Βρέθηκαν 28 εγγραφές. Εγγραφές 1-10.
Αποτελέσματα ανά σελίδα:
Italian
Ancient Greek Literature
Eschilo - Sofocle - Euripide. I tragici greci: Eschilo, Sofocle, Euripide. [tr.by]: Enzo Mandruzzato · Editor Enzo Mandruzzato. Roma: Grandi Tascabili Economici Newton, 2010. 1268p.
ISBN: 978-88-541-1711-2
Original title: (Selected works)
Language: Italian
Subject: Ancient Greek Literature
Bibliographic entry only - book not available
Eschilο. Tutte le tragedie. [tr.by]: Enzo Mandruzzato, Leone Traverso & Manara Valgimigli. Roma: Grandi Tascabili Economici Newton, 2006. 228p.
ISBN: 88-7983-428-2
Original title: (Selected works)
Language: Italian
Subject: Ancient Greek Literature
Bibliographic entry only - book not available
Esopo. Favole. [tr.by]: Mario Giammarco · Editor Mario Giammarco. Roma: Grandi Tascabili Economici Newton, 2012. 285p.
ISBN: 978-88-541-3439-3
Original title: Μύθοι
Language: Italian - Greek
Subject: Ancient Greek Literature
Bibliographic entry only - book not available
Aristofane. Le Commedie: Acarnesi, Cavalieri, Nuvole, Vespe, Pace, Uccelli, Tesmoforiazuse, Lisístrata, Rane, Ecclesiazuse, Pluto. [tr.by]: Benedetto Marzullo. Roma: Grandi Tascabili Economici Newton, 2012. 1148p.
ISBN: 978-88-541-1320-6
Original title: Κωμωδίες
Language: Italian - Greek
Subject: Ancient Greek Literature
Bibliographic entry only - book not available
Aristofane. Tutte le commedie. [tr.by]: Guido Paduano, Francesco Ballotto & Valentino De Carlo · Introduction Guido Paduano. Roma: Grandi Tascabili Economici Newton, 1997. 459p.
ISBN: 88-7983-432-0
Original title: Κωμωδίες
Language: Italian
Subject: Ancient Greek Literature
Bibliographic entry only - book not available
Aristofane. Le commedie delle donne. [tr.by]: Francesco Balloto & Valentino De Carlo. Roma: Grandi Tascabili Economici Newton, 1994. 97p.
ISBN: 88-7983-420-7
Original title: Κωμωδίες
Language: Italian
Subject: Ancient Greek Literature
Bibliographic entry only - book not available
Ippocrate. Aforismi e Giuramento. [tr.by]: Marco Tullio Malato · Introduction Massimo Baldini. Roma: Grandi Tascabili Economici Newton, 1994. 90p.
ISBN: 88-7983-373-1
Original title: Αφορισμοί. Όρκος
Language: Italian
Subject: Ancient Greek Literature
Bibliographic entry only - book not available
Erodoto. Storie. [tr.by]: Piero Sgroj · Revision Graziano Ranocchia · Revision Livio Rossetti · Introduction - Notes Livio Rossetti · Notes Graziano Ranocchia. Roma: Grandi Tascabili Economici Newton, 2010. 559p.
ISBN: 978-88-541-1939-0
Original title: Ιστορίαι
Language: Italian
Subject: Ancient Greek Literature
Bibliographic entry only - book not available
Luciano di Samosata. Dialoghi. [tr.by]: Giovanni Caccia & Ugo Montanari · Editor Giovanni Caccia · Editor Ugo Montanari · Introduction Ruggero Guarini. Roma: Grandi Tascabili Economici Newton, 1995. 378p.
ISBN: 88-8183-130-9
Original title: Διάλογοι
Language: Italian - Greek
Subject: Ancient Greek Literature
Bibliographic entry only - book not available
Luciano di Samosata. Storia vera. [tr.by]: Ugo Montanari · Editor Ugo Montanari · Introduction Giovanni Toti. Roma: Grandi Tascabili Economici Newton, 1994. 97p.
ISBN: 88-7983-543-2
Original title: Αληθινή ιστορία
Language: Italian - Greek
Subject: Ancient Greek Literature
Bibliographic entry only - book not available
1 2 3   Επόμενη »