Βρέθηκαν 4 εγγραφές. Εγγραφές 1-4.
Αποτελέσματα ανά σελίδα:
Portuguese
Ancient Greek Literature
Esopo. 113 fabulas de Esopo. [tr.by]: João Félix Pereira. Lisboa: Imprensa de Lucas Evangelista Torres, 1890. 78p.
Original title: Μύθοι
Language: Portuguese
Subject: Ancient Greek Literature
Bibliographic entry only - book not available
Heródoto. Vida de Homero. [tr.by]: João Félix Pereira. Lisboa: Imprensa de Lucas Evangelista Torres, 1891. 25p.
Original title: (Selected works)
Language: Portuguese
Subject: Ancient Greek Literature
Bibliographic entry only - book not available
Homero. A Ilíada. [tr.by]: João Félix Pereira. Lisboa: Imprensa de Lucas Evangelista Torres, 1891.
Original title: Ιλιάδα
Language: Portuguese
Subject: Ancient Greek Literature
Bibliographic entry only - book not available
Píndaro. Odes olímpicas de Píndaro. [tr.by]: João Félix Pereira. Lisboa: Imprensa de Lucas Evangelista Torres, 1890. 185p.
Original title: Ολυμπιόνικοι
Language: Portuguese
Subject: Ancient Greek Literature
Bibliographic entry only - book not available