Βρέθηκαν 1 εγγραφές. Εγγραφές 1-1.
Αποτελέσματα ανά σελίδα:
English
Non fiction
Psychoundakis, George. The Cretan runner: his story of the German occupation. [tr.by]: Patrick Leigh Fermor · Introduction Patrick Leigh-Fermor. London: Penguin, 1998. 330p.
ISBN: 0-14-027322-0
Original title: Ο Κρητικός μαντατοφόρος: εικόνες από τη ζωή μας στην κατοχή
Language: English
Subject: Non fiction - History
Bibliographic entry only - book not available