Βρέθηκαν 121 εγγραφές. Εγγραφές 31-40.
Αποτελέσματα ανά σελίδα:
Finnish
Ancient Greek Literature
Hesiodos. Työt ja päivät; suomentanut ja selitysosuudella varustanut. [tr.by]: Paavo Castrén. Helsinki: Tammi, 2004. 92p.
ISBN: 951-31-2746-X
Original title: Έργα και ημέρες
Language: Finnish
Subject: Ancient Greek Literature
Bibliographic entry only - book not available
Hesiodos. Jumalten synty. [tr.by]: Päivi Myllykoski. Helsinki: Tammi, 2002. 122p.
ISBN: 951-31-2411-8
Original title: Θεογονία
Language: Finnish
Subject: Ancient Greek Literature
Bibliographic entry only - book not available
French
Ancient Greek Literature
Hésiode. Les travaux et les jours, précédé de la théogonie. [tr.by]: Claude Terreaux · Editor Claude Terreaux. Paris: Arléa, c2012. 112p.
ISBN: 978-2-86959-999-4
Original title: Έργα και ημέρες. Θεογονία
Language: French
Subject: Ancient Greek Literature
Bibliographic entry only - book not available
Hésiode. Théogonie. [tr.by]: Paul Mazon · Introduction - Notes Gabriella Pironti. Paris: Les Belles Lettres, 2008. 121p.
ISBN: 978-2-251-79999-5
Original title: Θεογονία
Language: French - Greek
Subject: Ancient Greek Literature
Bibliographic entry only - book not available
Hésiode. Théogonie. Le bouclier d’ Héraclès. Les travaux et les jours. [tr.by]: Leconte de Lisle · Editor Yves Germain. Clermont - Ferrand: Paleo, c2007. 100p.
ISBN: 978-2-84909-312-2
Original title: Θεογονία. Ασπίς Ηρακλέους. Έργα και ημέρες
Language: French
Subject: Ancient Greek Literature
Bibliographic entry only - book not available
Hésiode. La Théogonie. Les travaux et les jours. [tr.by]: Yves Gerhard & Lucien Dallinges · Introduction - Notes Yves Gerhard · Epilogue Lucien Dallinges. Vevey: Éditions de l'Aire, 2005. 140p.
ISBN: 2-88108-746-9
Original title: Θεογονία. Έργα και ημέρες
Language: French
Subject: Ancient Greek Literature
Bibliographic entry only - book not available
Hésiode. Les travaux et les jours = Gong zuo yu shi ri. · Editor Jean-Pierre Levet · Editor Baojun Jia. Limoges: PULIM, 2004. 64p.
ISBN: 2-8428-7300-9
Original title: Έργα και ημέρες
Language: Chinese - French
Subject: Ancient Greek Literature
Bibliographic entry only - book not available
Hésiode. Théogonie. Les travaux et les jours. Bouclier: suivis des Hymnes Homériques. [tr.by]: Jean-Louis Backès. Paris: Gallimard, 2001. 416p.
ISBN: 2-07-039344-5
Original title: Θεογονία. Έργα και ημέρες. Ασπίς
Language: French
Subject: Ancient Greek Literature
Bibliographic entry only - book not available
Hésiode. Les travaux et les jours. [tr.by]: Pierre Waltz & Jérôme Vérain · Epilogue Jérôme Vérain. Paris: Éditions mille et une nuits, 1999. 61p.
ISBN: 2-8420-5406-7
Original title: Έργα και ημέρες
Language: French
Subject: Ancient Greek Literature
Bibliographic entry only - book not available
Hésiode. Théogonie. Les travaux et les jours. [tr.by]: Philippe Brunet · Editor Marie-Christine Leclerc. Paris: Librairie générale française, 1999. 350p.
ISBN: 2-253-16041-5
Original title: Θεογονία. Έργα και ημέρες
Language: French
Subject: Ancient Greek Literature
Bibliographic entry only - book not available
« Προηγούμενη   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13   Επόμενη »