Βρέθηκαν 70 εγγραφές. Εγγραφές 1-10.
Αποτελέσματα ανά σελίδα:
English
Literature
Boulotis, Christos. The guardians poet and painter. [tr.by]: Bruce Walter · Illustration Foteini Stefanidi. Athens: Sigma, 2003. 36p.
ISBN: 960-425-092-2
Original title: Του ποιητή και της ζωγράφου έρωτας και πολιτεία
Language: English
Subject: Literature - Fairytales
Bibliographic entry only - book not available
Sappho. Sappho, twelve poems. [tr.by]: Photini Stephanidi. Athens: Sigma, 2004. 30p.
ISBN: 960-425-097-3
Original title: (Selected works)
Language: English
Subject: Literature - Poetry
Bibliographic entry only - book not available
Stephanides, Menelaos. Folk-tales from Greece I. [tr.by]: Bruce Walter · Illustration Foteini Stefanidi. Athens: Sigma, 2002. 192p.
ISBN: 960-425-082-5
Original title: Τα παραμύθια του τόπου μας Ι
Language: English
Subject: Literature - Fairytales
Bibliographic entry only - book not available
Stephanides, Menelaos. Folk-tales from Greece II. [tr.by]: Bruce Walter · Illustration Foteini Stefanidi. Athens: Sigma, 2002. 192p.
ISBN: 960-425-083-3
Original title: Τα παραμύθια του τόπου μας II
Language: English
Subject: Literature - Fairytales
Bibliographic entry only - book not available
Stephanides, Menelaos. The sad nightingale. [tr.by]: Bruce Walter · Illustration Foteini Stefanidi. Athens: Sigma, 2000. 64p.
ISBN: 960-425-071-X
Original title: Το πονεμένο αηδόνι
Language: English
Subject: Literature - Fairytales
Available at EKEBI’s Library
Stephanides, Menelaos. The dress that went into a walnut. [tr.by]: Bruce Walter · Illustration Foteini Stefanidi. Athens: Sigma, 1998. 64p.
ISBN: 960-425-070-1
Original title: Το νυφικό που χωρούσε σε ένα καρύδι
Language: English
Subject: Literature - Fairytales
Bibliographic entry only - book not available
Stephanides, Menelaos. The marble princess. [tr.by]: Bruce Walter · Illustration Foteini Stefanidi. Athens: Sigma, 1997. 64p.
ISBN: 960-425-055-8
Original title: Η μαρμαρωμένη αρχοντοπούλα
Language: English
Subject: Literature - Children’s literature
Bibliographic entry only - book not available
Stephanides, Menelaos. The twelve months. [tr.by]: Bruce Walter · Illustration Foteini Stefanidi. Athens: Sigma, 1996. 32p.
ISBN: 960-425-054-X
Original title: Οι δώδεκα μήνες
Language: English
Subject: Literature - Children’s literature
Bibliographic entry only - book not available
Stephanides, Menelaos. The cat and the bear-cub. [tr.by]: Bruce Walter · Illustration Foteini Stefanidi. Athens: Sigma, 1995. 32p.
ISBN: 960-425-047-7
Original title: Ο γάτος και το αρκουδάκι
Language: English
Subject: Literature - Children’s literature
Available at EKEBI’s Library
Stephanides, Menelaos. The water nymph and the veil. [tr.by]: Bruce Walter · Illustration Foteini Stefanidi. Athens: Sigma, 1995. 32p.
ISBN: 960-425-048-5
Original title: Η νεράιδα και το πέπλο
Language: English
Subject: Literature - Children’s literature
Bibliographic entry only - book not available
1 2 3 4 5 6 7   Επόμενη »