Βρέθηκαν 1 εγγραφές. Εγγραφές 1-1.
Αποτελέσματα ανά σελίδα:
French
Ancient Greek Literature
Aristophane. Lysistrata. [tr.by]: Laetitia Bianchi & Raphaël Meltz. Paris: Arléa, 2012. 129p.
ISBN: 978-2-36308-006-6
Original title: Λυσιστράτη
Language: French
Subject: Ancient Greek Literature
Bibliographic entry only - book not available