Βρέθηκαν 1 εγγραφές. Εγγραφές 1-1.
Αποτελέσματα ανά σελίδα:
German
Ancient Greek Literature
Äsop. Fabeln. [tr.by]: Gotthold Ephraim Lessing. Frankfurt a.M.: Fischer Taschenbuch Verlag, 2008. 284p.
ISBN: 978-3-596-90111-1
Original title: Μύθοι
Language: German
Subject: Ancient Greek Literature
Bibliographic entry only - book not available