Βρέθηκαν 121 εγγραφές. Εγγραφές 11-20.
Αποτελέσματα ανά σελίδα:
Czech
Ancient Greek Literature
Hésiodos. Železný věk. [tr.by]: Julie Nováková. Praha: Odeon, 1976. 104p.
Original title: (Selected works)
Language: Czech
Subject: Ancient Greek Literature
Bibliographic entry only - book not available
Hésiodos. Zrození bohů. [tr.by]: Julie Nováková. Praha: Státní Nakladatelství Krásné Literatury, Hudby a Umění, 1959. 51p.
Original title: Θεογονία
Language: Czech
Subject: Ancient Greek Literature
Bibliographic entry only - book not available
Hésiodos. Práce a dni. [tr.by]: Julie Nováková. Brno: Rovnost, 1950. 97p.
Original title: Έργα και ημέρες
Language: Czech
Subject: Ancient Greek Literature
Bibliographic entry only - book not available
Hésiodos. Báseň rolnická: díla a dny. [tr.by]: A. Salač. V Praze: Společnost přátel antické kultury, 1929. 40p.
Original title: (Selected works)
Language: Czech
Subject: Ancient Greek Literature
Bibliographic entry only - book not available
Danish
Ancient Greek Literature
Hesiod. Theogonien. Værker og dage. Skjoldet. [tr.by]: Lene Andersen. Hjørring: Klassikerforeningen, 1999. 115p.
ISBN: 87-89504-31-3
Original title: Θεογονία. Έργα και ημέρες. Ασπίς Ηρακλέους
Language: Danish
Subject: Ancient Greek Literature
Bibliographic entry only - book not available
Hesiod. Theogonien. Værker og dage. Skjoldet. [tr.by]: Lene Andersen. København: Gyldendal, 1979. 95p.
ISBN: 87-00-08651-7
Original title: Θεογονία. Έργα και ημέρες. Ασπίς Ηρακλέους
Language: Danish
Subject: Ancient Greek Literature
Bibliographic entry only - book not available
Dutch
Ancient Greek Literature
Hesiodos. De geboorte van de goden. Werken en dagen. [tr.by]: Wolther Kassies. Amsterdam: Athenaeum-Polak & Van Gennep, 2002. 203p.
ISBN: 90-253-2042-2
Original title: Θεογονία. Έργα και ημέρες. Ασπίς
Language: Dutch
Subject: Ancient Greek Literature
Bibliographic entry only - book not available
Literature
Agathias - Aischylos - Alexandrou, Aris ... [et al.]. Spiegel van de Griekse poëzie van oudheid tot heden. [tr.by]: Hans Warren & Mario Molegraaf. Amsterdam: Meulenhoff, 1988. 420p.
ISBN: 90-290-2055-2
Original title: (No original title)
Language: Dutch
Subject: Literature - Anthology
Bibliographic entry only - book not available
English
Ancient Greek Literature
Hesiod. Theogony. Works and days. [tr.by]: C. S. Morrissey · Epilogue Eric Voegelin · Preface Roger Scruton. Vancouver: Talonbooks, 2012. 125p.
ISBN: 978-0-88922-700-2
Original title: Θεογονία. Έργα και ημέρες
Language: English
Subject: Ancient Greek Literature
Bibliographic entry only - book not available
Hesiod. Theogony. Works and days. [tr.by]: Stephanie Nelson & Richard Caldwell · Introduction - Comments Stephanie Anne Nelson · Introduction - Comments Richard S. Caldwell. Newburyport, Mass.: Focus Publishing / R. Pullins, 2009. 136p.
ISBN: 978-1-58510-288-4
Original title: Θεογονία. Έργα και ημέρες
Language: English
Subject: Ancient Greek Literature
Bibliographic entry only - book not available
« Προηγούμενη   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   Επόμενη »