΗΣ 
784ΑΠΟ ΤΗΝ ΖΩΗΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗΝ ΚΛΕΑΡΕΤΗ ΔΙΠΛΑ-ΜΑΛΑΜΟΥ ΕΝΑ ΠΑΛΙΟ ΕΡΓΟΧΕΙΡΟ 
789ΑΠΟ ΤΗΝ ΖΩΗΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΜΑΡΙΝΗΣ ΤΟ ΧΩΡΙΟ (ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ) 
792ΑΠΟ ΤΗΝ ΖΩΗΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΕΡΒΕΝΙΩΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΣ (ΕΛΛΗΝΙΣΤΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΕΩΣ) 
797ΑΠΟ ΤΗΝ ΖΩΗΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΥΓΕΣ 
799ΑΠΟ ΤΗΝ ΖΩΗΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗΝ ΜIX. Γ. ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΕΞΑΣΤΙΧΑ 
801ΑΠΟ ΤΗΝ ΖΩΗΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗΝ Ι. ΣΟΛΩΜΟΣ Η ΨΑΡΟΠΟΥΛΑ 
803ΑΠΟ ΤΗΝ ΖΩΗΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗΝ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Π. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΚΟΙΜΗΤΟΣ 
804ΑΠΟ ΤΗΝ ΖΩΗΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗΝ ΛΙΖΑ Δ. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ Ο ΒΟΣΠΟΡΟΣ 
806ΑΠΟ ΤΗΝ ΖΩΗΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗΝ ΧΑΡΙΤΩΝ ΚΑΛΛΙΡΟΗ 
811ΑΠΟ ΤΗΝ ΖΩΗΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗΝ JULES ROMAINS ΚΝΟΚ Η Ο ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΜΤΦ ΓΡ. ΞΕΝ.) 
Νέα Εστία - τχ. 18-19
899ΑΠΟ ΤΗΝ ΖΩΗΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗΝ ΓΟΡΓΙΑΣ ΣΑΠΦΩ ΑΛΚΑΙΟΥ 
905ΑΠΟ ΤΗΝ ΖΩΗΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗΝ ΜΙΧ. Δ. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Η ΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ Η ΣΚΕΨΗ 
907ΑΠΟ ΤΗΝ ΖΩΗΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗΝ ΑΘΗΝΑ Ν. ΤΑΡΣΟΥΛΗ Ο ΤΣΙΡΙΚΟΣ 
913ΑΠΟ ΤΗΝ ΖΩΗΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗΝ ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΠΠΑΣ Η ΝΑΥΜΑΧΙΑ ΤΟΥ ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ  
Νέα Εστία - τχ. 398
57ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ «Η ΖΩΗ ΜΟΥ ΚΑΙ Η ΤΕΧΝΗ ΜΟΥ» 
Νέα Εστία - τχ. 400
169ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ «Η ΖΩΗ ΜΟΥ ΚΑΙ Η ΤΕΧΝΗ ΜΟΥ» 
Νέα Εστία - τχ. 401
225ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ «Η ΖΩΗ ΜΟΥ ΚΑΙ Η ΤΕΧΝΗ ΜΟΥ» 
Νέα Εστία - τχ. 402-403
273ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ «Η ΖΩΗ ΜΟΥ ΚΑΙ Η ΤΕΧΝΗ ΜΟΥ» 
Νέα Εστία - τχ. 404
350ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ «Η ΖΩΗ ΜΟΥ ΚΑΙ Η ΤΕΧΝΗ ΜΟΥ» 
Νέα Εστία - τχ. 406
447ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ «Η ΖΩΗ ΜΟΥ ΚΑΙ Η ΤΕΧΝΗ ΜΟΥ» 
Νέα Εστία - τχ. 407
493ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ «Η ΖΩΗ ΜΟΥ ΚΑΙ Η ΤΕΧΝΗ ΜΟΥ» 
Νέα Εστία - τχ. 408
547ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ «Η ΖΩΗ ΜΟΥ ΚΑΙ Η ΤΕΧΝΗ ΜΟΥ» 
Νέα Εστία - τχ. 409
589ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ «Η ΖΩΗ ΜΟΥ ΚΑΙ Η ΤΕΧΝΗ ΜΟΥ» 
Νέα Εστία - τχ. 411-412
702ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ Η ΖΩΗ ΜΟΥ ΚΑΙ Η ΤΕΧΝΗ ΜΟΥ 
Νέα Εστία - τχ. 413-414
762ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ Η ΖΩΗ ΜΟΥ ΚΑΙ Η ΤΕΧΝΗ ΜΟΥ 
Νέα Εστία - τχ. 421-426
40ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ Η ΖΩΗ ΜΟΥ ΚΑΙ Η ΤΕΧΝΗ ΜΟΥ 
Νέα Εστία - τχ. 427
113ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ Η ΖΩΗ ΜΟΥ ΚΑΙ Η ΤΕΧΝΗ ΜΟΥ 
Νέα Εστία - τχ. 429
276ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ Η ΖΩΗ ΜΟΥ ΚΑΙ Η ΤΕΧΝΗ ΜΟΥ 
Νέα Εστία - τχ. 430
339ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ Η ΖΩΗ ΜΟΥ ΚΑΙ Η ΤΕΧΝΗ ΜΟΥ 
Νέα Εστία - τχ. 431
400ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ Η ΖΩΗ ΜΟΥ ΚΑΙ Η ΤΕΧΝΗ ΜΟΥ 
Νέα Εστία - τχ. 1396
1123ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΕΤΣΑΛΗΣ ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΘΕΟΘΕΝ ΦΥΓΑΣ 
Νέα Εστία - τχ. 415-418
861ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ - ΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΤΡΟΣ ΧΑΡΗΣ ΟΥΡΑΝΗ ΚΩΣΤΑ: «ΑΧΙΛΛΕΥΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ» 
Οροπέδιο - τχ. 3
444ΑΠΟΨΕΙΣ  Περιπτωσιακή Κριτική και Συστηματική Ατιμία 
Περίπλους - τχ. 23
171ΑΠΟΨΕΙΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΑΒΟΥΡΗΣ Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΑΜΗΧΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΜΟΥ (ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΗΤΡΗ ΑΓΓΕΛΑΤΟ) 
Περίπλους - τχ. 26
67ΑΠΟΨΕΙΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝΟ ΤΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΑ ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΔΙΟΝΥΣΗ ΒΙΤΣΟ) 
Περίπλους - τχ. 27
129ΑΠΟΨΕΙΣ ΚΩΣΤΑΣ ΑΞΕΛΟΣ ΤΟ ΠΛΑΝΗΤΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ (ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΔΙΟΝΥΣΗ ΦΛΕΜΟΤΟΜΟ) 
Περίπλους - τχ. 28-29
62ΑΠΟΨΕΩΝ\ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ ΑΓΙΝΑΓΑ ΚΑΡΛΟΣ ΜΠΛΑΝΚΟ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΙΝΑΙ Η ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΓΝΩΣΗΣ 
Νέα Εστία - τχ. 217
57ΑΡΧΑΙΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ ΧΡ. ΚΑΡΟΥΖΟΣ ΕΞΗΓΗΣΗ 
Νέα Εστία - τχ. 219
213ΑΡΧΑΙΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ ΧΡ. ΚΑΡΟΥΖΟΣ «ΛΕΑΓΡΟΣ ΑΝΕΘΗΚΕΝ ΓΛΑΥΚΩΝΟΣ ΔΩΔΕΚΑ ΘΕΟΙΣΙΝ» 
Νέα Εστία - τχ. 221
370ΑΡΧΑΙΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ ΧΡ. ΚΑΡΟΥΖΟΣ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ 
Νέα Εστία - τχ. 225
663ΑΡΧΑΙΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ ΧΡ. ΚΑΡΟΥΖΟΣ «ΠΑΛΙΑ ΣΑΜΙΩΤΙΚΑ ΑΓΑΛΜΑΤΑ»  
Νέα Εστία - τχ. 228
872ΑΡΧΑΙΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ ΧΡ. ΚΑΡΟΥΖΟΣ ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΜΕΝΑ ΑΡΧΑΙΑ, ΙΜΠΡΕΣΙΟΝΙΣΜΟΣ, ΕΞΠΡΕΣΙΟΝΙΣΜΟΣ 
Νέα Εστία - τχ. 234
1307ΑΡΧΑΙΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ ΧΡ. ΚΑΡΟΥΖΟΣ ΑΤΤΙΚΑ ΑΓΓΕΙΑ ΣΤΗ ΦΕΡΡΑΡΑ  
Νέα Εστία - τχ. 236
1451ΑΡΧΑΙΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ ΧΡ. ΚΑΡΟΥΖΟΣ «ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ» 1934 - 35 
Νέα Εστία - τχ. 239
1668ΑΡΧΑΙΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ ΧΡ. ΚΑΡΟΥΖΟΣ ΖΩΝΤΑΝΕΜΑ 
Νέα Εστία - τχ. 243
222ΑΡΧΑΙΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ Κ. ΚΑΡΟΥΖΟΣ ΔΩΔΩΝΗ 
Νέα Εστία - τχ. 249
709ΑΡΧΑΙΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ ΣΕΜΝΗ ΠΑΠΑΣΠΥΡΙΔΗ ΚΑΡΟΥΖΟΥ ΑΤΤΙΚΑ ΑΓΓΕΙΑ ΣΤΗ ΝΕΑΝ ΥΟΡΚΗ  
Νέα Εστία - τχ. 252
940ΑΡΧΑΙΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ ΣΕΜΝΗ ΠΑΠΑΣΠΥΡΙΔΗ ΚΑΡΟΥΖΟΥ ΣΙΛΑΝΙΩΝ, Ο ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ ΤΟΥ ΠΟΡΤΡΑΙΤΟΥ ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΟΣ 
Νέα Εστία - τχ. 258
1420ΑΡΧΑΙΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ ΣΕΜΝΗ ΠΑΠΑΣΠΥΡΙΔΗ ΚΑΡΟΥΖΟΥ ΣΤΟ ΓΥΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΟΥΡΟΥ 
Νέα Εστία - τχ. 280
1135ΑΡΧΑΙΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ ΧΡ. Ι. ΚΑΡΟΥΖΟΣ ΟΙ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΕΣ ΑΝΑΣΚΑΦΕΣ ΤΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ. ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ 
Νέα Εστία - τχ. 284
1424ΑΡΧΑΙΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ ΣΕΜΝΗ ΠΑΠΑΣΠΥΡΙΔΗ ΚΑΡΟΥΖΟΥ ΤΑ ΧΡΥΣΑ ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΠΕΝΑΚΗ 
Νέα Εστία - τχ. 292
279ΑΡΧΑΙΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ ΣΕΜΝΗ ΠΑΠΑΣΠΥΡΙΔΗ ΚΑΡΟΥΖΟΥ ΤΟ ΕΥΡΗΜΑ ΤΗΣ ΒΑΡΗΣ 
Νέα Εστία - τχ. 297
644ΑΡΧΑΙΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ ΧΡ. Ι. ΚΑΡΟΥΖΟΣ ΦΕΙΔΙΑΣ ΚΑΙ ΣΟΛΩΜΟΣ 
Νέα Εστία - τχ. 301
931ΑΡΧΑΙΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ ΣΕΜΝΗ ΠΑΠΑΣΠΥΡΙΔΗ ΚΑΡΟΥΖΟΥ ΑΙΓΙΝΑ 
Νέα Εστία - τχ. 308
1417ΑΡΧΑΙΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ ΣΕΜΝΗ ΠΑΠΑΣΠΥΡΙΔΗ ΚΑΡΟΥΖΟΥ ΤΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΤΟΥΣ ΔΕΛΦΟΥΣ 
Νέα Εστία - τχ. 314
122ΑΡΧΑΙΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ ΧΡ. Ι. ΚΑΡΟΥΖΟΣ ΔΥΟ ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΠΑΡΤΗ 
Νέα Εστία - τχ. 320
511ΑΡΧΑΙΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ ΣΕΜΝΗ ΠΑΠΑΣΠΥΡΙΔΗ ΚΑΡΟΥΖΟΥ Η ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ  
Νέα Εστία - τχ. 325
833ΑΡΧΑΙΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ ΣΕΜΝΗ ΠΑΠΑΣΠΥΡΙΔΗ ΚΑΡΟΥΖΟΥ ΙΣΟΤΙΜΙΑ Ή ΥΠΟΤΕΛΕΙΑ 
Νέα Εστία - τχ. 331
1219ΑΡΧΑΙΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ ΣΕΜΝΗ ΠΑΠΑΣΠΥΡΙΔΗ ΚΑΡΟΥΖΟΥ Η ΕΚΘΡΟΝΙΣΗ ΤΟΥ IDOLINO 
Νέα Εστία - τχ. 435
666ΑΡΧΑΙΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ ΣΕΜΝΗ ΚΑΡΟΥΖΟΥ ΠΑΠΑΣΠΥΡΙΔΗ ΤΟ ΑΛΗΘΙΝΟ ΑΓΓΕΙΟ ΤΩΝ «ΠΕΡΣΩΝ» 
Νέα Εστία - τχ. 469
112ΑΡΧΑΙΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ ΣΕΜΝΗ ΠΑΠΑΣΠΥΡΙΔΗ ΚΑΡΟΥΖΟΥ Η ΝΕΜΕΣΙΣ 
Νέα Εστία - τχ. 695
849ΑΡΧΑΙΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ ΣΕΜΝΗ ΠΑΠΑΣΠΥΡΙΔΗ ΚΑΡΟΥΖΟΥ Η ΝΕΑ ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ 
Νέα Εστία - τχ. 519
243ΑΡΧΑΙΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ - ΕΡΓΑ ΣΕΜΝΗ ΠΑΠΑΣΠΥΡΙΔΗ ΚΑΡΟΥΖΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΚΟΘΟΡΝΟΙ 
Νέα Εστία - τχ. 867
1077ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Δ. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΧΙΛΤΟΝ 
Νέα Εστία - τχ. 55
242ΑΥΤΟΓΡΑΦΑ  ΑΥΤΟΓΡΑΦΟΝ ΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΙΑΚΟΥ 
Περίπλους - τχ. 1
25ΑΦΙΕΡΩΜΑ   ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΛΒΟΣ 
Περίπλους - τχ. 2
89ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΙΑΓΚΙΝΗΣ Ο ΛΥΡΙΚΟΣ - Ο ΣΑΤΙΡΙΚΟΣ 
Περίπλους - τχ. 3
154ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΣΕΡΡΑΣ ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΙΝΩΤΟΥ 
155ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΝΤΙΝΟΣ ΚΟΝΟΜΟΣ ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΙΝΩΤΟΥ 
157ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΟΥΚΑΤΟΣ ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΙΝΩΤΟΥ 
159ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΜΑΛΙΚΗ ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΙΝΩΤΟΥ 
162ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΙΝΩΤΟΥ 
164ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΝΤΙΟΧΟΣ ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΙΝΩΤΟΥ 
165ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΙΝΩΤΟΥ 
Περίπλους - τχ. 4
220ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΡΙΤΑ ΤΣΙΝΤΙΛΗ-ΒΛΗΣΜΑ ΠΑΝΑΙΤ ΙΣΤΡΑΤΙ 
225ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΙΣΤΡΑΤΙ ΠΑΝΑΙΤ ΙΣΤΡΑΤΙ 
226ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΑΛΕΞ ΠΑΝΑΙΤ ΙΣΤΡΑΤΙ 
227ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΜΙΡΤΣΑ ΓΕΩΡΓΟΥΛΕΣΚΟΥ ΠΑΝΑΙΤ ΙΣΤΡΑΤΙ 
230ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΡΟΜΑΙΝ ΡΟΛΛΑΝ ΠΑΝΑΙΤ ΙΣΤΡΑΤΙ 
231ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΜΙΡΤΣΑ ΓΕΩΡΓΟΥΛΕΣΚΟΥ ΠΑΝΑΙΤ ΙΣΤΡΑΤΙ 
235ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΕΛΛΗ ΑΛΕΞΙΟΥ ΠΑΝΑΙΤ ΙΣΤΡΑΤΙ 
237ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ ΠΑΝΑΙΤ ΙΣΤΡΑΤΙ 
238ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ ΠΑΝΑΙΤ ΙΣΤΡΑΤΙ 
241ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΛΟΥΝΤΕΜΗΣ ΠΑΝΑΙΤ ΙΣΤΡΑΤΙ 
244ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΠΑΝΣΕΛΗΝΟΣ ΠΑΝΑΙΤ ΙΣΤΡΑΤΙ 
Περίπλους - τχ. 5-6
18ΑΦΙΕΡΩΜΑ   Κ. ΠΟΡΦΥΡΗΣ (ΠΟΡΦΥΡΗΣ ΚΟΝΙΔΗΣ): Η ΨΥΧΗ ΤΗΣ «ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΗΣ» 
18ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΤΙΤΟΣ ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ 0 ΜΥΘΙΚΟΣ ΚΑΙ Ο ΑΛΗΘΙΝΟΣ ΠΟΡΦΥΡΗΣ 
20ΑΦΙΕΡΩΜΑ Κ. ΠΟΡΦΥΡΗΣ (ΑΠΟ «ΕΤ»): Η ΜΟΙΡΑ ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ 
21ΑΦΙΕΡΩΜΑ Κ. ΠΟΡΦΥΡΗΣ (ΑΠΟ «ΕΤ»): Η ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΡΧΙΑ 
22ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΤΑΣΟΣ ΒΟΥΡΝΑΣ 0 ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟ 
24ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΝΟΥΣΑΚΑΣ 0 ΣΥΝΤΡΟΦΟΣ ΠΟΥ ΜΙΛΟΥΣΕ ΓΙΑ ΡΩΤΟΚΡΙΤΟ ΣΤΗΝ ΑΚΡΟΝΑΥΠΛΙΑ 
25ΑΦΙΕΡΩΜΑ Κ. ΠΟΡΦΥΡΗΣ (ΑΠΟ «ΕΤ»): 0 ΨΥΧΑΡΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΚΙΝΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΙΣΜΟΥ 
28ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΔΡΑΚΟΝΤΑΕΙΔΗΣ ΜΙΛΩΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ Κ. ΠΟΡΦΥΡΗ 
30ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ 0 ΠΟΡΦΥΡΗΣ ΚΑΙ Η «ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΕΧΝΗΣ» 
35ΑΦΙΕΡΩΜΑ Κ. ΠΟΡΦΥΡΗΣ (ΑΠΟ «ΕΤ»): Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΑΣΗ ΤΟΥ Κ. Π. ΚΑΒΑΦΗ 
39ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΥΛΟΥΦΑΚΟΣ ΤΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΤΟΥ Κ. ΠΟΡΦΥΡΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΛΒΟ 
42ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΒΕΑΤΡΙΚΗ ΣΠΗΛΙΑΔΗ ΕΝΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΟΝ Κ. ΠΟΡΦΥΡΗ 
44ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΝΤΙΟΧΟΣ ΟΡΑΜΑΤΙΣΤΗΣ ΜΙΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ 
46ΑΦΙΕΡΩΜΑ Κ. ΠΟΡΦΥΡΗΣ (ΑΠΟ «ΕΤ»): ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΣ 
50ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΣΕΡΡΑΣ ΤΑ ΖΑΚΥΝΘΙΝΑ (ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΕΠΤΑΝΗΣΙΑΚΑ) ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΟΥ ΠΟΡΦΥΡΗ ΣΤΗΝ «ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΕΧΝΗΣ» 
52ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΣΕΡΡΑΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Κ. ΠΟΡΦΥΡΗ 
Περίπλους - τχ. 7
124ΑΦΙΕΡΩΜΑ   ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΚΕΡΚΥΡΑΙΟΙ ΠΟΙΗΤΕΣ 
125ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΠΑΓΚΡΑΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΗ ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ 
125ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΟΡΕΣΤΗΣ ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΟΙ ΑΠΟΝΤΕΣ, ΚΑΤΑΦΥΓΗ 
125ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΤΕΡ ΤΟ ΠΟΙΗΜΑ, DURCH LEIDEN 
125ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΠΟΛΥ ΓΚΙΝΟΥ ΤΕΛΟΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ 
125ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΟ, Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 
125ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΝΑΣΟΣ ΜΑΡΤΙΝΟΣ ΦΩΤΕΙΝΗ ΔΙΑΣΧΙΣΗ 
125ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΟΥΡΒΙΝΟΣ ΠΛΗΓΗ 
125ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΩΤΗΡΗΣ ΤΡΙΒΥΖΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΣΕΝΑΡΙΟ 
125ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΒΛΑΧΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ 
125ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΥΔΗΣ ΝΑ ΣΚΕΦΤΕΙΤΕ ΟΤΙ 
125ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΚΩΣΤΑΣ ΣΟΥΕΡΕΦ ΝΕΚΡΟΜΑΝΤΕΙΟ ΙΙ, ΙΙΙ 
Περίπλους - τχ. 11
122ΑΦΙΕΡΩΜΑ   ΖΑΚΥΝΘΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΙΑ 
122ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΝΙΚΟΣ ΛΟΥΝΤΖΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΟΙ ΤΗΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 
134ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΚΟΛΥΒΑ-ΚΑΡΑΛΕΚΑ ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ·ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΦΥΛΑΚΕΙΟΥ 
140ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΚΛΑΙΡΗ ΣΚΑΝΔΑΜΗ Η ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ «ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ» ΤΟΥ Λ. ΖΩΗ. 
151ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΟΣ - ΑΥΤΟ-ΑΝΑΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ. ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 
155ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΙΩΤΗΣ ΠΕΡΙ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΩΝ («ΧΡΥΣΑΛΛΙΣ») 
157ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΤΡΑΜΗΣ Η ΕΝ ΖΑΚΥΝΘΩ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ («ΠΑΝΔΩΡΑ») 
Περίπλους - τχ. 12
205ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΒΙΤΣΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΧΑΚΚΑΣ 
206ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΩΣΤΑΒΑΡΑΣ Η ΠΟΙΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΜΑΡΙΟΥ ΧΑΚΚΑ. ΜΙΑ ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΜΙΑ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ (ΜΑΖΙ Μ' ΕΝΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟ ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΟ). 
211ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Η ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΟΥ ΡΕΑΛΙΣΜΟΥ. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΟ «ΚΟΙΝΟΒΙΟ» ΤΟΥ ΜΑΡΙΟΥ ΧΑΚΚΑ 
214ΑΦΙΕΡΩΜΑ Κ.Γ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Ο ΠΟΙΗΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΧΑΚΚΑΣ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ «ΟΜΟΡΦΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ». 
218ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΜΕΛΜΠΕΡΓΚ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΑΝΩ ΣΤΟΝ «ΜΠΙΝΤΕ» ΚΑΙ ΕΞΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ. 
222ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΚΑΣΣΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΧΑΚΚΑΣ: Η ΞΑΦΝΙΚΗ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΝΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ. 
225ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΕΡΣΗ ΛΑΓΚΕ ΕΝΑ ΔΙΗΓΗΜΑ ΓΡΑΜΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΡΙΟ ΚΑΙ ΒΑΣΙΣΜΕΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΜΟΥ-ΜΑΣ 
226ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΓΛΥΚΟΦΡΥΔΗ Ο ΜΑΡΙΟΣ, ΕΜΕΙΣ ΚΙ ΟΙ ΕΠΟΧΕΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΛΗΝ ΜΙΑΣ. 
Περίπλους - τχ. 16
159ΑΦΙΕΡΩΜΑ   ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΑΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ: Η ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΑ (ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΥΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ) 
166ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΡΩΜΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΛΑΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ 
171ΑΦΙΕΡΩΜΑ Κ. ΠΟΡΦΥΡΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΛΑΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ 
172ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΘΕΜΙΣ ΘΕΟΧΑΡΟΥΣ ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΑ ΕΠΤΑΝΗΣΑ ΤΟ 17Ο ΚΑΙ 18Ο ΑΙΩΝΑ (ΜΟΝΤΣΕΛΕΖΕ, ΚΑΤΣΑΙΤΗΣ, ΡΟΥΣΜΕΛΗΣ, ΓΟΥΖΕΛΗΣ) 
180ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΤΕΡΕΖΑ ΜΥΛΩΝΑ ΚΟΜΕΝΤΙΑ ΝΤΕΛΛ' ΑΡΤΕ: ΡΙΖΕΣ - ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ - ΕΠΙΒΙΩΣΕΙΣ 
183ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΑΧΤΙΝ Η ΚΩΜΩΔΙΑ ΚΑΙ Η ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΟΥ (ΑΠΟΔΟΣΗ: ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΩΣΤΙΟΥ) 
187ΑΦΙΕΡΩΜΑ ZENOBΙUSZ STRZELECKI Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΑΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΩΝΙΑ. 
189ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΜΑΡΙΑ ΡΟΥΣΕΑ ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΜΑΣ 
191ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΣΕΡΡΑΣ ΖΑΚΥΝΘΙΝΑ ΘΕΑΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΙΟΝΙΟ ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗ «ΝΕΑ ΕΣΤΙΑ» 
198ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΒΙΤΣΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ … ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ (;) 
212ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΒΕΑΤΡΙΚΗ ΣΠΗΛΙΑΔΗ Γ' ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΑΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΣΤΗ ΖΑΚΥΝΘΟ. 
219ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΝΤΙΟΧΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΜΙΑ ΛΑΙΚΗ ΛΙΤΑΝΕΙΑ. 
222ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΤΖΙΝΑ ΚΟΝΙΔΟΥ ΑΣ ΕΛΠΙΣΟΥΜΕ ΛΟΙΠΟΝ... 
225ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΜΥΛΩΝΑΣ–ΜΟΤΤΑΣ  ΑΡΚΕΙ ΝΑ ΒΡΕΘΟΥΝ ΟΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ. 
226ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΟΥΚΑΤΟΣ ΟΧΙ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 
227ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Ν. ΛΥΚΟΥΡΕΣΗΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΟΔΟΣΗΣ: Η «ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ» ΚΑΙ Η ΖΑΚΥΝΘΟΣ 
229ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ "ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ", ΣΚΟΡΠΙΕΣ ΜΝΗΜΕΣ ΚΑΙ ΣΚΕΨΕΙΣ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΕΣ (;) 
232ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΜΑΛΙΚΗ Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΟΥΛΕΙΑΣ 
233ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΒΑΛΤΕΡ ΠΟΥΧΝΕΡ ΓΟΗΤΕΥΤΙΚΟ ΔΕΜΑ 
Περίπλους - τχ. 17-18
13ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΒΙΤΣΟΣ Ο ΣΑΤΙΡΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΤΟΥΖΗΣ (1741 -1813) 
15ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΝΙΚΟΣ ΛΟΥΝΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΟΥ ΚΟΥΤΟΥΖΗ ΕΜΜΕΤΡΑ (ΑΝΕΚΔΟΤΑ Η ΠΕΡΙΚΟΜΜΕΝΑ) 
40ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΤΟ ΓΕΛΙΟ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΟΥΤΟΥΖΗ ΚΑΙ Η «ΛΥΤΡΩΤΙΚΗ» ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ 
65ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙΣ ΚΑΙ ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΠΟΙΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Ν. ΚΟΥΤΟΥΖΗ 
69ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΣΕΡΡΑΣ ΛΥΡΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΠΑ-ΚΟΥΤΟΥΖΗ 
Περίπλους - τχ. 19
122ΑΦΙΕΡΩΜΑ   ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΛΕΚΟ ΛΙΔΩΡΙΚΗ: ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΕΚΔΟΤΗ 
123ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΤΑΣΟΣ ΛΙΓΝΑΔΗΣ ΑΛΕΚΟΣ ΛΙΔΩΡΙΚΗΣ: ΜΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΑΣ 
125ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΚΩΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 
127ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΓΙΑΝΝΗΣ ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ ΑΓΑΠΗΜΕΝΕ ΜΟΥ ΑΛΕΚΟ 
129ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΑΘΗΣ ΣΠΗΛΙΟΤΟΠΟΥΛΟΣ «ΕΝΑΣ ΩΡΑΙΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΥΣ ΕΙΧΕ ΜΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑ» 
133ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΙΔΕΡΗΣ ΠΑΤΕΡΑΣ ΚΑΙ ΓΙΟΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ 
142ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΤΡΙΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΛΕΚΟ ΛΙΔΩΡΙΚΗ 
147ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΑΛΕΚΟΣ ΛΙΔΩΡΙΚΗΣ ΚΟΥΒΕΝΤΙΑΖΟΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΦΑΙΔΩΝΑ 
150ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΑΛΕΚΟΣ ΛΙΔΩΡΙΚΗΣ ΤΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ 
167ΑΦΙΕΡΩΜΑ   ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΛΕΚΟΥ ΛΙΔΩΡΙΚΗ ΜΕ ΤΟ ΔΙΟΝΥΣΗ ΡΩΜΑ 
172ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΑΛΕΚΟΣ ΛΙΔΩΡΙΚΗΣ «ΜΑ ΤΟΝ ΑΓΙΟ» 
176ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΑΛΕΚΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΚΟΣ ΛΙΔΩΡΙΚΗΣ: Ο ΚΑΤΑΚΤΗΤΗΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ 
178ΑΦΙΕΡΩΜΑ Λ.Β. ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΛΕΚΟ ΛΙΔΩΡΙΚΗ 
179ΑΦΙΕΡΩΜΑ Δ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΛΕΚΟ ΛΙΔΩΡΙΚΗ 
179ΑΦΙΕΡΩΜΑ Δ. ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΛΕΚΟ ΛΙΔΩΡΙΚΗ 
179ΑΦΙΕΡΩΜΑ Σ. ΦΥΝΤΑΝΙΔΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΛΕΚΟ ΛΙΔΩΡΙΚΗ 
Περίπλους - τχ. 20
265ΑΦΙΕΡΩΜΑ Τ.Σ. ΕΛΙΟΤ Η «ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ» ΤΟΥ Τ.Σ. ΕΛΙΟΤ 
268ΑΦΙΕΡΩΜΑ Τ.Σ. ΕΛΙΟΤ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΩΝ ΜΑΓΩΝ, ΕΝΑ ΧΟΡΙΚΟ ΑΠΟ ΤΟ «ΒΡΑΧΟ» (ΑΠΟΔΟΣΗ: ΝΙΚΟΣ ΛΑΔΑΣ) 
Περίπλους - τχ. 30-31
110ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΣ 
111ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΡΑΤΗΣ ΚΑΡΡΑΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
112ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΠΕΤΡΟΣ ΧΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΣ 
119ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΑΛΕΞΗΣ ΣΟΛΟΜΟΣ Ο ΑΙΩΝΟΒΙΟΣ ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΣ 
121ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΑΝΤΑ ΚΑΤΣΙΚΗ-ΓΚΙΒΑΛΟΥ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΛΑΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΞΕΝΟΠΟΥΛΟ 
124ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΟΥΚΑΤΟΣ Ο ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΕΞΙΟΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΜΟΤΙΒΩΝ 
128ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΚΑΡ. ΜΗΤΣΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΣ: ΑΠΟ ΤΟΝ «ΕΡΩΤΑ ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟ» ΣΤΗ «ΣΤΕΛΛΑ ΒΙΟΛΑΝΤΗ» 
131ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΒΙΚΥ ΔΟΥΛΑΒΕΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΤΡΙΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΥ 
142ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΒΙΚΥ ΠΑΤΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΙΓΑΛΟΣ: ΜΙΑ «ΑΛΗΘΙΝΗ» ΙΣΤΟΡΙΑ 
145ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΠΛΑΤΩΝ ΜΑΥΡΟΜΟΥΣΤΑΚΟΣ Ο ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΤΩΝ ΗΘΟΠΟΙΩΝ 
150ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΜΟΥΔΑΤΣΑΚΙΣ Η ΑΣΠΡΗ ΣΚΟΝΗ ΚΑΙ Η ΦΥΛΑΚΤΗ ΣΥΝΤΑΓΗ 
155ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 
161ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΑΝΑΣΤ. Π. ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΝΗΜΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΞΕΝΟΠΟΥΛΟ ΚΑΙ ΤΗ «ΔΙΑΠΛΑΣΙ ΤΩΝ ΠΑΙΔΩΝ» 
163ΑΦΙΕΡΩΜΑ   ΠΕΝΤΕ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ «ΑΘΗΝΑΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ» ΤΗΣ «ΔΙΑΠΛΑΣΕΩΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΩΝ» 
169ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΣ Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 
171ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΕΜΕΤΗΣ ΜΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΔΕΚΑΕΞΑΧΡΟΝΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΥ 
172ΑΦΙΕΡΩΜΑ   ΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ ΤΟΥ 
173ΑΦΙΕΡΩΜΑ   ΚΕΙΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΓΡΗΓΟΡΙΟ ΞΕΝΟΠΟΥΛΟ ΑΠΟ ΙΗΝ «ΙΟΝΙΟ ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ» ΤΟΥ 1938 
175ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΥΤΟΒΙΟΓΡΑΦΙΑ 
192ΑΦΙΕΡΩΜΑ   Ο ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΗΝ ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΔΕΛΦΗ ΤΟΥ 
195ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΓΑΡΗΣ Η ΖΑΚΥΝΘΙΝΗ ΗΘΟΓΡΑΦΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΥ 
Περίπλους - τχ. 34-35
126ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝΔΡΕΙΩΜΕΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΛΒΟΣ 
126ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΓΙΩΡΓΟΣ Π. ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΚΑΛΒΟΣ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 
138ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΟΦΙΑ ΣΚΟΠΕΤΕΑ Ο ΚΑΛΒΟΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΡΩΜΑΝΙΚΟ ΧΩΡΟ 
145ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΕΙΚΟΝΟΠΟΙΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ ΣΤΙΣ ΩΔΕΣ ΤΟΥ ΚΑΛΒΟΥ 
157ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΡΟΖΑΝΗΣ «ΤΑ ΗΦΑΙΣΤΕΙΑ» ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΚΑΛΒΟΥ: ΜΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΗ 
162ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΡΟΗΣ ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΥ «ΚΑΙ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΤΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΚΑΤΑΣΧΙΣΜΕΝΑ» 
169ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ Η ΑΡΧΑΙΟΓΝΩΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΛΒΟΥ 
194ΑΦΙΕΡΩΜΑ ALICIA VILLAR LECUMBERRI ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΡΟ ΣΤΙΣ ΩΔΕΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΚΑΛΒΟΥ 
201ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΒΑΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΛΒΟΣ: Η ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΤΟΥ (1792-1992) 
214ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΝΙΚΟΣ Κ. ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΝΕΟΤΕΡΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΟΥ ΔΕΝΔΡΟΥ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΚΑΛΒΟΥ 
228ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΝΑΣΟΣ ΒΑΓΕΝΑΣ Ο ΚΑΛΒΟΣ ΚΑΡΜΠΟΝΑΡΟΣ 
229ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΤΖΙΝΑ ΚΟΝΙΔΟΥ ΠΟΙΝΗ ΑΓΑΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΑΖΥΓΙΟΥ ΤΩΝ ΓΟΝΙΩΝ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΚΑΛΒΟΥ 
233ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΒΙΒΕΤ ΤΣΑΡΛΑΜΠΑ-ΚΑΚΛΑΜΑΝΗ Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΚΑΛΒΟΥ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ 
244ΑΦΙΕΡΩΜΑ MIGUEL CASTILLO DIDIER Η ΚΑΛΒΙΚΗ ΜΑΤΙΑ 
253ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΛΟΚΥΡΗΣ ΤΑ ΧΡΥΣΑ ΔΩΡΑ 
254ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΕΛΛΑ ΖΑΧΑΡΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 
255ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝΔΡΕΙΩΜΕΝΟΣ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΟ «ΕΤΟΣ ΚΑΛΒΟΥ, 1992» 
Περίπλους - τχ. 36
49ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΣ Ο ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΣ 
81ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΝΑΣ ΠΟΙΗΤΗΣ 
Περίπλους - τχ. 38-39
23ΑΦΙΕΡΩΜΑ   ΕΡΜΑΝΝΟΣ ΛΟΥΝΤΖΗΣ 
23ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΖΗΣΙΜΟΣ Χ. ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΜΑΝΝΟΥ ΛΟΥΝΤΖΗ 1806-1868 
39ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΡΟΖΑΝΗΣ Ο ΕΡΜΑΝΝΟΣ ΛΟΥΝΤΖΗΣ ΚΑΙ Η ΡΟΜΑΝΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΙΑ 
46ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΛΕΟΝΤΣΙΝΗΣ ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΕΡΜΑΝΝΟΥ ΛΟΥΝΤΖΗ ΚΑΙ Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ 
52ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ Η DORA D’ ISTRIA ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΜΑΝΝΟ ΛΟΥΝΤΖΗ, ΜΙΑ ΠΡΩΙΜΗ ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΤΟΝ ΙΟΝΙΟ ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΟ 
54ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΝΙΚΙΑΣ ΛΟΥΝΤΖΗΣ ΕΡΜΑΝΝΟΣ ΛΟΥΝΤΖΗΣ, ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ ΜΟΝΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑΣ 
70ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ UNA VITA PERDUTA (ΜΙΑ ΧΑΜΕΝΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΕΝΑ ΧΑΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ) 
115ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΝΙΚΟΣ Κ. ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗΣ ΕΡΜΑΝΝΟΣ ΛΟΥΝΤΖΗΣ & ΦΛΑΜΙΝΙΟ ΛΟΛΛΙ, ΔΥΟ ΓΡΑΜΜΑΤΑ 
124ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Ο ERMANNO LUNZI ΚΑΙ Ο «GALANTUOMO» DIONISIO SALAMON 
137ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΚΛΑΙΡΗ ΣΚΑΝΔΑΜΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΕΡΜΑΝΝΟΣ ΛΟΥΝΤΖΗΣ, ΑΠΟ ΤΗ ΖΑΚΥΝΘΟ ΣΤΗ ΣΙΕΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΠΟΛΩΝΙΑ 
147ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ I. ΛΙΒΕΡΗΣ Ο ΕΡΜΑΝΟΣ ΛΟΥΝΤΖΗΣ 
156ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΓΙΩΡΓΟΣ Γ. ΑΛΙΣΑΝΔΡΑΤΟΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΕΛΕΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΜΑΝΝΟ ΛΟΥΝΤΖΗ 
Περίπλους - τχ. 21-22
25ΑΦΙΕΡΩΜΑ (ΕΝΘΕΤΟ)   ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΛΛΗ ΖΑΚΥΝΘΟ 
27ΑΦΙΕΡΩΜΑ (ΕΝΘΕΤΟ) Ο. RHMAN ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΣΤΗ ΖΑΚΥΝΘΟ 
34ΑΦΙΕΡΩΜΑ (ΕΝΘΕΤΟ) ΣΥΛΒΙΑ ΜΠΕΝΤΟΝ Η ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΚΗ ΖΑΚΥΝΘΟΣ 
39ΑΦΙΕΡΩΜΑ (ΕΝΘΕΤΟ) ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΣΤΙΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ (;) ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 
43ΑΦΙΕΡΩΜΑ (ΕΝΘΕΤΟ) ΠΙΕΡΡΙΝΑ Σ. ΚΟΡΙΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΝΕΣ ΠΟΥ ΣΒΗΣΑΝ 
54ΑΦΙΕΡΩΜΑ (ΕΝΘΕΤΟ) ΛΟΡΕΝΤΖΟΣ ΜΕΡΚΑΤΗΣ ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ ΚΑΙ ΛΑΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 
59ΑΦΙΕΡΩΜΑ (ΕΝΘΕΤΟ)   ΛΑΙΚΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΖΑΚΥΝΘΟ 
66ΑΦΙΕΡΩΜΑ (ΕΝΘΕΤΟ) ΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΥ ΜΗΧΑΝΕΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 
Νέα Εστία - τχ. 1547
98ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟ ΓΙΑΝΝΗ ΡΙΤΣΟ  ΓΙΑΝΝΗ ΡΙΤΣΟΣ 
Περίπλους - τχ. 36
25ΑΦΙΕΡΩΜΑ\ΤΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑΧΡΟΝΑ ΜΙΑΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Π. ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΚΑΒΑΦΗΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΣ 
Περίπλους - τχ. 44
34ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΟΣ\ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΩΣΤΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΚΑΡΙΜΠΑΣ (1893-1984) 
34ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΟΣ\ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ ΜΠΟΣΤ ΠΟΙΗΜΑ 
35ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΟΣ\ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΩΣΤΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΣΚΑΡΙΜΠΑ-ΕΚΠΛΗΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΓΙΔΕΣ 
53ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΟΣ\ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΒΑΡΕΛΑΣ ΤΟ ΒΑΤΕΡΛΩ ΔΥΟ ΓΕΛΟΙΩΝ ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΣΚΑΡΙΜΠΑ ΜΙΑ ΑΓΝΩΣΤΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
70ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΟΣ\ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ Π. Λ. ΜΑΣΤΡΟΔΗΜΗΤΡΗΣ Ο ΣΚΑΡΙΜΠΑΣ ΤΟΥ ΘΡΥΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΙΗΣΗΣ 
81ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΟΣ\ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ ΓΕΩΡΓΙΑ ΛΑΔΟΓΙΑΝΝΗ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΣΚΑΡΙΜΠΑ-Η ΙΧΝΟΓΡΑΦΙΑ ΕΝΟΣ ΑΝΙΣΟΥ ΔΙΑΒΗΤΗ 
96ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΟΣ\ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ Ξ. Α. ΚΟΚΟΛΗΣ ΑΝΔΡΕΙΚΕΛΑ - ΠΡΑΓΜΑΤΑ - ΛΑΘΗ - "ΕΑΥΤΟΥΛΗΔΕΣ" - ΠΛΕΓΜΑΤΑ ΠΛΕΓΜΑΤΩΝ 
114ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΟΣ\ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ ΗΛΙΑΣ Χ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΡΥΘΜΟΙ ΚΑΙ ΛΑΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΣΤΟΝ ΣΚΑΡΙΜΠΑ 
119ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΟΣ\ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ Ν. Δ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΥΠΑΡΚΤΟ ΛΙΜΑΝΙ (ΔΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ) [ΣΧΕΔΙΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΣ ΣΚΑΡΠΑΘΙΟΥ] 
Περίπλους - τχ. 45
36ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΟΣ\ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ ΤΑΚΗΣ ΣΑΛΚΙΤΖΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΠΟΥΛΟΣ 
41ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΟΣ\ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΗΜΑ Η ΔΙΠΛΗ ΖΩΗ ΤΟΥ Ν. ΕΠΙΣΚΟΠΟΠΟΥΛΟΥ 
52ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΟΣ\ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΠΟΥΛΟΣ 
59ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΟΣ\ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ ΠΑΥΛΟΣ ΝΙΡΒΑΝΑΣ NICOLAS SEGUR 
68ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΟΣ\ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΠΟΥΛΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΣ 
71ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΟΣ\ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟ ΕΡΥΘΡΟΝ ΚΡΙΝΟΝ 
Περίπλους - τχ. 46-47
36ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΟΣ\ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ ΝΙΚΟΣ ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗΣ "ΤΑ ΨΕΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ" 
43ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΟΣ\ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΕΛΟΥΔΗΣ ΣΟΛΩΜΟΣ ΚΑΙ "ΣΟΛΩΜΙΣΤΕΣ" 
58ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΟΣ\ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ   ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΟΛΩΜΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ Η ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ 
58ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΟΣ\ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΟΛΩΜΟΣ 
61ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΟΣ\ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΝΤΖΑΡΟΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΜΗΤΑ ΣΟΛΩΜΟ 
66ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΟΣ\ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ Ο ΣΟΛΩΜΟΣ ΚΑΙ Η ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ 
72ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΟΣ\ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΣ ΒΑΓΙΑΚΑΚΟΣ ΟΙ ΝΙΚΛΟΙ ΤΗΣ ΜΑΝΗΣ 
82ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΟΣ\ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ Γ. Ν. ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ (ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΟ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ) ΠΛΑΙΣΙΟ 
88ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΟΣ\ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΔΕΛΛΗΣ Η ΘΕΩΡΙΑ ΠΕΡΙ ΜΕΘΟΔΟΥ 
102ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΟΣ\ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΣΑΤΙΡΑΣ ΣΤΑ ΕΠΤΑΝΗΣΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 
107ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΟΣ\ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ ΝΙΚΙΑΣ ΛΟΥΝΤΖΗΣ ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΙΗΣΗ 
112ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΟΣ\ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ LARS NOERGAARD Ο ΝΕΑΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΟΥΝΤΖΗΣ ΚΑΙ Η ΔΑΝΙΑ 
121ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΟΣ\ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΣΕΡΡΑΣ ΜΝΗΜΟΝΕΥΟΝΤΑΣ ΦΟΣΚΟΛΟ ΚΑΙ ΣΟΛΩΜΟ 
126ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΟΣ\ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΖΩΡΑΣ Ο ΣΟΛΩΜΟΣ ΚΑΙ Η ΙΤΑΛΙΑ 
147ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΟΣ\ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΡΙΑΡΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΤΑΗΣ 
159ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΟΣ\ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΜΑΤΑ ΝΕΚΡΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 
164ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΟΣ\ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ ΜΑΡΙΝΟΣ Ν. ΑΒΟΥΡΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥ Δ. ΣΟΛΩΜΟΥ 
171ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΟΣ\ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΟΛΩΜΟ ΣΤΟΝ ΚΑΒΑΦΗ 
179ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΟΣ\ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ ΑΝΤΡΕΑΣ ΦΥΛΑΚΤΟΣ Ο ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΟΛΩΜΟΣ ΚΑΙ Η ΚΥΠΡΟΣ 
190ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΟΣ\ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ ΖΗΣΙΜΟΣ Χ. ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ IL DIONISIO HA VOLUTO PER FORZA MORIRE... 
203ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΟΣ\ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΠΥΛΑΡΙΝΟΣ Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ Δ. ΣΟΛΩΜΟΥ 
220ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΟΣ\ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ ΝΤΙΝΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Η ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΑΙ Ο ΣΟΛΩΜΟΣ 
224ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΟΣ\ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ ΣΑΝΙΑ ΒΕΛΚΟΒΑ Ο Δ. ΣΟΛΩΜΟΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 
228ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΟΣ\ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ ΘΑΝΑΣΗΣ ΒΑΛΤΙΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΟΛΩΜΟΣ (ΣΕΝΑΡΙΟ) 
Περίπλους - τχ. 48
57ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΟΣ\ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ   ΚΟΣΜΑΣ ΠΟΛΙΤΗΣ (1888-1974) 
57ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΟΣ\ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ ΜΑΤΙΝΑ ΠΑΠΟΥΛΙΑ Η ΖΩΗ ΤΟΥ ΨΥΧΙΚΙΩΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ Κ. ΠΟΛΙΤΗ 
66ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΟΣ\ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ PETER MACKRIDGE ΠΑΡΑΘΕΜΑΤΑ, ΠΑΡΩΔΙΑ, ΛΟΓΟΚΛΟΠΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΕΙΜΕΝΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ EROICA ΤΟΥ Κ. ΠΟΛΙΤΗ 
81ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΟΣ\ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ ΓΕΡΑΣΙΜΙΑ ΜΕΛΙΣΣΑΡΑΤΟΥ Η ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΠΛΑΙΣΙΩΣΗ ΚΑΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ EROICA 
92ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΟΣ\ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ ΜΑΡΙΤΑ ΠΑΠΑΡΟΥΣΗ ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ EROICA 
106ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΟΣ\ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΛΛΙΝΗΣ ΕΚΑΤΗ - Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΝΟΣ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑΤΟΣ 
114ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΟΣ\ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΩΣΤΙΟΥ «ΕΝΑ ΦΥΤΟ ΣΤΟΝ ΗΛΙΟ, ΠΟΥ ΤΟ ΚΟΥΝΑΕΙ Τ' ΑΕΡΑΚΙ» 
125ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΟΣ\ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ ΤΑΤΙΑΝΑ ΓΚΡΙΤΣΗ-ΜΙΛΛΙΕΞ ΠΟΡΤΡΑΙΤΑ ΤΗΣ ΜΝΗΜΗΣ: Κ. ΠΟΛΙΤΗΣ 
128ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΟΣ\ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΛΛΙΝΗΣ Ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ο ΜΕΓΑΣ ΤΟΥ Κ. ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ Η ΚΡΙΤΙΚΗ 
Περίπλους - τχ. 49
35ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΟΣ\ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ   ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 
35ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΟΣ\ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΠΥΛΑΡΙΝΟΣ ΕΝΑ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 
37ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΟΣ\ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ ΑΝΤΑ ΚΑΤΣΙΚΗ-ΓΚΙΒΑΛΟΥ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΑΠΟ ΤΟΝ ΗΘΙΚΟ ΛΟΓΟ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΔΑΧΗ ΣΤΗΝ ΤΕΡΨΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ 
48ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΟΣ\ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ ΣΟΦΙΑ ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ-ΠΑΡΑΣΧΟΥ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΝΕΟΥΣ 
59ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΟΣ\ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ ΒΑΣΩ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ 19ΟΥ ΑΙ. 
67ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΟΣ\ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Σ. ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΒΙΒΛΙΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 
74ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΟΣ\ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ ΠΟΛΥ ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΣΥΜΒΟΛΑ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 
81ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΟΣ\ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΠΥΛΑΡΙΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΓΕΡΟΣΤΑΘΗ ΤΟΥ Λ. ΜΕΛΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΞΕΝΟ ΤΗΣ ΕΙΡ. ΔΕΝΤΡΙΝΟΥ ΩΣ ΤΟΥΣ ΠΑΠΠΟΥΔΕΣ ΤΗΣ ΛΙΛΙΚΑΣ ΝΑΚΟΥ 
95ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΟΣ\ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ ΤΖΙΝΑ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ Η «ΜΟΥΣΙΚΗ ΤΩΝ ΛΕΞΕΩΝ, ΤΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, ΤΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΚΕΨΕΩΝ»: ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΗΤΙΚΗ ΤΗΣ ΜΑΓΙΚΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ ΤΟΥ Μ. ΚΟΝΤΟΛΕΩΝ 
107ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΟΣ\ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ ΜΑΝΟΣ ΚΟΝΤΟΛΕΩΝ ΠΑΙΔΙΑ, ΓΟΝΕΙΣ, ΒΙΒΛΙΟ, ΕΝΑ ΤΡΙΓΩΝΟ ΑΛΛΗΛΟΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ 
113ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΟΣ\ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ ΛΟΤΗ ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ-ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΤΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟ ΤΗΣ ΕΥΕΞΙΑΣ 
118ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΟΣ\ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΤΡΙΒΙΖΑΣ ΠΟΙΟΣ ΔΟΛΟΦΟΝΕΙ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΜΑ; Η ΓΙΑΤΙ ΑΠΟ ΤΟ ΝΑ ΤΡΩΕΙ Η ΘΕΙΑ ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΤΙΜΟΤΕΡΟ ΝΑ ΤΡΩΕΙ Ο ΔΡΑΚΟΣ ΤΗ ΘΕΙΑ 
127ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΟΣ\ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Η ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΚΟΠΙΑ ΕΝΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ ΤΗΣ ΝΕΟΤΕΡΗΣ ΓΕΝΙΑΣ 
133ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΟΣ\ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΛΩΤΗΣ ΤΟ ΜΑΥΡΟ ΚΑΙ ΤΟ ΑΣΠΡΟ ΨΩΜΙ: ΠΑΡΑΜΥΘΕΝΙΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΟΥΣΕΙΑ ΜΑΣ 
Περίπλους - τχ. 51
26ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΟΣ\ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ   ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΜΟΥΤΖΑΝ-ΜΑΡΤΙΝΕΓΚΟΥ, 1801-2001 ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ 
26ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΟΣ\ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ ΣΟΦΙΑ ΝΤΕΝΙΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
27ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΟΣ\ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΣΕΡΡΑΣ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΙΣ. ΜΟΥΤΖΑΝ-ΜΑΡΤΙΝΕΓΚΟΥ 
43ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΟΣ\ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΟΙ ΦΩΝΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ 
59ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΟΣ\ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ ΡΑΝΙΑ ΠΟΛΥΚΑΝΔΡΙΩΤΗ Η ΑΥΤΟΒΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΕΛΙΣ. ΜΟΥΤΖΑΝ-ΜΑΡΤΙΝΕΓΚΟΥ 
69ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΟΣ\ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ ΒΙΚΥ ΠΑΤΣΙΟΥ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΕΙΣ ΜΙΑΣ ΑΠΟΥΣΙΑΣ 
73ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΟΣ\ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ ΣΟΦΙΑ ΝΤΕΝΙΣΗ ΠΟΣΟ «ΑΥΤΟΒΙΟΓΡΑΦΙΚΗ» ΕΙΝΑΙ Η ΑΥΤΟΒΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ; 
82ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΟΣ\ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ ΑΝΝΑ ΤΑΜΠΑΚΗ ΟΙ ΔΡΑΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΜΑΡΤΙΝΕΓΚΟΥ 
Νέα Εστία - τχ. 1732
451ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ Δ. ΑΓΓΕΛΟΥ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ, ΓΡΑΜΜΑΤΑ 
453ΒΙΒΛΙΟ ΠΑΤΡΙΝΕΛΗΣ Χ. Γ. ΘΩΜΑΣ Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ, ΠΑΛΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ 
455ΒΙΒΛΙΟ ΒΑΝΤΑΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΠΙΝΟΖΑ, ΠΡΑΓΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΟΥ ΝΟΥ 
459ΒΙΒΛΙΟ ΜΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ ΓΚΙΟΥΡΑΣ, ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΠΟΛΙΤΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 
Νέα Εστία - τχ. 1733
661ΒΙΒΛΙΟ ΑΡΑΓΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΙΩΡΓΗΣ ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ, ΟΤΑΝ ΤΟ ΠΕΛΜΑ ΜΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑΖΕ ΜΕ ΤΟ ΧΩΜΑ 
666ΒΙΒΛΙΟ ΝΑΣΙΟΥΤΖΙΚ ΠΑΥΛΙΝΑ ΑΛΕΞΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ, ΜΠΑΡ ΦΛΩΜΠΕΡ 
669ΒΙΒΛΙΟ ΠΑΝΣΕΛΗΝΟΣ ΑΛΕΞΗΣ ΓΙΩΡΓΗΣ ΓΙΑΤΡΟΜΑΝΩΛΑΚΗΣ, ΣΤΗΝ ΚΟΙΛΑΔΑ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 
672ΒΙΒΛΙΟ ΚΟΝΤΟΣ ΠΑΥΛΟΣ WITTGENSTEIN, ΠΕΡΙ ΗΘΙΚΗΣ 
675ΒΙΒΛΙΟ ΨΥΧΟΠΑΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΑΙ ΥΛΙΣΜΟΣ. ΣΠΟΥΔΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ 
Περίπλους - τχ. 17-18
100ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ DAMNATIO, MEMORIAE ΚΑΙ... ERRATA 
101ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Γ. ΑΝΔΡΕΙΩΜΕΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΥ ΣΕΦΕΡΗ: ΤΟ ΒΥΣΣΙΝΙ ΤΕΤΡΑΔΙΟ 
102ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΝΙΚΟΣ ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΡΕΥΝΩΝ «ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ» ΤΟΜΟΣ Ζ' 
103ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Θ. ΚΑΝΔΥΛΑΣ ΘΕΜΗ ΤΟΣΟΥΛΗ: ΜΠΑΛΟΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΧΟΡΕΥΤΗ ΚΑΙ ΤΟ ΑΣΠΡΟ 
104ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΜΑΡΙΟΣ ΣΤΡΑΝΗΣ ΡΙΤΣΑΣ ΦΡΑΓΚΟΥ-ΚΙΚΙΛΙΑ: ΑΝΤΙΜΑΜΑΛΟ 
106ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΣΕΡΡΑΣ ΛΟΥΛΑΣ ΒΟΛΒΗ-ΜΥΛΩΝΑ: ΠΛΗΡΩΜΑ ΧΡΟΝΟΥ 
Περίπλους - τχ. 19
196ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ Θ. ΒΕΙΚΟΥ: ΤΑ ΕΙΔΩΛΑ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ 
198ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΣΕΡΡΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΦΩΣΤΙΕΡΗΣ: "ΤΟ ΘΑ ΚΑΙ ΤΟ ΝΑ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ" 
198ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΣΕΡΡΑΣ ΜΑΧΗ ΜΟΥΖΑΚΗ: "ΠΡΙΣΜΑΤΙΚΗ ΜΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ" 
199ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΣΕΡΡΑΣ Γ.Ε. ΓΕΩΡΓΟΥΣΗΣ: "ΔΙΠΛΟΣΚΟΠΙΑ"  
199ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΣΕΡΡΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ-ΚΑΡΟΛΟΣ ΚΛΗΜΗΣ: "ΔΡΩΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΘΙΜΑ ΤΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΟΥ ΛΑΟΥ" 
199ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΣΕΡΡΑΣ ΝΤΙΝΟΣ ΚΟΝΟΜΟΣ: "ΕΠΤΑΝΗΣΙΑΚΑ ΦΥΛΛΑ" 
200ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΣΕΡΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΟΥΤΣΗΣ: "Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΞΑΝΑΣΤΑΥΡΩΝΕΤΑΙ" 
200ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΣΕΡΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: "Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΞΕΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΥΠΗΜΕΝΗΣ" 
200ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΣΕΡΡΑΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΝΤΟΥΦΕΞΗΣ: "ΛΕΚΤΙΚΑ ΔΙΠΟΛΑ" 
200ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΣΕΡΡΑΣ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΟΥ: "ΣΥΜΠΑΝΤΙΚΑ" 
201ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΣΕΡΡΑΣ ΒΑΣΙΑ ΤΣΩΝΗ: "Η ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ" 
201ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΜΑΡΙΟΣ ΣΤΡΑΝΗΣ ΚΩΣΤΑ Γ. ΤΣΙΚΝΑΚΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΝΕΑΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ (1915-1936) ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ 
201ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΜΑΡΙΟΣ ΣΤΡΑΝΗΣ STENDHAL: ΤΑ ΘΑΥΜΑΤΑ Η ΤΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ 10ΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1840  
Περίπλους - τχ. 20
290ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΓΓΕΛΑΤΟΣ  
Περίπλους - τχ. 21-22
83ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΓΓΕΛΑΤΟΣ  
Περίπλους - τχ. 24-25
268ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΡΙΤΣΑ ΦΡΑΓΚΟΥ-ΚΙΚΙΛΙΑ ΤΟ «ΧΡΟΝΙΚΟ ΕΝΟΣ ΕΦΙΑΛΤΗ» Η ΤΙ ΚΑΛΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ Ο ΘΥΜΟΣ 
272ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΦΛΩΡΙΝ ΜΑΡΙΝΕΣΚΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΣ, ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΡΡΩΣΤΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΑ ΕΠΤΑΝΗΣΑ ΕΠΙ ΑΓΓΛΟΚΡΑΤΙΑΣ (1815-1854) 
273ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝΔΡΕΙΩΜΕΝΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΕΡΑΚΛΗΣ, ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 1945-1980. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 
Περίπλους - τχ. 26
73ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΓΑΡΑΝΤΟΥΔΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΠΙΓΟΝΩΝ: ΜΙΑ ΑΝΑΠΟΔΡΑΣΤΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ. 
77ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΖΗΣΙΜΟΣ Χ. ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟΝ ΤΟΥ ΜΟΡΕΩΣ 
Περίπλους - τχ. 27
153ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΓΑΡΑΝΤΟΥΔΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΝΤΟΓΝΩΣΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΑΣΤΟΥ 
157ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΒΑΡΑΣ Η ΚΛΕΨΥΔΡΑ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΑΝΑΠΟΛΩΝΤΑΣ ΤΟ ΧΑΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟ 
Περίπλους - τχ. 28-29
73ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ\ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ ΡΙΤΣΑ ΦΡΑΓΚΟΥ-ΚΙΚΙΛΙΑ  
75ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ\ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ ΜΙΣΕΛ ΦΑΙΣ  
77ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ\ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ Μ. ΚΙΤΡΟΜΗΛΙΔΗΣ  
78ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ\ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΣΕΡΡΑΣ  
80ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ\ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΒΑΡΑΣ  
82ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ\ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΖΑΔΕΣ  
83ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ\ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ ΜΑΡΙΟΣ ΣΤΡΑΝΗΣ  
84ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ\ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ ΜΑΡΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ  
Περίπλους - τχ. 30-31
216ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ\ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ ΡΙΤΣΑ ΦΡΑΓΚΟΥ-ΚΙΚΙΛΙΑ Η ΙΔΙΑΖΟΥΣΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΡΕΜΜΥΔΑ 
218ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ\ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ ΒΕΡΟΝΙΚΗ ΔΑΛΑΚΟΥΡΑ ΤΑ ΚΕΡΑΥΝΙΑ ΟΡΥΓΜΑΤΑ ΤΟΥ ΜΑΝΟΛΗ ΠΡΑΤΙΚΑΚΗ 
Περίπλους - τχ. 32
325ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ\ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ    
Περίπλους - τχ. 33
98ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ\ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΒΙΤΣΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΙΑΣ ΕΠΟΧΗΣ ΚΑΙ ΜΙΑΣ ΖΩΗΣ 
Περίπλους - τχ. 34-35
271ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ\ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ ΘΟΔΩΡΟΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΕΤΡΗ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΡΟΣΩΔΙΑ 
273ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ\ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΚΑΡΑΝΤΖΗ ΑΝΙΣΗ ΠΛΗΝ ΘΕΤΙΚΗ ΥΦΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 
275ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ\ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΚΟΥΡΟΥ-ΧΡΟΝΗ Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ, ΑΛΛΑ Ο ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
279ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ\ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ ΖΩΗ ΣΑΜΑΡΑ ΘΕΙΟ ΑΝΔΡΟΓΥΝΟ 
Περίπλους - τχ. 36
98ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ\ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ ΛΙΑ ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΞΑΝΑΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΥΤΟΒΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΕΥΑΣ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΛΙΓΗ ΠΑΛΙΟΜΟΔΙΤΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΑΤΡΙΑ 
101ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ\ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΣΕΡΡΑΣ ΔΙΑΧΥΤΟ ΦΩΣ ΠΟΙΗΤΙΚΟ Μ' ΕΝΑ ΦΑΝΟ ΘΥΕΛΛΗΣ. 
104ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ\ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ ΠΟΠΗ ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΜΟΝΑΧΙΚΟ ΤΑΞΙΔΙ 
105ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ\ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΖΑΔΕΣ Κ' Η ΠΟΙΗΣΗ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ «ΤΟΛΜΗ ΚΑΙ ΑΡΕΤΗ» 
107ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ\ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ ΜΙΣΕΛ ΦΑΙΣ ΣΤΟΝ ΔΡΟΜΟ ΤΗΣ ΙΔΙΟΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ 
Περίπλους - τχ. 37
171ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ\ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΚΑΡΑΝΤΖΗ ΥΠΕΡΡΕΑΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ 
174ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ\ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΠΑΝΤΑΖΑΚΟΣ Ο ΠΟΙΗΤΗΣ ΤΩΝ ΝΗΠΙΩΝ 
182ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ\ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΒΙΤΣΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΟΣ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ 
184ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ\ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΟΜΟΝΗΣ-ΤΖΑΓΚΛΑΡΑΣ Η ΖΩΗ ΔΥΟ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΜΕΣΤΗ ΣΕ ΚΟΣΜΟΙΣΤΟΡΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 
Περίπλους - τχ. 40
116ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ\ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ 
125ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ\ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ ΔΩΡΑ Φ. ΜΑΡΚΑΤΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΤΙΚΗ ΚΥΟΦΟΡΙΑ 
128ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ\ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ ΜΙΣΕΛ ΦΑΙΣ ΣΠΑΡΑΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΙΚΟΥ ΑΝΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΟΥ 
130ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ\ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΕΝΑΣ ΜΥΘΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΕΙ, ΣΤΟΧΑΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΕΞΟΜΟΛΟΓΕΙΤΑΙ 
138ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ\ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ ΝΙΚΟΣ ΜΠΑΖΙΑΝΑΣ Ο ΧΡΟΝΙΚΟΓΡΑΦΟΣ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΒΟΛΟΥ 
141ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ\ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΒΙΤΣΟΣ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΟΥ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΜΙΑΣ ΠΟΛΗΣ 
143ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ\ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ ΜΑΡΙΑ ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΥ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ ΔΡΑΣΤΙΚΗ 
145ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ\ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΣΕΡΡΑΣ ΜΕ ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΜΑΣΤΟΡΙΑ 
148ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ\ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ ΜΑΡΙΑ ΦΩΤΙΟΥ-ΒΛΑΧΟΥ ΤΑΞΙΔΕΥΟΝΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΛΑΓΚΕ 
150ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ\ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΠΟΥ «ΓΥΡΕΥΑΝ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ» ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΤΑ 
Περίπλους - τχ. 41
103ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ\ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΒΙΤΣΟΣ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΧΑΜΗΛΩΝ ΤΟΝΩΝ 
106ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ\ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΤΩΝ ΕΡΩΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ 
109ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ\ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ ΜΑΡΙΑ ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΥ ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΑΤΙΑ 
111ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ\ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ ΕΛΕΝΗ ΧΩΡΕΑΝΘΗ ΣΤΗ ΛΑΓΝΕΙΑ ΤΩΝ ΛΕΞΕΩΝ 
114ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ\ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΚΟΥΡΟΥ-ΧΡΟΝΗ ΛΟΓΟΣ ΦΩΝΗΕΙΣ 
Περίπλους - τχ. 42
95ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ\ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ ΝΙΚΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΑΥΘΕΝΤΙΑ ΤΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΛΟΓΙΟΥ 
97ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ\ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΛΑΧΟΥΡΗΣ ΙΣΜΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟΝ ΔΡΟΜΟ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ 
99ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ\ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ ΖΕΤΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΗ ΣΤΟΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΜΑΣ ΦΛΟΙΟ 
101ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ\ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ Α. Γ. ΣΠΑΘΑΡΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΤΗΣ ΔΙΑΦΥΓΟΥΣΗΣ ΕΙΡΩΝΕΙΑΣ 
104ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ\ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ ΠΟΠΗ ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΜΙΑ ΠΟΛΥΚΥΜΑΝΤΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ 
Περίπλους - τχ. 43
101ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ\ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ 
103ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ\ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ ΠΑΝΑΓ. ΚΑΡΑΦΩΤΙΑΣ ΠΡΟΣΟΧΗ ΕΥΘΡΑΥΣΤΟΝ! 
105ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ\ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 
107ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ\ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ ΜΑΡΙΑ ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΥ ΣΧΕΣΗ ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΗ 
108ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ\ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ Γ. Ν. ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟ «ΕΙΝΑΙ» ΜΙΑΣ ΖΩΗΣ 
111ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ\ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ Μ. Γ. ΜΕΡΑΚΛΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΤΟΠΙΟΥ... 
Περίπλους - τχ. 44
145ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ\ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ ΜΑΡΙΑ ΤΟΠΑΛΗ ADIEU? BIENVENUE! 
150ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ\ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΒΙΤΣΟΣ ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ «ΕΞΩ» ΤΟΥ ΠΤΩΧΟΠΟΥΛΟΥ 
153ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ\ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΝΑΣ ΥΜΝΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΕΣ ΕΞΟΧΕΣ 
157ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ\ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Η ΑΞΟΔΕΥΤΗ ΔΥΝΑΜΗ 
161ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ\ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΛΑΧΟΥΡΗΣ ΒΙΒΛΙΑ ΚΟΝΤΡΑ ΣΤΗ ΡΑΣΤΩΝΗ ΤΟΥ ΣΑΛΟΝΙΟΥ ΜΑΣ 
165ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ\ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ 
167ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ\ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ ΝΤΙΝΟΣ ΜΕΛΑΧΡΙΣ ΤΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ «ΣΚΕΦΤΩ» 
169ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ\ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ ΝΤΙΝΟΣ ΜΕΛΑΧΡΙΣ ΕΝΑ ΒΙΒΛΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΑΙΩΝΑ 
Περίπλους - τχ. 45
105ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ\ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ ΜΑΡΙΑ ΛΙΤΣΑΡΔΟΥ ΣΥΜΜΑΧΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟ «ΧΡΟΝΟ ΑΝΤΙΜΑΧΟ» 
108ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ\ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΑ «ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ» ΕΜΠΝΕΟΥΝ 
112ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ\ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Ο ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ ΜΕ ΦΟΝΤΟ ΤΙΣ ΙΔΕΕΣ, ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ, ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 
116ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ\ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ ΝΙΚΟΣ Γ. ΜΟΣΧΟΝΑΣ Η ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΥΤΟΝΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ 
119ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ\ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ ΠΟΠΗ ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΟΣΑ ΘΕΛΑΤΕ ΝΑ ΜΑΘΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟ Σ. ΧΟΛΜΣ 
121ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ\ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΣΙΟΥ 
Περίπλους - τχ. 46-47
237ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ\ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ ΝΤΙΝΟΣ ΜΕΛΑΧΡΙΣ ΔΡΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΤΡΑΠΟΙ 
239ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ\ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΒΙΤΣΟΣ ΜΙΑ ΚΑΤΑΚΕΡΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ΙΔΑΝΙΚΗ ΕΠΟΧΗ 
240ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ\ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ ΜΑΡΙΟΣ ΣΤΡΑΝΗΣ ΟΙ ΜΥΘΟΙ ΤΩΝ ΠΑΘΩΝ ΜΙΑΣ ΓΕΝΙΑΣ 
241ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ\ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΒΙΤΣΟΣ ΟΙ ΑΛΛΟΙ ΜΕ ΒΡΑΒΕΙΟ 
Περίπλους - τχ. 48
141ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ\ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝ ΤΟ ΔΟΥΝΑΙ ΚΑΙ ΛΑΒΕΙΝ 
145ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ\ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΠΕΡΙΜΕΝΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΠΑΠΑΣ 
148ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ\ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΥΜΝΟΣ ΣΤΗΝ ΑΠΩΛΕΙΑ 
150ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ\ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ ΝΤΙΝΟΣ ΜΕΛΑΧΡΙΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ - ΜΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑΣ ΜΑΣ 
153ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ\ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ ΝΙΚΟΣ ΜΠΑΖΙΑΝΑΣ ΜΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΗ ΕΚΔΟΣΗ 
155ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ\ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΒΙΤΣΟΣ ΕΡΩΤΙΚΕΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΞΑΡΤΙΣΕΙΣ 
157ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ\ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΜΗΛΙΩΝΗΣ ΕΡΩΤΙΣΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ 
Περίπλους - τχ. 49
147ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ\ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ ΤΖΙΝΑ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΤΟ ΦΟΡΕΜΑ ΤΗΣ ΣΤΑΧΤΟΠΟΥΤΑΣ 
150ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ\ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ ΕΛΕΝΗ ΧΩΡΕΑΝΘΗ ΕΝΑΣ ΑΣΥΝΗΘΙΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ 
152ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ\ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ ΒΑΣΩ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ «ΣΙΝΙΑΛΑ ΨΥΧΗΣ»: ΜΙΑ ΚΡΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΟ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ ΤΗΣ ΕΛΣΑΣ ΧΙΟΥ 
154ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ\ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΠΥΛΑΡΙΝΟΣ Η ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΑΣ 
158ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ\ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ ΑΘΗΝΑ ΝΤΟΥΛΙΑ Η ΓΟΗΤΕΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΥΘΙΩΝ 
163ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ\ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ Κ. Α. ΚΟΛΟΒΟΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΜΕ ΔΡΑΚΟΝΤΟΥΣ 
165ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ\ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΒΙΤΣΟΣ Η ΖΑΚΥΝΘΟΣ ΕΝΑ ΘΕΑΤΡΟ 
Περίπλους - τχ. 50
97ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ\ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ Κ. Α. ΚΟΛΟΒΟΣ ΕΝΑΣ ΑΞΕΧΑΣΤΟΣ ΜΗΝΑΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 
99ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ\ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ ΡΙΤΣΑ ΦΡΑΓΧΟΥ-ΚΙΚΙΛΙΑ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙΣ ΤΟ ΑΜΠΟΡΕΤΟ 
102ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ\ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΛΑΧΟΥΡΗΣ ΓΡΟΘΙΑ ΣΤΟ ΣΤΟΜΑΧΙ 
106ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ\ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ ΤΖΙΝΑ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ Ο ΔΥΝΑΜΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΝΕΟΤΗΤΑΣ 
111ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ\ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΛΑΧΟΥΡΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΣ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΕΡΩΤΑΣ 
114ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ\ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΕΜΕΤΗΣ ΕΝΑΣ ΚΟΣΜΟΣ ΒΟΥΒΟΣ ΚΑΙ ΜΑΡΑΖΩΜΕΝΟΣ 
115ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ\ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ ΜΙΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ 
118ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ\ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΕΜΕΤΗΣ ΥΨΗΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 
120ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ\ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ ΒΙΤΩ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΦΑΝΤΑΣΙΑ, ΣΤΡΩΤΟ ΥΦΟΣ 
123ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ\ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ ΕΛΕΝΗ ΧΩΡΕΑΝΘΗ ΕΝΑ ΠΑΙΔΙ ΠΟΥ ΤΡΑΓΟΥΔΑΕΙ 
128ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ\ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ ΕΛΕΝΗ ΧΩΡΕΑΝΘΗ ΕΝΑ ΕΛΕΓΕΙΟ 
132ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ\ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΓΚΑΚΗΣ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ 
Περίπλους - τχ. 51
122ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ\ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ ΠΙΕΡΡΙΝΑ ΚΟΡΙΑΤΟΠΟΥΛΟΥ-ΑΓΓΕΛΗ ΑΝΑΣΚΕΥΑΖΕΙ ΕΔΡΑΙΩΜΕΝΕΣ ΔΟΞΑΣΙΕΣ ΑΙΩΝΩΝ 
126ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ\ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ Ν. ΜΟΥΣΜΟΥΤΗΣ Η «ΝΟΡΜΑ» ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ ΜΕ ΒΡΑΣΤΟ... 
131ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ\ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΛΗΝΕΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ 
133ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ\ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ ΑΝΝΑ ΔΑΜΙΑΝΙΔΟΥ ΚΑΤΙ ΚΡΥΜΜΕΝΟ 
135ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ\ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ ΘΑΝΑΣΗΣ ΣΚΡΟΥΜΠΕΛΟΣ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ 
137ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ\ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΝΑΣ ΓΥΠΑΣ ΑΝΤΙΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ 
139ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ\ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΟΛΩΜΟΥ ΕΝΑ ΠΟΛΛΑ ΥΠΟΣΧΟΜΕΝΟ ΝΕΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ 
140ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ\ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ Β. Α. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΑΒΑΤΑΡΙΚΑ ΠΟΥΛΙΑ 
141ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ\ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ Ν. ΜΟΥΣΜΟΥΤΗΣ ΑΝΑΨΗΛΑΦΗΣΗ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑΣ 
144ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ\ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ ΧΡΥΣΑ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Η ΚΡΥΦΗ ΖΩΗ ΜΙΑΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΑΣ 
145ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ\ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ ΝΙΚΟΣ ΜΑΚΡΗΣ ΠΟΙΗΣΗ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΩΝ 
146ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ\ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ ΕΛΕΝΗ ΧΩΡΕΑΝΘΗ ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΑ ΠΟΙΗΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ 
Περίπλους - τχ. 1
58ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ  
59ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΣΕΡΡΑΣ  
60ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΣΕΡΡΑΣ  
61ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΣΕΡΡΑΣ  
Περίπλους - τχ. 2
113ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ    
Περίπλους - τχ. 3
185ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ    
Περίπλους - τχ. 4
261ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ    
Περίπλους - τχ. 5-6
98ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΣΕΡΡΑΣ  
Περίπλους - τχ. 7
181ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΑΤΟΣ  
Περίπλους - τχ. 8
256ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ  
256ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΒΙΤΣΟΣ  
256ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΩΣΤΑΣ ΚΩΤΟΥΛΑΣ  
257ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΣΕΡΡΑΣ  
257ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ  
257ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΒΙΤΣΟΣ  
258ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Δ. ΦΛΕΜΟΤΟΜΟΣ  
258ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΣΕΡΡΑΣ  
258ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Δ. ΦΛΕΜΟΤΟΜΟΣ  
259ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΣΕΡΡΑΣ  
259ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ  
259ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Δ. ΦΛΕΜΟΤΟΜΟΣ  
Περίπλους - τχ. 9-10
87ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΣΕΡΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗ ΒΑΡΒΕΡΗ: "Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟ ΣΤΡΩΝΕΙ" 
88ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ Λ. ΠΟΛΙΤΗ: "ΓΥΡΩ ΣΤΟΝ ΣΟΛΩΜΟ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΑΡΘΡΑ (1938-1982) 
89ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΡΥΔΑΚΗΣ ΤΑΣΟΣ ΜΟΥΖΑΚΗΣ: "ΥΠΕΡΑΦΘΟΝΙΕΣ" 
89ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΣΕΡΡΑΣ ΒΑΣΙΑΣ ΤΣΩΝΗ: "Ο ΜΥΘΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑΣ Η (ΑΘΕΑΤΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΑ)" 
90ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΡΥΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΡΟΥΣΤΑΛΙΑΣ: "ΠΟΛΕΙΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΦΩΤΟΣ" 
90ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΣΕΡΡΑΣ ΘΑΝΑΣΗ ΒΕΝΕΤΗ: "ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΕΙΑ" 
90ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΡΥΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΡΑΝΙΩΤΗΣ: "ΙΧΝΗ" 
90ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΦΛΕΜΟΤΟΜΟΣ ΑΛΕΞΗΣ ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ: "ΜΟΝΑ-ΛΙΖΑ" 
91ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΡΥΔΑΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΚΑΡΑΤΖΑΣ: "ΧΡΩΜΑΤΑ ΦΩΝΗΕΝΤΑ" 
91ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΡΥΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΙΚΟΛΙΤΣΕΑΣ: "ΚΥΚΛΙΟ ΑΙΜΑ" 
91ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΦΛΕΜΟΤΟΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΙΒΑΣ: "ΚΟΝΤΙΝΟ ΠΛΑΝΟ" 
91ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΒΙΤΣΟΣ Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝΔΡΕΙΩΜΕΝΟΣ, "Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΚΑΛΒΟΥ ΣΤΑ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΙΛΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΙΝΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΤΟΥ" 
92ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΦΛΕΜΟΤΟΜΟΣ D.H. LAWRENCE-P. RENTCHNICK: "ΔΥΟ ΚΕΙΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΟΝ EDGAR ALLAN POE" 
92ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΡΥΔΑΚΗΣ ΣΤΑΦΑΝΟΣ ΚΑΤΗΣ: "ΝΥΧΤΕΡΙΝΟ ΕΝΥΔΡΕΙΟ" 
92ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΒΙΤΣΟΣ ΜΙΧΑΛΗ ΜΟΔΙΝΟΥ "ΜΥΘΟΙ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΟΥΣ ΤΡΟΠΙΚΟΥΣ" 
93ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΑΡΙΟΣ ΣΤΡΑΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗ ΑΝΔΡΙΩΤΗ "ΤΟ ΥΠΟΣΥΝΕΙΔΗΤΟ ΒΓΗΚΕ ΒΟΛΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ" 
93ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΑΡΙΟΣ ΣΤΡΑΝΗΣ ΑΘΑΝ.Β. ΝΤΑΟΥΣΑΝΗ: ΒΟΥΒΟΙ ΤΡΟΠΙΚΟΙ, ΠΟΙΗΜΑΤΑ 
Περίπλους - τχ. 11
178ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ  
179ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΓΓΕΛΑΤΟΣ  
179ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΡΥΔΑΚΗΣ  
179ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΣΕΡΡΑΣ  
179ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΑΡΙΟΣ ΣΤΡΑΝΗΣ  
179ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΑΣΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ  
Περίπλους - τχ. 12
240ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΛΑΖΑΝΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ  
Περίπλους - τχ. 13-14
67ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΡΥΔΑΚΗΣ ΝΤΙΝΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: "ΟΙ ΡΕΜΠΕΤΕΣ ΤΟΥ ΝΤΟΥΝΙΑ" 
68ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΗΚΑΣ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ, "ΠΕΖΟΓΡΑΦΗΜΑ" 
69ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΡΥΔΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ: "ΟΙΚΙΑΚΑ" 
70ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΣΕΡΡΑΣ ΚΩΣΤΑΣ ΛΟΓΑΡΑΣ: "ΥΠΟΠΤΟΙ ΔΡΟΜΟΙ" 
71ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΣΕΡΡΑΣ ΣΠΥΡΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: "Η ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ" 
71ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΡΥΔΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΤΖΟΓΛΟΥ: "ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ" 
71ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΡΥΔΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΚΑΡΙΜΠΑΣ-ΝΤΙΝΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: "ΕΝΑΝΤΙΟΝ" 
71ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΡΥΔΑΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΚΑΡΑΤΖΑΣ: "ΧΡΩΜΑΤΑ ΦΩΝΗΕΝΤΑ" 
72ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΑΡΙΟΣ ΣΤΡΑΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗ ΑΝΔΡΙΩΤΗ: "ΟΙ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ" 
72ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΡΥΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ: "ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ" 
72ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΡΥΔΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΡΑΒΟΣ: "ΣΟΝΕΤΟ ΤΟΥ ΣΚΟΤΕΙΝΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ" 
Περίπλους - τχ. 15
137ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ  
139ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝΔΡΕΙΩΜΕΝΟΣ  
141ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΝΤΙΝΟΣ ΚΟΛΟΒΟΣ  
142ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΑΡΙΟΣ ΣΤΡΑΝΗΣ  
Νέα Εστία - τχ. 10
582ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ Γ. Σ. ΟΥΓΟΣ ΦΩΣΚΟΛΟΣ 
588ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙΡΟΦΥΛΑΣ ΦΩΣΚΟΛΟΣ ΚΑΙ ΚΑΛΒΟΣ 
595ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ ΜIX. Γ. ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΔΕΝ ΗΡΘΕΣ 
596ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ ΨΥΧΑΡΗΣ ΕΒΑ 
Νέα Εστία - τχ. 16-40
726ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΚΡΙΤΙΚΗ ΤΕΛΛΟΣ ΑΓΡΑΣ Κ. Γ. ΚΑΡΥΩΤΑΚΗΣ 
728ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΤΡΟΣ ΧΑΡΗΣ Κ. Γ. ΚΑΡΥΩΤΑΚΗΣ 
Νέα Εστία - τχ. 17-41
772ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΚΡΙΤΙΚΗ ΓΟΡΓΙΑΣ Ο ΛΟΓΟΤΕΧΝΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ 
778ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΚΡΙΤΙΚΗ ΚΛΕΩΝ ΠΑΡΑΣΧΟΣ ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗΣ 
806ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΚΡΙΤΙΚΗ Ξ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΚΟΥΛΟΥΔΗΣ 
Νέα Εστία - τχ. 18-42
835ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΚΡΙΤΙΚΗ ΚΛΕΩΝ ΠΑΡΑΣΧΟΣ ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗΣ 
Νέα Εστία - τχ. 19-43
887ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΚΡΙΤΙΚΗ ΖΑΝ ΜΑΡΤΕΝ ΡΑΜΥΖ, ΣΥΓΓΡΑΦΕΥΣ ΕΛΒΕΤΟΓΑΛΛΟΣ (ΜΕΤΑΦΡΑΣΙΣ Μ.Δ.Σ.) 
903ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΚΡΙΤΙΚΗ Ξ. Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΡΟΙΛΟΥ  
Νέα Εστία - τχ. 20-44
917ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΚΡΙΤΙΚΗ ΠΑΥΛΟΣ ΝΙΡΒΑΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΙΛΟΣ 
946ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΚΡΙΤΙΚΗ Τ. Α. ΕΥΘΑΛΙΑ Δ. ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΥ 
Νέα Εστία - τχ. 21-45
1002ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΚΡΙΤΙΚΗ Π. Χ. ΨΥΧΑΡΗ, «ΟΙ ΨΥΧΑΡΗΔΕΣ» 
Νέα Εστία - τχ. 22-46
1016ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΚΡΙΤΙΚΗ ΧΡ. ΤΣΟΥΝΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΞΑΝΘΟΥΔΙΔΗΣ  
1022ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΚΡΙΤΙΚΗ ΝΙΚΟΣ ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΑΡΔΥΣ, ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ 
Νέα Εστία - τχ. 24-48
1125ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Α. ΔΟΝΤΑΣ ΡΗΓΑΣ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ 
Νέα Εστία - τχ. 1263
347ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΚΡΙΤΙΚΗ ΞΕΝΟΦΩΝ Ι. ΚΑΡΑΚΑΛΟΣ ΤΑΣΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ: Ο ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ. Η ΖΩΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΑ ΙΟΥΛΙΑΝΟΥ ΤΟΥ ΠΑΡΑΒΑΤΗ 
Νέα Εστία - τχ. 92
1071ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΔΗΜ. ΓΡ. ΚΑΜΠΟΥΡΟΓΛΟΥΣ ΟΙ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΙ 
Οροπέδιο - τχ. 4
505ΓΕΙΤΟΝΕΣ  Ilarie Voronca Στροφή Ι, II, Ο χορός των κοραλλιών, Ελαστικόν, Προφίλ κομμένο μέσα σ' ένα δάκρυ 
Οροπέδιο - τχ. 6
267ΓΕΙΤΟΝΕΣ Paul Eluard Η ζωή μας, Η απουσία 
Νέα Εστία - τχ. 1732
462ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΛΑΟΝΙΚΟΣ Η ΔΟΞΑ ΤΩΝ ΤΟΠΩΝΥΜΙΩΝ 
Νέα Εστία - τχ. 0 (τμ 55)
8ΓΛΩΣΣΙΚΑ - ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΚΩΝ. ΑΜΑΝΤΟΣ ΓΛΩΣΣΙΚΑ ΠΕΡΙΕΡΓΑ (ΧΩΡΑ - ΣΑΡΑΚΗΝΙΑ) 
Νέα Εστία - τχ. 643
538ΓΛΩΣΣΙΚΑ - ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ Δ. ΠΟΜΟΝΗΣ ΚΑΛΟΣ ΚΑΙ ΚΑΜΙΛΟΣ 
Νέα Εστία - τχ. 647
917ΓΛΩΣΣΙΚΑ - ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ Π. Ν. ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ 
Νέα Εστία - τχ. 674
991ΓΛΩΣΣΙΚΑ - ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΔΗΜ. Π. ΠΟΜΟΝΗΣ ΤΣΙΓΓΑΝΟΙ 
Νέα Εστία - τχ. 675
1067ΓΛΩΣΣΙΚΑ - ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ Π. Ν. ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΤΑ ΛΕΧΩΝΙΑ (ΤΟΠΟΝΥΜΙΟΛΟΓΙΚΑ) 
1078ΓΛΩΣΣΙΚΑ - ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΔΗΜ. Π. ΠΟΜΟΝΗΣ ΚΑΤΣΙΒΕΛΟΙ - ΓΥΦΤΟΙ 
Νέα Εστία - τχ. 676
1150ΓΛΩΣΣΙΚΑ - ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ Π. Ν. ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ Η ΦΡΑΣΗ «ΤΟ ΚΡΙΜΑ ΣΤΟ ΛΑΙΜΟ ΣΟΥ» 
Νέα Εστία - τχ. 762
424ΓΛΩΣΣΙΚΑ - ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΚΩΝ. ΑΜΑΝΤΟΣ ΓΛΩΣΣΙΚΑ ΠΕΡΙΕΡΓΑ 
Νέα Εστία - τχ. 802
1553ΓΛΩΣΣΙΚΑ - ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ Ι. Α. ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΠΩΝΥΜΑ ΣΕ -ΑΝΟΣ 
Νέα Εστία - τχ. 708
51ΓΛΩΣΣΙΚΑ - ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ - ΕΡΓΑ Δ. ΚΑΤΑΡΤΖΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (ΕΚΔ. ΚΑΙ ΣΧΟΛ. Κ. Θ. ΔΗΜΑΡΑ) 
Νέα Εστία - τχ. 709
95ΓΛΩΣΣΙΚΑ - ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ - ΕΡΓΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ Κ. ΤΑΜΑΣΟΚΛΗΣ Ο ΓΑΪΔΑΡΟΣ  
96ΓΛΩΣΣΙΚΑ - ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ - ΕΡΓΑ Δ. ΚΑΤΑΡΤΖΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (ΕΚΔ. ΚΑΙ ΣΧΟΛ. Κ. Θ. ΔΗΜΑΡΑ) 
Νέα Εστία - τχ. 711
266ΓΛΩΣΣΙΚΑ - ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ - ΕΡΓΑ Δ. ΚΑΤΑΡΤΖΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (ΕΚΔ. ΚΑΙ ΣΧΟΛ. Κ. Θ. ΔΗΜΑΡΑ) 
Νέα Εστία - τχ. 712
343ΓΛΩΣΣΙΚΑ - ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ - ΕΡΓΑ Δ. ΚΑΤΑΡΤΖΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (ΕΚΔ. ΚΑΙ ΣΧΟΛ. Κ. Θ. ΔΗΜΑΡΑ) 
Νέα Εστία - τχ. 713
391ΓΛΩΣΣΙΚΑ - ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ - ΕΡΓΑ Δ. ΚΑΤΑΡΤΖΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (ΕΚΔ. ΚΑΙ ΣΧΟΛ. Κ. Θ. ΔΗΜΑΡΑ) 
Νέα Εστία - τχ. 714
481ΓΛΩΣΣΙΚΑ - ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ - ΕΡΓΑ Δ. ΚΑΤΑΡΤΖΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (ΕΚΔ. ΚΑΙ ΣΧΟΛ. Κ. Θ. ΔΗΜΑΡΑ) 
Νέα Εστία - τχ. 715
551ΓΛΩΣΣΙΚΑ - ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ - ΕΡΓΑ Δ. ΚΑΤΑΡΤΖΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (ΕΚΔ. ΚΑΙ ΣΧΟΛ. Κ. Θ. ΔΗΜΑΡΑ) 
Νέα Εστία - τχ. 716
622ΓΛΩΣΣΙΚΑ - ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ - ΕΡΓΑ Δ. ΚΑΤΑΡΤΖΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (ΕΚΔ. ΚΑΙ ΣΧΟΛ. Κ. Θ. ΔΗΜΑΡΑ) 
Νέα Εστία - τχ. 717
682ΓΛΩΣΣΙΚΑ - ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ - ΕΡΓΑ Δ. ΚΑΤΑΡΤΖΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (ΕΚΔ. ΚΑΙ ΣΧΟΛ. Κ. Θ. ΔΗΜΑΡΑ) 
Νέα Εστία - τχ. 718
786ΓΛΩΣΣΙΚΑ - ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ - ΚΡΙΤΙΚΗ Π. Ν. ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ EMILE MISSIR: DICTIONNAIRE FRANCAIS - ROMEIQUE, DEUXIEME EDITION 
789ΓΛΩΣΣΙΚΑ - ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ - ΚΡΙΤΙΚΗ ΔΗΜ. Ε. ΚΑΛΙΤΣΟΥΝΑΚΗΣ DER GROSSE BROCKHAUS 
Νέα Εστία - τχ. 602
975ΓΛΩΣΣΙΚΑ ΠΕΡΙΕΡΓΑ ΚΩΝ. ΑΜΑΝΤΟΣ ΚΑΛΟΣ 
Νέα Εστία - τχ. 90
979ΓΛΩΣΣΟΓΝΩΣΙΑ ΜΕΝΟΣ ΦΙΛΗΝΤΑΣ ΜΕΡΙΚΕΣ ΛΕΞΕΙΣ 
Νέα Εστία - τχ. 95-96
1256ΓΛΩΣΣΟΓΝΩΣΙΑ ΜΕΝΟΣ ΦΙΛΗΝΤΑΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 
Νέα Εστία - τχ. 289
18ΓΝΩΜΙΚΑ GEMIER  
18ΓΝΩΜΙΚΑ ANDRE GIDE  
18ΓΝΩΜΙΚΑ ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ  
18ΓΝΩΜΙΚΑ MARC GIRARDIN SAINT  
18ΓΝΩΜΙΚΑ PAUL VALERY  
35ΓΝΩΜΙΚΑ JOUBERT  
35ΓΝΩΜΙΚΑ TAINE  
Νέα Εστία - τχ. 290
83ΓΝΩΜΙΚΑ ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ  
83ΓΝΩΜΙΚΑ NOVALIS FR. VON HARDENBERG  
83ΓΝΩΜΙΚΑ BLAISE PASCAL  
Νέα Εστία - τχ. 291
172ΓΝΩΜΙΚΑ ANDRE GIDE  
172ΓΝΩΜΙΚΑ JOUBERT  
172ΓΝΩΜΙΚΑ  LALO  
172ΓΝΩΜΙΚΑ RENAN  
172ΓΝΩΜΙΚΑ PAUL VALERY  
172ΓΝΩΜΙΚΑ J. J. WEISS  
172ΓΝΩΜΙΚΑ NOVALIS FR. VON HARDENBERG  
Νέα Εστία - τχ. 292
237ΓΝΩΜΙΚΑ BALZAC  
237ΓΝΩΜΙΚΑ CALDERON  
237ΓΝΩΜΙΚΑ ROBESPIERRE  
237ΓΝΩΜΙΚΑ PAUL VALERY  
237ΓΝΩΜΙΚΑ  ΠΕΡΣΙΚΗ ΠΑΡΟΙΜΙΑ 
237ΓΝΩΜΙΚΑ NOVALIS FR. VON HARDENBERG  
262ΓΝΩΜΙΚΑ ΒΥΡΩΝ  
262ΓΝΩΜΙΚΑ FLAUBERT  
262ΓΝΩΜΙΚΑ LACORDAIRE  
262ΓΝΩΜΙΚΑ ΟΒΙΔΙΟΣ  
262ΓΝΩΜΙΚΑ GEORGE SAND  
Νέα Εστία - τχ. 293
302ΓΝΩΜΙΚΑ RIVAROL  
302ΓΝΩΜΙΚΑ VINCI DA LEONARDO  
Νέα Εστία - τχ. 295
464ΓΝΩΜΙΚΑ JOUBERT  
464ΓΝΩΜΙΚΑ ΚΙΚΕΡΩΝ  
464ΓΝΩΜΙΚΑ POUCHKINE  
464ΓΝΩΜΙΚΑ NOVALIS FR. VON HARDENBERG  
Νέα Εστία - τχ. 296
557ΓΝΩΜΙΚΑ BERNARD CLAUDE  
557ΓΝΩΜΙΚΑ ANDRE GIDE  
557ΓΝΩΜΙΚΑ HEBBEL  
557ΓΝΩΜΙΚΑ HERCKRENRATH  
557ΓΝΩΜΙΚΑ FR. NIETZSCHE  
557ΓΝΩΜΙΚΑ PAUL VALERY  
Νέα Εστία - τχ. 297
606ΓΝΩΜΙΚΑ HERCKRENRATH  
606ΓΝΩΜΙΚΑ VICTOR HUGO  
606ΓΝΩΜΙΚΑ JOUBERT  
606ΓΝΩΜΙΚΑ FR. NIETZSCHE  
606ΓΝΩΜΙΚΑ PAUL VALERY  
Νέα Εστία - τχ. 298
683ΓΝΩΜΙΚΑ JOUBERT  
683ΓΝΩΜΙΚΑ BLAISE PASCAL  
687ΓΝΩΜΙΚΑ NOVALIS FR. VON HARDENBERG  
Νέα Εστία - τχ. 299
740ΓΝΩΜΙΚΑ BRUNETIERE  
740ΓΝΩΜΙΚΑ MARC GIRARDIN SAINT  
766ΓΝΩΜΙΚΑ HERCKRENRATH  
766ΓΝΩΜΙΚΑ FR. NIETZSCHE  
766ΓΝΩΜΙΚΑ PAUL VALERY  
Νέα Εστία - τχ. 300
828ΓΝΩΜΙΚΑ FR. NIETZSCHE  
Νέα Εστία - τχ. 301
881ΓΝΩΜΙΚΑ  GIDE 
881ΓΝΩΜΙΚΑ  NIETZSCHE 
881ΓΝΩΜΙΚΑ  SCHULZER 
Νέα Εστία - τχ. 302
977ΓΝΩΜΙΚΑ  GIRARDIN, SAINT MARC 
977ΓΝΩΜΙΚΑ  HERCKENRATH 
977ΓΝΩΜΙΚΑ  SHAKESPEARE 
977ΓΝΩΜΙΚΑ  SUARES ANDRE 
986ΓΝΩΜΙΚΑ  GIDE 
986ΓΝΩΜΙΚΑ  NIETZSCHE 
986ΓΝΩΜΙΚΑ  RENAN 
1003ΓΝΩΜΙΚΑ  NIETZSCHE 
Νέα Εστία - τχ. 305
1163ΓΝΩΜΙΚΑ  PEGUY  
« Προηγούμενη   7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27   Επόμενη »