Βρέθηκαν 3 εγγραφές. Εγγραφές 1-3.
Αποτελέσματα ανά σελίδα:
Chinese
Ancient Greek Literature
Aesop. Yi suo yu yan. [tr.by]: Wang Huan Sheng. Beijing: Guangming Daily Publishing House, 2009. 185p.
ISBN: 978-7-80206-734-9
Original title: Μύθοι
Language: Chinese
Subject: Ancient Greek Literature
Bibliographic entry only - book not available
Aristoteles. 尼科马亥伦理学. [tr.by]: Liu Guo Ming. Beijing: Guangming Daily Publishing House, 2007. 220p.
ISBN: 978-7-80206-518-5
Original title: Ηθικά Νικομάχεια
Language: Chinese
Subject: Ancient Greek Literature
Bibliographic entry only - book not available
Platon. Li xiang guo. [tr.by]: Zhang Zi Jing. Beijing: Guangming Daily Publishing House, 2006. 259p.
ISBN: 7-80206-273-X
Original title: Πολιτεία
Language: Chinese
Subject: Ancient Greek Literature
Bibliographic entry only - book not available