Βρέθηκαν 1 εγγραφές. Εγγραφές 1-1.
Αποτελέσματα ανά σελίδα:
Danish
Ancient Greek Literature
Ieroklis. Philogelos: eller Tossehistorier fra oldtiden. [tr.by]: Carsten Weber-Nielsen · Editor Carsten Weber-Nielsen. København: Holkenfeldt, 1990. 73p.
ISBN: 87-7720-102-7
Original title: Φιλόγελως
Language: Danish
Subject: Ancient Greek Literature
Bibliographic entry only - book not available