Βρέθηκαν 4 εγγραφές. Εγγραφές 1-4.
Αποτελέσματα ανά σελίδα:
Hungarian
Ancient Greek Literature
Aiszóposz. Állatmesék. [tr.by]: János Sarkady · Illustration István Kelemen. Szeged: Szukits, c2000. 151p.
ISBN: 963-9278-58-0
Original title: Μύθοι
Language: Hungarian
Subject: Ancient Greek Literature
Bibliographic entry only - book not available
Aiszóposz. Aiszóposz meséi. [tr.by]: János Sarkady. Budapest: Európa, 1987. 193p.
ISBN: 963-07-4335-3
Original title: Μύθοι
Language: Hungarian
Subject: Ancient Greek Literature
Bibliographic entry only - book not available
Arisztotelész. Poétika. [tr.by]: János Sarkady. Szeged: Lazi Kiadó, c2004. 79p.
ISBN: 963-9416-75-4
Original title: Περί ποιητικής
Language: Hungarian
Subject: Ancient Greek Literature
Bibliographic entry only - book not available
Arisztotelész. Poétika. Kategóriák. Hermeneutika. [tr.by]: János Sarkady & Ödön Rónafalvi · Notes Sándor Szalai. Budapest: Kossuth Kiadó, 1997. 206p.
ISBN: 963-09-3955-X
Original title: Περί ποιητικής. Κατηγορίες. Περί ερμηνείας
Language: Hungarian
Subject: Ancient Greek Literature
Bibliographic entry only - book not available