Βρέθηκαν 255 εγγραφές. Εγγραφές 221-230.
Αποτελέσματα ανά σελίδα:
Serbian
Ancient Greek Literature
Ezop. Basne. [tr.by]: Dositej Obradović. Beograd: Prosveta, 1965. 110p.
Original title: Μύθοι
Language: Serbian
Subject: Ancient Greek Literature
Bibliographic entry only - book not available
Slavomacedonic
Ancient Greek Literature
Ajsop. Basni. [tr.by]: Valerij Sofronievski. Skopje: Tri, 2008. 293p.
ISBN: 978-9989-153-50-1
Original title: Μύθοι
Language: Slavomacedonic
Subject: Ancient Greek Literature
Bibliographic entry only - book not available
Slovakian
Ancient Greek Literature
Ezop. Ezopove bájky: dvojjazyčné vydanie v slovenčine a angličtine. [tr.by]: Etela Šimovičová & Mike Gogulski · Illustration Martin Kellenberger. Bratislava: Ediposs, 2009. 87p.
ISBN: 978-80-89420-02-5
Original title: Μύθοι
Language: Slovakian - English
Subject: Ancient Greek Literature
Bibliographic entry only - book not available
Ezop. Ezopove bájky. [tr.by]: Etela Šimovičová · Illustration Ivan Popovič. Bratislava: Belimex, 2004. 101p.
ISBN: 80-89083-52-8
Original title: Μύθοι
Language: Slovakian
Subject: Ancient Greek Literature
Bibliographic entry only - book not available
Slovenian
Ancient Greek Literature
Ezop. Osel in pes. [tr.by]: Danica Š. Novosel · Illustration Nina Rupel. Ljubljana: Družba Piano, 2010. 18p.
ISBN: 978-961-6693-46-2
Original title: Μύθοι
Language: Slovenian
Subject: Ancient Greek Literature
Bibliographic entry only - book not available
Aesopus. 82 Ezopovih basni. [tr.by]: Brigita Vogrinec. Šmarješke Toplice: Stella, 2010. 91p.
ISBN: 978-961-246-205-5
Original title: Μύθοι
Language: Slovenian
Subject: Ancient Greek Literature
Bibliographic entry only - book not available
Aesopus. Ezopove basni. [tr.by]: Jože Stabej · Illustration Lisbeth Zwerger. Ljubljana: Slovenska knjiga, 1996. 28p.
ISBN: 961-210-035-7
Original title: Μύθοι
Language: Slovenian
Subject: Ancient Greek Literature
Bibliographic entry only - book not available
Aesopus. Ezopove basni: z ilustracijami svetovnih mojstrov. [tr.by]: Vasja Cerar. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1994. 95p.
Original title: Μύθοι
Language: Slovenian
Subject: Ancient Greek Literature
Bibliographic entry only - book not available
Spanish
Ancient Greek Literature
Esopo. Fábulas. [tr.by]: Pedro Bádenas de la Peña · Presentation Carlos García Gual · Notes Pedro Bádenas de la Peña. Madrid: Editorial Gredos, 2010. 157p.
ISBN: 978-84-249-1335-9
Original title: Μύθοι
Language: Spanish
Subject: Ancient Greek Literature
Bibliographic entry only - book not available
Esopo. Fábulas. [tr.by]: Pedro Bádenas de la Peña · Introduction Carlos García Gual · Notes Pedro Bádenas de la Peña. Barcelona: RBA Coleccionables, 2008. 121p.
ISBN: 978-84-9867-282-4
Original title: Μύθοι
Language: Spanish
Subject: Ancient Greek Literature
Bibliographic entry only - book not available
« Προηγούμενη   13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26   Επόμενη »