Βρέθηκαν 2 εγγραφές. Εγγραφές 1-2.
Αποτελέσματα ανά σελίδα:
Chinese
Ancient Greek Literature
Aesop. Yi suo yu yan. [tr.by]: Lan Ting. Taipei: Direction Publishing Limited Company, 2009. 404p.
ISBN: 978-986-6670-14-5
Original title: Μύθοι
Language: Chinese
Subject: Ancient Greek Literature
Bibliographic entry only - book not available
Aesop. Yi suo yu yan jing xuan. [tr.by]: Lan Ting. Beijing: China Translation and Audio-Video Publishing Corporation, 2007. 217p.
ISBN: 978-7-5001-1705-6
Original title: Μύθοι
Language: Chinese
Subject: Ancient Greek Literature
Bibliographic entry only - book not available