Ezopi. 15 përralla nga Ezopi. [tr.by]: Kosta Raka. Tiranë: Linddita, 2009.
Original title: Μύθοι
Language: Albanian
Subject: Ancient Greek Literature

Notes: In 2 volumes (vol. I: 62p. - vol. II: 64p.)