Βρέθηκαν 2 εγγραφές. Εγγραφές 1-2.
Αποτελέσματα ανά σελίδα:
German
Ancient Greek Literature
Artemidor. Traumkunst. [tr.by]: Friedrich S. Krauss · Epilogue - Notes Gerhard Löwe. Leipzig: Reclam, 1991. 338p.
ISBN: 3-379-00712-9
Original title: Ονειροκριτικά
Language: German
Subject: Ancient Greek Literature
Bibliographic entry only - book not available
Hierokles - Philagrios. Philogelos: oder Lachen in der Antike. [tr.by]: Gerhard Löwe · Editor Gerhard Löwe. Hanau: Dausien, 1981. 98p.
ISBN: 3-7684-4131-8
Original title: Φιλόγελως
Language: German
Subject: Ancient Greek Literature
Bibliographic entry only - book not available