Βρέθηκαν 255 εγγραφές. Εγγραφές 211-220.
Αποτελέσματα ανά σελίδα:
Serbian
Ancient Greek Literature
Ezop. Ezopove basne: izbor. [tr.by]: Sunčica Bajović. Beograd: Feniks libris, 2010. 160p.
ISBN: 978-86-7844-119-6
Original title: Μύθοι
Language: Serbian
Subject: Ancient Greek Literature
Bibliographic entry only - book not available
Ezop. Ezopove basne: izbor. [tr.by]: Predrag Nenadović. Zemun: JRJ, 2010. 145p.
ISBN: 978-86-7609-330-4
Original title: Μύθοι
Language: Serbian
Subject: Ancient Greek Literature
Bibliographic entry only - book not available
Ezop. Paun i ždral. [tr.by]: Nikola Strajnić. Beograd: Draganić, 2002. 46p.
ISBN: 86-441-0366-0
Original title: Μύθοι
Language: Serbian
Subject: Ancient Greek Literature
Bibliographic entry only - book not available
Ezop. Vuk i jagnje. [tr.by]: Ana Prpić · Illustration Zlata Bilić. Zagreb: Naša djeca, 1985. 24p.
Original title: Μύθοι
Language: Serbian
Subject: Ancient Greek Literature
Bibliographic entry only - book not available
Ezop. Pohlepan pas. [tr.by]: Ana Prpić · Illustration Zlata Bilić. Zagreb: Naša djeca, 1985. 24p.
Original title: Μύθοι
Language: Serbian
Subject: Ancient Greek Literature
Bibliographic entry only - book not available
Ezop. Lisica i roda. [tr.by]: Ana Prpić · Illustration Zlata Bilić. Zagreb: Naša djeca, 1985. 24p.
Original title: Μύθοι
Language: Serbian
Subject: Ancient Greek Literature
Bibliographic entry only - book not available
Ezop. Ostarjeli lav. [tr.by]: Ana Prpić · Illustration Zlata Bilić. Zagreb: Naša djeca, 1985. 24p.
Original title: Μύθοι
Language: Serbian
Subject: Ancient Greek Literature
Bibliographic entry only - book not available
Ezop. Vesele žabe [Slikovnica]. [tr.by]: Ksenija Rašović-Tomašev. Beograd: Nolit, 1967. 16p.
Original title: Μύθοι
Language: Serbian
Subject: Ancient Greek Literature
Bibliographic entry only - book not available
Ezop. Divokoza i druge basne [Slikovnica]. [tr.by]: Ksenija Rašović-Tomašev. Beograd: Nolit, 1967. 16p.
Original title: Μύθοι
Language: Serbian
Subject: Ancient Greek Literature
Bibliographic entry only - book not available
Ezop. Basne. [tr.by]: Milivoj Sironić · Illustration Pavle Vasić · Preface Miloš N. Đurić. Beograd: Narodna knjiga, 1965. 167p.
Original title: Μύθοι
Language: Serbian
Subject: Ancient Greek Literature
Bibliographic entry only - book not available
« Προηγούμενη   12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26   Επόμενη »