Βρέθηκαν 3 εγγραφές. Εγγραφές 1-3.
Αποτελέσματα ανά σελίδα:
Danish
Ancient Greek Literature
Æsop. Æsopromanen: Anonymt skrift om fabeldigteren Æsops liv. [tr.by]: Carsten Weber-Nielsen · Illustration Ivar Gjørup · Introduction Tomas Hägg. København: Museum Tusculanum Press, 2003. 125p.
ISBN: 87-7289-756-2
Original title: (Selected works)
Language: Danish
Subject: Ancient Greek Literature
Bibliographic entry only - book not available
Athenaios. Mad og vin i oldtiden. [tr.by]: Carsten Weber-Nielsen. København: Museum Tusculanum Press, 1990. 117p.
Original title: Δειπνοσοφιστών
Language: Danish
Subject: Ancient Greek Literature
Bibliographic entry only - book not available
Ieroklis. Philogelos: eller Tossehistorier fra oldtiden. [tr.by]: Carsten Weber-Nielsen · Editor Carsten Weber-Nielsen. København: Holkenfeldt, 1990. 73p.
ISBN: 87-7720-102-7
Original title: Φιλόγελως
Language: Danish
Subject: Ancient Greek Literature
Bibliographic entry only - book not available