Βρέθηκαν 255 εγγραφές. Εγγραφές 41-50.
Αποτελέσματα ανά σελίδα:
Chinese
Ancient Greek Literature
Aesop. Yi suo yu yan. [tr.by]: Lan Ting. Taipei: Direction Publishing Limited Company, 2009. 404p.
ISBN: 978-986-6670-14-5
Original title: Μύθοι
Language: Chinese
Subject: Ancient Greek Literature
Bibliographic entry only - book not available
Aesop. Yi suo yu yan. [tr.by]: Wang Fan. Shen Yang: Ten Thousand Chapters Publishing Company, 2009. 208p.
ISBN: 978-7-80759-589-2
Original title: Μύθοι
Language: Chinese
Subject: Ancient Greek Literature
Bibliographic entry only - book not available
Aesop. 伊索寓言: 专著. . Beijing: World Books Publishing Corporation, 2009. 332p.
ISBN: 978-7-5062-9478-2
Original title: Μύθοι
Language: Chinese
Subject: Ancient Greek Literature
Bibliographic entry only - book not available
Aesop. 伊索寓言. [tr.by]: Wang Lian. Beijing: Overseas Chinese Press, 2009. 277p.
ISBN: 978-7-80222-862-7
Original title: Μύθοι
Language: Chinese
Subject: Ancient Greek Literature
Bibliographic entry only - book not available
Aesop. 伊索寓言故事精选. [tr.by]: Wang Xun & Ji Fei. Beijing: Qinghua University Press, 2009. 256p.
ISBN: 978-7-302-19624-2
Original title: Μύθοι
Language: Chinese
Subject: Ancient Greek Literature
Bibliographic entry only - book not available
Aesop. Yi suo yu yan. [tr.by]: Bai Shan. Beijing: China Women’s Publishing House, 2009. 158p.
ISBN: 978-7-80203-202-6
Original title: Μύθοι
Language: Chinese
Subject: Ancient Greek Literature
Bibliographic entry only - book not available
Aesop. Yi suo yu yan. [tr.by]: Wang Huan Sheng. Beijing: Guangming Daily Publishing House, 2009. 185p.
ISBN: 978-7-80206-734-9
Original title: Μύθοι
Language: Chinese
Subject: Ancient Greek Literature
Bibliographic entry only - book not available
Aesop. 伊索寓言. [tr.by]: Yi Suo & Wang Lin. Jiangxi: 21st Century Publishing House, 2008. 196p.
ISBN: 978-7-5391-4270-8
Original title: Μύθοι
Language: Chinese
Subject: Ancient Greek Literature
Bibliographic entry only - book not available
Aesop. 伊索寓言. [tr.by]: Wang Huan Sheng. Beijing: People´s Literature Publishing House, 2008. 294p.
ISBN: 978-7-02-006129-7
Original title: Μύθοι
Language: Chinese
Subject: Ancient Greek Literature
Bibliographic entry only - book not available
Aesop. Yi suo yu yan quan ben. [tr.by]: Li Chang Shan, Chen Yi Yan & Sun Zheng. Beijing: China Translation and Audio-Video Publishing Corporation, 2008. 290p.
ISBN: 978-7-5001-1858-9
Original title: Μύθοι
Language: Chinese
Subject: Ancient Greek Literature
Bibliographic entry only - book not available
« Προηγούμενη   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15   Επόμενη »