Βρέθηκαν 1 εγγραφές. Εγγραφές 1-1.
Αποτελέσματα ανά σελίδα:
Italian
Ancient Greek Literature
Esopo. Le favole di Esopo. [tr.by]: Anna Santarone & Paolo F. Prosepio · Illustration Claudio Cernuschi. La Spezia: Club del libro Fratelli Melita, 1995. 144p.
Original title: Μύθοι
Language: Italian
Subject: Ancient Greek Literature
Bibliographic entry only - book not available