Βρέθηκαν 5 εγγραφές. Εγγραφές 1-5.
Αποτελέσματα ανά σελίδα:
English
Ancient Greek Literature
Ancient Greek lyrics. [tr.by]: Willis Barnstone · Illustration Elli Tzalopoulou Barnstone · Introduction William E. McCulloh. Bloomington, Indiana: Indiana University Press, 2010. 338p.
ISBN: 978-0-253-22121-6
Original title: (No original title)
Language: English
Subject: Ancient Greek Literature
Bibliographic entry only - book not available
Sappho. The complete poems of Sappho. [tr.by]: Willis Barnstone. Boston: Shambhala Publications, 2009. 206p.
ISBN: 978-1-59030-613-0
Original title: (Selected works)
Language: English
Subject: Ancient Greek Literature
Bibliographic entry only - book not available
Sappho. Sweetbitter love: poems of Sappho. [tr.by]: Willis Barnstone. Boston: Shambhala Publications, 2005. 316p.
ISBN: 1-59030-175-7
Original title: (Selected works)
Language: English - Greek
Subject: Ancient Greek Literature
Bibliographic entry only - book not available
Sappho. Lyrics in the original Greek. [tr.by]: Willis Barnstone. New York: New York University Press, 1965. 208p.
Original title: (Selected works)
Language: English
Subject: Ancient Greek Literature
Bibliographic entry only - book not available
Literature
Seferis, George - Cicellis, Kay - Koufopoulos, Takis ... [et al.]. Eighteen texts: writings by contemporary Greek authors. [tr.by]: Edmund Keeley, Kay Cicellis, Rodis Roufos, N. C. Germanacos, Sarah Kafatou, Willis Barnstone, Kevin Andrews, Mary Keeley, Theodora Vasils & Stavros Deligiorgis · Editor Willis Barnstone · Introduction Stratis Chaviaras · Preface Cedric H. Whitman. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1972. 187p.
ISBN: 0-674-24175-4
Original title: (No original title)
Language: English
Subject: Literature - Anthology
Bibliographic entry only - book not available