Βρέθηκαν 20 εγγραφές. Εγγραφές 1-10.
Αποτελέσματα ανά σελίδα:
French
Ancient Greek Literature
Alexandre d'Aphrodise. De l'âme. [tr.by]: Martin Bergeron & Richard Dufour · Preface - Notes Martin Bergeron · Preface - Notes Richard Dufour. Paris: J. Vrin, 2008. 416p.
ISBN: 978-2-7116-1973-3
Original title: Περί ψυχής βιβλία Β΄
Language: French - Greek
Subject: Ancient Greek Literature
Bibliographic entry only - book not available
Apollonius Dyscole. De la construction. [tr.by]: Jean Lallot · Editor Jean Lallot. Paris: J. Vrin, 1997. 0p.
ISBN: 2-7116-1321-6
Original title: Περί σύνταξης
Language: French - Greek
Subject: Ancient Greek Literature
Bibliographic entry only - book not available
Aristote. La physique. [tr.by]: A. Stevens · Introduction Annick Stevens · Preface Lambros Couloubaritsis. Paris: Librairie Philosophique J. Vrin, 2012. 396p.
ISBN: 978-2-7116-2425-6
Original title: Φυσικά
Language: French
Subject: Ancient Greek Literature
Bibliographic entry only - book not available
Aristote. Métaphysique: Tome 1, Livres A-Z. [tr.by]: J. Tricot · Editor Jules Tricot. Paris: Librairie Philosophique J. Vrin, 2000. 309p.
ISBN: 2-7116-1077-2
Original title: Μετά τα φυσικά
Language: French
Subject: Ancient Greek Literature
Bibliographic entry only - book not available
Aristote. Traité du ciel: suivi du Traité pseudo-aristotélicien Du monde. [tr.by]: J. Tricot · Notes Jules Tricot. Paris: J. Vrin, 1998. 204p.
ISBN: 2-7116-0021-1
Original title: Περί ουρανού
Language: French
Subject: Ancient Greek Literature
Bibliographic entry only - book not available
Aristote. Ethique à Eudème. [tr.by]: Vianney Décarie · Introduction - Notes Vianney Décarie. Paris: Librairie Philosophique J. Vrin, 1997. 236p.
ISBN: 2-7116-0025-4
Original title: Ηθικά Ευδήμεια
Language: French
Subject: Ancient Greek Literature
Bibliographic entry only - book not available
Aristote. Les réfutations sophistiques. [tr.by]: Louis-André Dorion · Editor Louis-André Dorion · Preface Jacques Brunschwig. Paris: J. Vrin, 1995. 476p.
ISBN: 2-7116-1236-8
Original title: Σοφιστικοί έλεγχοι
Language: French
Subject: Ancient Greek Literature
Bibliographic entry only - book not available
Aristote. La politique. [tr.by]: J. Tricot · Editor Jules Tricot. Paris: J. Vrin, 1995. 595p.
ISBN: 2-7116-1190-6
Original title: Πολιτικά
Language: French
Subject: Ancient Greek Literature
Bibliographic entry only - book not available
Aristote. Éthique à Nikomaque. [tr.by]: J. Tricot · Editor Jules Tricot. Paris: J. Vrin, 1994. 539p.
ISBN: 2-7116-0022-X
Original title: Ηθικά Νικομάχεια
Language: French
Subject: Ancient Greek Literature
Bibliographic entry only - book not available
Aristote. De la génération. De la corruption. [tr.by]: Jules Tricot. Paris: J. Vrin, 1993. 190p.
ISBN: 2-7116-0011-4
Original title: Περί γενέσεως και φθοράς
Language: French
Subject: Ancient Greek Literature
Bibliographic entry only - book not available
1 2   Επόμενη »