Βρέθηκαν 45 εγγραφές. Εγγραφές 1-10.
Αποτελέσματα ανά σελίδα:
Chinese
Ancient Greek Literature
Apollonios. 阿尔戈英雄纪. [tr.by]: Luo Xiao Ran. Beijing: Hua Xia Publishing House, 2011. 384p.
ISBN: 978-7-5080-6094-1
Original title: Αργοναυτικά
Language: Chinese
Subject: Ancient Greek Literature
Bibliographic entry only - book not available
Czech
Ancient Greek Literature
Apollónios Rhodský. Argonautika. [tr.by]: Josef Jaroš. Praha: Argo, 2013. 319p.
ISBN: 978-80-257-0739-5
Original title: Αργοναυτικά
Language: Czech
Subject: Ancient Greek Literature
Bibliographic entry only - book not available
Apollónios, Rhodský. Argonautika. [tr.by]: Jos Jaroš. Praha: Česká akademie věd a umění, 1924. 220p.
Original title: Αργοναυτικά
Language: Czech
Subject: Ancient Greek Literature
Bibliographic entry only - book not available
Dutch
Ancient Greek Literature
Apollonius van Rhodos. De tocht van de Argonauten. [tr.by]: Wolther Kassies. Amsterdam: Athenaeum-Polak & Van Gennep, 2000. 419p.
ISBN: 90-253-0181-9
Original title: Αργοναυτικά
Language: Dutch
Subject: Ancient Greek Literature
Bibliographic entry only - book not available
Literature
Agathias - Aischylos - Alexandrou, Aris ... [et al.]. Spiegel van de Griekse poëzie van oudheid tot heden. [tr.by]: Hans Warren & Mario Molegraaf. Amsterdam: Meulenhoff, 1988. 420p.
ISBN: 90-290-2055-2
Original title: (No original title)
Language: Dutch
Subject: Literature - Anthology
Bibliographic entry only - book not available
English
Ancient Greek Literature
Apollonius of Rhodes. Jason and the golden fleece: the Argonautica. [tr.by]: Richard Hunter · Introduction - Notes Richard Lawrence Hunter. Oxford: Oxford University Press, 2009. 175p.
ISBN: 978-0-19-953872-0
Original title: Αργοναυτικά
Language: English
Subject: Ancient Greek Literature
Bibliographic entry only - book not available
Apollonius Rhodius. Argonautica. [tr.by]: William H. Race · Editor William H. Race. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 2008. 511p.
ISBN: 978-0-674-99630-4
Original title: Αργοναυτικά
Language: English - Greek
Subject: Ancient Greek Literature
Bibliographic entry only - book not available
Apollonios Rhodios. The Argonautika. [tr.by]: Peter Green · Introduction - Comments Peter Green. Berkeley: University of California Press, 2007. 474p.
ISBN: 978-0-520-25393-3
Original title: Αργοναυτικά
Language: English
Subject: Ancient Greek Literature
Bibliographic entry only - book not available
Apollonius Rhodius. Argonautika of Apollonius Rhodius. [tr.by]: Charles E. MacBean. Vancouver: [s.n.], 1976. 104p.
Original title: Αργοναυτικά
Language: English
Subject: Ancient Greek Literature
Bibliographic entry only - book not available
Apollonius of Rhodes. Argonautica, or, The quest of Jason for the golden fleece: the epic poem. [tr.by]: Edward P. Coleridge · Illustration A. Tassos · Preface Moses Hadas. Athens: [s.n.], 1957. 307p.
Original title: Αργοναυτικά
Language: English - Greek
Subject: Ancient Greek Literature
Bibliographic entry only - book not available
1 2 3 4 5   Επόμενη »