Βρέθηκαν 6 εγγραφές. Εγγραφές 1-6.
Αποτελέσματα ανά σελίδα:
Danish
Ancient Greek Literature
Æsop. Æslet og hunden: 20 fabler. [tr.by]: Søren Christensen · Illustration Svend Otto Sørensen. København: Gyldendal, 1986. 45p.
ISBN: 87-01-56874-4
Original title: (Selected works)
Language: Danish
Subject: Ancient Greek Literature
Bibliographic entry only - book not available
Aesop. Storken og ræven: 20 dyrefabler. [tr.by]: Svend Otto. København: Gyldendal, 1985. 45p.
ISBN: 87-00-88446-4
Original title: Μύθοι
Language: Danish
Subject: Ancient Greek Literature
Bibliographic entry only - book not available
Dutch
Ancient Greek Literature
Aesopus. De ezel en de hond: 20 fabels van Aesopus. [tr.by]: Svend Otto. Rotterdam: Uitgeverij Lemniscaat, c1987. 42p.
ISBN: 90-6069-643-3
Original title: Μύθοι
Language: Dutch
Subject: Ancient Greek Literature
Bibliographic entry only - book not available
Finnish
Ancient Greek Literature
Aisopos. Aasi ja koira: Aisopoksen satuja. [tr.by]: Søren Christensen · Illustration Svend Otto Sørensen. Porvoo - Helsinki - Juva: WSOY, 1986. 42p.
ISBN: 951-0-13869-X
Original title: Μύθοι
Language: Finnish
Subject: Ancient Greek Literature
Bibliographic entry only - book not available
Norwegian
Ancient Greek Literature
Æsop. Eselet og hunden: 20 dyrefabler av Æsop. [tr.by]: Beate Audum · Illustration Svend Otto Sørensen. Oslo: Aschehoug, 1986. 45p.
ISBN: 82-03-15391-7
Original title: Μύθοι
Language: Norwegian
Subject: Ancient Greek Literature
Bibliographic entry only - book not available
Swedish
Ancient Greek Literature
Aisopos. Åsnan och hunden: 20 fabler. [tr.by]: Brita af Geijerstam · Illustration Svend Otto Sørensen. Bromma: Opal, 1986. 42p.
ISBN: 91-7270-443-8
Original title: Μύθοι
Language: Swedish
Subject: Ancient Greek Literature
Bibliographic entry only - book not available