Βρέθηκαν 5 εγγραφές. Εγγραφές 1-5.
Αποτελέσματα ανά σελίδα:
Hungarian
Ancient Greek Literature
Aiszkhülosz. Perzsák. Heten Théban ellen. [tr.by]: István Jánosy · Epilogue Gáspár Miklós Tamás · Notes Zsigmond Ritoók. Bucureşti: Kriterion, 1972. 105p.
Original title: Πέρσαι. Επτά επί Θήβας
Language: Hungarian
Subject: Ancient Greek Literature
Bibliographic entry only - book not available
Aiszóposz. Aiszóposz meséi. [tr.by]: András Bodor. Bucureşti: Kriterion, 1970. 245p.
Original title: Μύθοι
Language: Hungarian
Subject: Ancient Greek Literature
Bibliographic entry only - book not available
Homérosz. Iliász. [tr.by]: Gàbor Devecseri · Editor Gàbor Devecseri · Epilogue Gàbor Devecseri. Bucureşti: Kriterion, 1983. 444p.
Original title: Ιλιάδα
Language: Hungarian
Subject: Ancient Greek Literature
Bibliographic entry only - book not available
Literature
Kazantzakisz, Nikosz. Zorbász, a görög. [tr.by]: Árpád Papp & Kálmán Szabó. Bucureşti: Kriterion, 1971. 309p.
Original title: Βίος και πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά
Language: Hungarian
Subject: Literature - Novels
Bibliographic entry only - book not available
Roidisz, Emmanuil. Johanna nőpápa: regény. [tr.by]: Nikosz Papadimitriu. Bucureşti: Kriterion, 1976. 153p.
Original title: Η Πάπισσα Ιωάννα
Language: Hungarian
Subject: Literature - Novels
Bibliographic entry only - book not available