Βρέθηκαν 2 εγγραφές. Εγγραφές 1-2.
Αποτελέσματα ανά σελίδα:
Chinese
Ancient Greek Literature
Aesop. 伊索寓言. [tr.by]: Bai Shan. Beijing: Beijing Yanshan Press, 2011. 180p.
ISBN: 978-7-5402-2513-1
Original title: Μύθοι
Language: Chinese
Subject: Ancient Greek Literature
Bibliographic entry only - book not available
Aesop. Yi suo yu yan. [tr.by]: Bai Shan. Beijing: China Women’s Publishing House, 2009. 158p.
ISBN: 978-7-80203-202-6
Original title: Μύθοι
Language: Chinese
Subject: Ancient Greek Literature
Bibliographic entry only - book not available