Βρέθηκαν 78 εγγραφές. Εγγραφές 1-10.
Αποτελέσματα ανά σελίδα:
English
Ancient Greek Literature
Aeschylus. The Oresteia. [tr.by]: Robert Fagles. New York: Penguin Books, 1984. 335p.
ISBN: 0-14-044333-9
Original title: Ορέστεια
Language: English
Subject: Ancient Greek Literature
Bibliographic entry only - book not available
Aeschylus. The Oresteian trilogy. [tr.by]: Philip Vellacott. Harmondsworth: Penguin, 1968. 203p.
Original title: Ορέστεια
Language: English
Subject: Ancient Greek Literature
Bibliographic entry only - book not available
Aesop. The complete fables. [tr.by]: Olivia Temple & Robert Temple · Introduction Robert Temple. New York: Penguin Books, 1998. 262p.
ISBN: 0-14-044649-4
Original title: Μύθοι
Language: English
Subject: Ancient Greek Literature
Bibliographic entry only - book not available
Appian. The civil wars. [tr.by]: John Carter · Introduction John Mackenzie Carter. London: Penguin Books, 1996. 435p.
ISBN: 0-14-044509-9
Original title: Ρωμαϊκά
Language: English
Subject: Ancient Greek Literature
Bibliographic entry only - book not available
Aristophanes. Frogs and other plays. [tr.by]: David Barrett · Revision Shomit Dutta · Introduction - Notes Shomit Dutta. London: Penguin Books, c2007. 236p.
ISBN: 978-0-14-044969-3
Original title: (Selected works)
Language: English
Subject: Ancient Greek Literature
Bibliographic entry only - book not available
Aristophanes. The Birds and other plays. [tr.by]: David Barrett & Alan H. Sommerstein · Introduction David Barrett · Introduction Alan Herbert Sommerstein. London: Penguin Books, 2003. 336p.
ISBN: 0-14-044951-5
Original title: (Selected works)
Language: English
Subject: Ancient Greek Literature
Bibliographic entry only - book not available
Aristophanes. Lysistrata and other plays. [tr.by]: Alan H. Sommerstein · Introduction - Notes Alan Herbert Sommerstein. London: Penguin, 2002. 241p.
ISBN: 0-14-044814-4
Original title: (Selected works)
Language: English
Subject: Ancient Greek Literature
Bibliographic entry only - book not available
Aristophanes. The Knights. Peace. Wealth. The Birds. The Assembly Women. [tr.by]: David Barrett & Alan H. Sommerstein. Harmondsworth: Penguin Books, 1978. 336p.
ISBN: 0-14-044332-0
Original title: Ιππείς. Ειρήνη. Πλούτος. Όρνιθες. Εκκλησιάζουσες
Language: English
Subject: Ancient Greek Literature
Bibliographic entry only - book not available
Aristophanes. The Acharnians. The clouds. Lysistrata. [tr.by]: Alan H. Sommerstein · Introduction Alan Herbert Sommerstein. London: Penguin, 1973. 255p.
ISBN: 0-14-044287-1
Original title: Αχαρνείς. Νεφέλαι. Λυσιστράτη
Language: English
Subject: Ancient Greek Literature
Bibliographic entry only - book not available
Aristotle. Nicomachean ethics. [tr.by]: J. A. K. Thomson · Introduction Jonathan Barnes · Comments Hugh Tredennick. New York: Penguin Books, 2004. 329p.
ISBN: 0-14-044949-3
Original title: Ηθικά Νικομάχεια
Language: English
Subject: Ancient Greek Literature
Bibliographic entry only - book not available
1 2 3 4 5 6 7 8   Επόμενη »