Βρέθηκαν 2 εγγραφές. Εγγραφές 1-2.
Αποτελέσματα ανά σελίδα:
Italian
Ancient Greek Literature
Anacreonte. Le Anacreontee. [tr.by]: Gaetano Pelliccioni. Roma: Tipografia dell’ Unione Editrice, 1891. 141p.
Original title: (Selected works)
Language: Italian - Greek
Subject: Ancient Greek Literature
Bibliographic entry only - book not available
Euripide. Le Supplici. [tr.by]: Giuseppe Ammendola. Roma: Tipografia dell’ Unione Editrice, 1917. 32p.
Original title: Ικέτιδες
Language: Italian
Subject: Ancient Greek Literature
Bibliographic entry only - book not available