Βρέθηκαν 8 εγγραφές. Εγγραφές 1-8.
Αποτελέσματα ανά σελίδα:
Polish
Ancient Greek Literature
Aischylos. Persowie. [tr.by]: Kazimierz Kaszewski · Introduction Stanisław Witkowski. Kraków: Krakowska Spółka Wydawnicza, 1922. 102p.
Original title: Πέρσαι
Language: Polish
Subject: Ancient Greek Literature
Bibliographic entry only - book not available
Arystofanes. Chmury. [tr.by]: Bogusław Butrymowicz · Introduction Jerzy Kowalski. Kraków: Krakowska Spółka Wydawnicza, 1923. 128p.
Original title: Νεφέλαι
Language: Polish
Subject: Ancient Greek Literature
Bibliographic entry only - book not available
Arystofanes. Rycerze. [tr.by]: Bogusław Butrymowicz · Preface Bogusław Butrymowicz. Kraków: Krakowska Spółka Wydawnicza, 1922. 96p.
Original title: Ιππείς
Language: Polish
Subject: Ancient Greek Literature
Bibliographic entry only - book not available
Arystofanes. Ptaki. [tr.by]: Bogusław Butrymowicz. Kraków: Krakowska Spółka Wydawnicza, 1922. 146p.
Original title: Όρνιθες
Language: Polish
Subject: Ancient Greek Literature
Bibliographic entry only - book not available
Eurypides. Medea. [tr.by]: Bogusław Butrymowicz · Introduction Bogusław Butrymowicz. Kraków: Krakowska Spółka Wydawnicza, 1928. 75p.
Original title: Μήδεια
Language: Polish
Subject: Ancient Greek Literature
Bibliographic entry only - book not available
Eurypides. Hippolytos czyli Fedra. [tr.by]: Bogusław Butrymowicz · Introduction Seweryn Hammer. Kraków: Krakowska Spółka Wydawnicza, 1928. 92p.
Original title: Ιππόλυτος
Language: Polish
Subject: Ancient Greek Literature
Bibliographic entry only - book not available
Homer. Odyseja. [tr.by]: Lucjan Siemieński. Kraków: Krakowska Spółka Wydawnicza, 1924. 353p.
Original title: Οδύσσεια
Language: Polish
Subject: Ancient Greek Literature
Bibliographic entry only - book not available
Ksenofont. Wyprawa Cyrusa. [tr.by]: Artur Rapaport · Introduction Stanisław Witkowski. Kraków: Krakowska Spółka Wydawnicza, 1924. 209p.
Original title: Κύρου ανάβασις
Language: Polish
Subject: Ancient Greek Literature
Bibliographic entry only - book not available